نقش مکمل‌های تغذیه‌ای در بیماران تحت درمان برای لیشمانیوز احشایی فعال

⁩هدف مطالعه مروری⁧

هدف این مرور کاکرین آن بود که بدانیم مکمل‌های تغذیه‌ای خوراکی می‌توانند به افرادی که به دلیل ابتلا به لیشمانیوز احشایی (visceral leishmaniasis; VL) تحت درمان قرار دارند، کمک کنند یا خیر. ما تلاش کردیم برای پاسخ به این سوال، تمام مطالعات مرتبط را گردآوری و تجزیه‌و‌تحلیل کنیم.

⁩پیام‌های کلیدی⁧

هیچ کارآزمایی کامل‌ شده یا در حال اجرایی را نیافتیم که به سوال ما پاسخ دهد. بنابراین، در مورد اثرات مکمل‌های تغذیه‌ای خوراکی در افراد تحت درمان با داروی ضد-لیشمانیوز نیاز به شواهدی با کیفیت خوب وجود دارد. در صورت اجرای یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده بزرگ با طراحی خوب، دستیابی به این شواهد امکان‌پذیر است.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟

VL، که با عنوان کالا-آزار (kala-azar) نیز شناخته می‌شود، عفونتی است شایع در سراسر دنیا. این بیماری در صورت عدم درمان، می‌تواند منجر به مرگ شود. سوء‌تغذیه و VL از جمله مشکلات سلامت مرتبط با یکدیگر هستند. از یک سو، سوء‌تغذیه ممکن است پیشرفت عفونت را سرعت ببخشد، در حالی که از طرف دیگر، VL وضعیت سوء‌تغذیه افراد را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، در صورتی که فرد مبتلا به VL سوء‌تغذیه داشته باشد، به درمان ضد-لیشمانیوز به خوبی پاسخ نمی‌دهد. با توجه به آنکه VL عموما افراد ساکن را در کشورهای فقیر با دسترسی محدود به رژیم‌های غذایی بهینه تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، فراهم کردن مواد مغذی اضافی برای افراد دریافت‌کننده درمان VL ممکن است وضعیت تغذیه‌ای آن‌ها، و بنابراین سلامت آن‌ها را بهبود بخشد.

کارآزمایی‌هایی را جست‌وجو کردیم که به ارزیابی اثرات فراهم کردن هر نوع مکمل تغذیه‌ای خوراکی، در مقایسه با دارونما (placebo)، توصیه‌ رژیم غذایی، یا عدم مداخله تغذیه‌ای، در افراد تحت درمان برای VL پرداختند.

⁩نتایج کلیدی این مطالعه مروری⁧

هیچ کارآزمایی کامل‌ شده یا در حال اجرایی را نیافتیم که به سوال ما پاسخ دهد. بنابراین، برای آگاهی‌بخشی به متخصصان مراقبت سلامت درباره اثرات مکمل‌های تغذیه‌ای خوراکی در افراد تحت درمان برای VL هیچ‌گونه شواهدی با کیفیت بالا وجود ندارد که از کارآزمایی‌ها به دست آمده باشد.

این فقدان شواهد نباید به عنوان شواهدی مبنی بر عدم تاثیر مکمل‌های غذایی در افراد تحت درمان VL تفسیر شود. این بدین معنی است که هیچ‌گونه تحقیق واجد شرایطی را برای ورود به این مطالعه مروری شناسایی نکردیم، و اینکه همچنان باید اثرات مکمل‌های تغذیه‌ای خوراکی توسط انجام مطالعات قوی تعیین شوند.

⁩این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟⁧

برای شناسایی مطالعاتی که تا 12 سپتامبر 2017 منتشر شدند، جست‌وجو کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ مطالعه‌ کامل‌ شده یا در حال اجرایی را به دست نیاوردیم که به ارزیابی اثرات تجویز مکمل‌های تغذیه‌ای خوراکی در افراد مبتلا به VL پرداخته باشند که تحت درمان با داروهای ضد-لیشمانیوز قرار داشتند. بنابراین، نتوانستیم هیچ‌گونه نتیجه‌گیری را درباره اثر این مداخلات روی درمان اولیه VL، درمان قطعی VL، تکمیل درمان، بهبودی از بیماری یا رفع نشانه‌های گزارش شده از سوی بیمار، افزایش وزن، افزایش ضخامت چین پوستی، دیگر معیارهای مربوط به وزن بدون چربی یا کل، یا رشد در کودکان به عمل آوریم.

این فقدان شواهد نباید به عنوان شواهدی مبنی بر عدم تاثیر مکمل‌های غذایی در افراد تحت درمان VL تفسیر شود. این بدان معنی است که تحقیقاتی را شناسایی نکردیم که واجد معیارهای ورود به مطالعه ما بوده باشند.

اثرات مکمل‌های تغذیه‌ای خوراکی در افراد مبتلا به VL که تحت درمان با داروی ضد-لیشمانیوز قرار دارند، باید با استفاده از مطالعات تجربی قوی، از جمله کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده خوشه‌ای که روی پیامدهای مرتبط با بیماران تمرکز می‌کنند، تعیین شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

لیشمانیوز احشایی (visceral leishmaniasis; VL) یک بیماری با منشا انگلی است، که در صورت عدم درمان می‌تواند منجر به مرگ شود. وضعیت تغذیه‌ای ضعیف، پیشرفت عفونت VL را تسریع کرده و VL وضعیت سوء‌تغذیه را تشدید می‌کند. سوء‌تغذیه یکی از فاکتورهای ضعیف پیش‌آگهی شناسایی‌ شده برای لیشمانیوز است. با این وجود، اثرات مکمل‌های تغذیه‌ای در افراد درمان‌شده‌ برای VL شناخته‌ شده نیست.

اهداف: 

ارزیابی اثرات مکمل‌های تغذیه‌ای خوراکی در افراد تحت درمان با داروی ضد-لیشمانیوز برای VL.

روش‌های جست‌وجو: 

تا 12 سپتامبر 2017 در پایگاه ثبت تخصصی گروه بیماری‌های عفونی کاکرین (CIDG)؛ LILACS؛ Embase؛ MEDLINE؛ CENTRAL، و دو پایگاه ثبت کارآزمایی جست‌وجو کردیم. خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و گزارش‌‌های جلسات مشاوره‌ای سازمان جهانی بهداشت؛ فهرست منابع مستندات کلیدی و مطالعات مروری موجود را چک کردیم، و با کارشناسان و شرکت‌های سازنده مکمل‌های تغذیه‌ای تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) کارآزمایی‌های شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (quasi-RCTs)، و کارآزمایی‌های غیر-تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده (NRCTs) از هر نوع مکمل تغذیه‌ای، در مقایسه با عدم استفاده از مداخله تغذیه‌ای، دارونما (placebo)، یا ارائه توصیه‌ غذایی به‌تنهایی، در افراد تحت درمان برای VL.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به غربالگری نتایج جست‌وجو در منابع علمی پرداختند تا مطالعاتی را بیابند که با معیارهای ورود مطابقت داشتند. ما برنامه‌ریزی کرده بودیم تا دو نویسنده مرور مستقلا به استخراج داده‌ها و ارزیابی خطر سوگیری (bias) مطالعات وارد شده بپردازند. ما برنامه‌ریزی کردیم تا از پروسیجرهای روش‌شناسی استاندارد کاکرین برای ارزیابی خطر سوگیری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده کنیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ کامل‌ شده یا در حال اجرایی را شناسایی نکردیم که برای ورود به این مطالعه مروری واجد شرایط باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information