استراتژی «تست و درمان» برای فعالیت بالای پروتئاز زخم در التیام زخم‌های وریدی پا

زخم پای وریدی چیست؟

زخم‌های وریدی پا یک نوع شایع و مکرر از زخم مزمن هستند. کمپرس‌درمانی (باندها یا جوراب‌های ساق بلند) برای درمان زخم‌های وریدی پا مورد استفاده قرار می‌گیرند. پانسمان‌ها با هدف حفاظت از زخم و فراهم کردن محیطی که به التیام زخم کمک کند، در زیر کمپرس استفاده می‌شود. پانسمان‌های تعدیل کننده پروتئاز به عنوان یکی از انواع مختلف پانسمان موجود هستند.

چرا برای درمان زخم‌های پای وریدی از استراتژی تست و درمان استفاده می‌کنیم؟

تصور می‌شود زخم‌هایی که آهسته‌تر التیام می‌یابند دارای سطوح بالاتری از پروتئازها هستند (آنزیم‌هایی که پروتئین‌ها را تجزیه می‌کنند). پانسمان‌های تعدیل کننده پروتئاز برای کاهش فعالیت پروتئاز و کمک به التیام زخم طراحی شده‌اند. یک تست برای تشخیص سطوح بالای فعالیت پروتئاز نیز مطرح شده است. استراتژی «تست و درمان» شامل آزمایش برای بالا رفتن پروتئازها و پس از آن استفاده از درمان‌های تعدیل کننده پروتئاز در زخم‌هایی است که سطوح بالای پروتئاز را نشان می‌دهند. دانستن اینکه استفاده از تست و درمان با هم می‌تواند التیام زخم‌های پا را بهبود بخشد یا خیر، مهم است.

آنچه ما به دست آوردیم

در ژانویه 2016 بسیاری از مطالعات مرتبط را که ممکن بود کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده باشند، و در آنها استراتژی تست و درمان با درمان دیگری در افراد مبتلا به زخم‌های وریدی پا مقایسه شده باشد، جست‌وجو کردیم. هیچ مطالعه تصادفی‌سازی شده واجد شرایطی را پیدا نکردیم. یک مطالعه در حال انجام را یافتیم که ممکن است مرتبط باشد، اما نتوانستیم اطلاعات بیشتری در این مورد به دست بیاوریم. برای پی بردن به اینکه انجام تست زخم‌های وریدی پا برای پی بردن به سطوح بالای فعالیت پروتئاز و سپس درمان سطوح بالای پروتئاز با استفاده از درمان‌های تعدیل کننده پروتئاز مفید است یا خیر، هنوز انجام پژوهش بیشتری مورد نیاز است. این مرور بخشی از مجموعه مرورهایی است که به بررسی جنبه‌های مختلف استفاده از درمان‌های تعدیل کننده پروتئاز در افراد مبتلا به زخم‌های وریدی پا می‌پردازد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر هیچ شواهد تصادفی‌سازی شده‌ای از تاثیر سیاست درمان و تست درباره سطوح پروتئاز بر پیامدها در افراد مبتلا به زخم‌های وریدی پا وجود ندارد.


خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

زخم‌های وریدی پا یک نوع شایع و مکرر از زخم‌های پیچیده هستند. این زخم‌ها می‌توانند دردناک، بد بو، مستعد ابتلا به عفونت و دارای روند آهسته التیام باشند. درمان استاندارد برای آن شامل کمپرس‌درمانی یا درمان با استفاده از فشار (compression therapy) و پانسمان است. استفاده از درمان‌های تعدیل کننده پروتئاز (protease-modulating) برای زخم‌های وریدی پا در حال افزایش است. این درمان‌ها بر پایه برخی از شواهدی هستند که در آنها بخشی از زخم‌ها که به کندی التیام می‌یابند، فعالیت پروتئاز را در زخم بالا برده است. در حال حاضر، تست‌های قابل انجام در بالین بیمار (Point-of-care tests) که هدف آنها تشخیص فعالیت افزایش یافته پروتئاز است، وجود دارند. استراتژی «تست و درمان» شامل آزمایش برای بالا رفتن پروتئازها و پس از آن استفاده از درمان‌های تعدیل کننده پروتئاز در زخم‌هایی است که سطوح بالای پروتئاز را نشان می‌دهند.

اهداف: 

تعیین تاثیر استراتژی «تست و درمان» بر التیام زخم وریدی پا شامل تشخیص سطوح بالای فعالیت پروتئاز زخم و درمان با استفاده از درمان‌های تعدیل کننده پروتئاز، در مقایسه با استراتژی‌های درمانی جایگزین مانند استفاده از درمان یکسان برای همه شرکت‌کنندگان یا استفاده از روش مختلف انتخاب درمان.

روش‌های جست‌وجو: 

ما بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را برای شناسایی کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده مرتبط جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم‌ها در کاکرین (Wounds Group Specialised Register) (ژانویه 2016)، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ کتابخانه کاکرین (The Cochrane Library)؛ شماره 12؛ 2015)؛ Ovid MEDLINE (از 1946 تا ژانویه 2016)؛ (Ovid MEDLINE (استنادات نمایه نشده در حال انجام و سایر استنادات نمایه نشده، ژانویه 2016)؛ Ovid EMBASE (از 1974 تا ژانویه 2016)؛ EBSCO CINAHL (از 1937 تا ژانویه 2016). هم‌چنین سه پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی، فهرست منابع و وب‌سایت‌های سازمان‌های نظارتی را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی از نظر زبان، تاریخ انتشار یا محیط انجام مطالعه وجود نداشت.

معیارهای انتخاب: 

RCTهای منتشر شده یا منتشر نشده‌ای که در آنها استراتژی تست و درمان برای فعالیت بالای پروتئاز زخم‌های وریدی پا در بزرگسالان در مقایسه با استراتژی درمان جایگزین ارزیابی شد. استراتژی تست و درمان فقط نیاز به تفاوت سیستماتیک بین گروه‌ها دارد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، انتخاب مطالعه را انجام دادند؛ ما برنامه‌ریزی کردیم که دو نویسنده هم‌چنین خطر سوگیری (bias) را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کنند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای که معیارهای ورود به این مرور را داشته باشد، شناسایی نکردیم. ما یک مطالعه در حال انجام را شناسایی کردیم؛ اینکه این مطالعه برای ورود به مطالعه واجد شرایط خواهد بود، مشخص نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information