"Testiraj i liječi" pristup za utvrđivanje povišene aktivnosti proteaze u rani za liječenje venskih ulkusa noge

Što su venski ulkusi noge?

Venski ulkusi na nogama su čest tip rana koje se opetovano javljaju. Za liječenje venskih ulkusa noge koristi se kompresijska terapija (elastični zavoji ili čarape). Ispod kompresijskog materijala koriste se zavoji čiji je cilj zaštititi ranu i omogućiti okoliš u rani koji će potaknuti cijeljenje. Zavoji kojima je cilj mijenjanje količine enzima proteaza u rani jedna su od više vrsta zavoja koji se nalazi na tržištu.

Zašto primijeniti pristup "testiraj i liječi" za venske ulkuse noge?

Smatra se da rane koje sporije zarastaju imaju povišene razine proteaza (enzima koji razgrađuju proteine). Zavoji koji mijenjaju razinu proteaza osmišljeni su kako bi se smanjila aktivnost proteaza i potaklo cijeljenje rane. Također je danas dostupan i test (pretraga) koji omogućuje prepoznavanje povišene razine aktivnosti proteaza. Pristup "testiraj i liječi" podrazumijeva najprije provedbu testa za utvrđivanje da zaista postoji povišena aktivnost proteaza, a nakon toga primjenu zavoja/obloga koji mogu mijenjati razinu proteaza u rani. Važno je znati da li primjena oba ta postupka - kombinacije testa i zavoja - zajedno može poboljšati zarastanje venskih ulkusa noge.

Ključni rezultati

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretražena je literatura objavljena do siječnja 2016. kako bi se našle sve relevantne studije, provedene kao randomizirani kontrolirani pokusi, u kojima je ispitana strategija "testiraj i liječi" i uspoređena s nekom drugom vrstom terapije u osoba koje pate od venskih ulkusa nogu. Nije pronađena niti jedna randomizirana kontrolirana studija koja bi odgovarala kriterijima uključenja. Pronađena je jedna studija koja je u tijeku, i koja bi mogla odgovarati kriterijima uključenja, ali o toj studiji autori nisu uspjeli dobiti više informacija. Potrebno je provesti istraživanja u ovom području kako bi se ispitalo da li je korisno najprije testirati postoji li u rani povišena razina aktivnosti proteaza prije primjene specifičnog zavoja koji ima aktivne sastojke za smanjenje razine proteaza u rani. Ovaj Cochrane sustavni pregled dio je skupine pregleda literature u kojima se istražuju različiti oblici terapija za promjenu razine proteaza u osoba s venskim ulkusima noge.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information