بررسی تاثیر لیزردرمانی کانونی در کنار شیمی‌درمانی برای درمان رتینوبلاستوما

هدف از این مرور چه بود؟
هدف از این مرور کاکرین دانستن این موضوع بود که لیزردرمانی کانونی (focal laser therapy) در کنار شیمی‌درمانی سیستمیک (systemic chemotherapy) برای رتینوبلاستوما (retinoblastoma) خطر عود تومور (tumour recurrence) را کاهش می‌دهد یا خیر.

پیام‌های کلیدی
هیچ داده‌ای برای مقایسه شیمی‌درمانی سیستمیک به تنهایی با شیمی‌درمانی سیستمیک همراه با لیزردرمانی وجود نداشت.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟
رتینوبلاستوما شایع‌ترین سرطان اولیه در کودکان است که از داخل چشم‌ها بروز می‌کند. روش‌های درمانی برای رتینوبلاستوما از تخلیه چشم (برای مثال برداشت ضایعه (enucleation))؛ تا پرتودرمانی (radiotherapy) و اخیرا درمان اصلی مورد استفاده که شیمی‌درمانی (chemotherapy) است، به طور معنی‌داری در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند. افزودن لیزردرمانی به طور هم‌زمان یا بلافاصله پس از اتمام شیمی‌درمانی ممکن است کنترل تومور را بهبود دهد.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟
نویسندگان مرور هیچ مطالعه کامل شده‌ای را که بتواند وارد این مرور شود، به دست نیاوردند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟
نویسندگان مرور برای شناسایی مطالعات منتشر شده تا 20 اکتبر 2016، جست‌وجو کردند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای حمایت یا رد استفاده از لیزردرمانی در کنار شیمی‌درمانی سیستمیک برای درمان رتینوبلاستومای پست‌اکوتوریال یافت نشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

رتینوبلاستوما (retinoblastoma) شایع‌ترین تومور بدخیم داخل چشمی اولیه (primary intraocular malignancy) در دوران کودکانی است. شیمی‌درمانی سیستمیک یک درمان شایع برای رتینوبلاستومای داخل چشمی بوده و درمان با لیزر به عنوان درمان کمکی (adjuvant therapy) در طول شیمی‌درمانی یا بلافاصله پس از آن در موارد انتخاب شده (selected cases) استفاده می‌شود.

اهداف: 

مقایسه اثربخشی و ایمنی افزودن لیزردرمانی کانونی (focal laser therapy) به شیمی‌درمانی انجام شده به صورت سیستماتیک (systemically‐delivered chemotherapy) در درمان رتیتوبلاستومای داخل چشمی.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) (که شامل پایگاه ثبت کارآزمایی‌های چشم و بینایی است) (2016، شماره 9)؛ MEDLINE Ovid (از 1946 تا 20 اکتبر 2016)؛ Embase Ovid (از 1980 تا 20 اکتبر 2016)؛ LILACS (بانک اطلاعاتی منابع علمی سلامت آمریکای لاتین و کارائیب) (از 1982 تا 20 اکتبر 2016)؛ ISRCTN registry (www.isrctn.com/editAdvancedSearch)؛ جست‌وجو شده در 20 اکتبر 2016؛ ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov)؛ (جست‌وجو شده در 20 اکتبر 2016) و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت(www.who.int/ictrp/search/en)؛ (جست‌وجو شده در 20 اکتبر 2016) را جست‌وجو کردیم. در جست‌وجوهای الکترونیکی برای یافتن کارآزمایی‌ها، از هیچ گونه محدودیت زبانی یا زمانی استفاده نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

برای شناسایی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که روی شیمی‌درمانی سیستمیک با لیزردرمانی ادجوانت در برابر شیمی‌درمانی سیستمیک بدون لیزردرمانی کمکی برای درمان ریتنوبلاستومای پست‌اکوتوریال (postequatorial retinoblastoma)، انجام شده بودند، به جست وجو پرداختیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

برای استفاده از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین برنامه‌ریزی کردیم. برای متاآنالیز پیامد اولیه، که نسبتی از چشم‌های بدون عود تومورها پس از سه سال از درمان است، برنامه‌ریزی کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای با معیارهای ورود به این مرور منطبق نبودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information