مداخلات دارویی برای مدیریت بالینی تاکی‌کاردی سینوسی ناشی از کلوزاپین

کلوزاپین (clozapine) یک داروی آنتی‌سایکوتیک است که در درمان اسکیزوفرنی استفاده می‌شود. کلوزاپین تنها درمانی است که اثربخشی آن برای افرادی که به دیگر داروهای آنتی‌سایکوتیک پاسخ نمی‌دهند، ثابت شده است. ضربان سریع نبض (تاکی‌کاردی) یکی از شایع‌ترین عوارض جانبی مرتبط با مصرف کلوزاپین است. گزارش شده که این وضعیت در 25 نفر از هر 100 نفری که با کلوزاپین درمان می‌شوند، رخ می‌دهد. وقوع ضربان نبض سریع ممکن است منجر به تپش قلب در فرد تحت درمان با کلوزاپین شود که می‌تواند ناخوشایند و نگران‌کننده باشد. ضربان سریع نبض به‌خودی‌خود لزوما برای فرد خطرناک نیست و قابل درمان است. داروهایی برای درمان ضربان سریع نبض و کاهش سرعت آن برای رسیدن به حد طبیعی، وجود دارند. نمونه‌هایی از این داروها عبارتند از بتا بلاکرها و مسدود کننده‌های کانال کلسیم. با این حال، ضربان سریع نبض می‌تواند منجر به قطع مصرف کلوزاپین توسط پزشکان شود.

این مرور در مورد روش‌هایی برای کاهش این مشکل انجام شد تا مشخص شود ضربان سریع قلب ناشی از استفاده از کلوزاپین با چه دارویی بهتر از دیگر موارد درمان می‌شود. این مرور بهترین شواهد موجود را برای مداخلات با هدف درمان ضربان سریع قلب مرتبط با درمان کلوزاپین بررسی کرد. متاسفانه، هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که قابل گنجاندن باشد. با این وجود، این مرور سوالات بی‌پاسخ بسیاری را مطرح کرده و قویا نشان می‌دهد که تحقیقات آینده در مورد درمان بسیار مورد نیاز است. یافتن پاسخ به این سوال به افراد تحت درمان با کلوزاپین و پزشکان آنها کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که ضربان سریع قلب ناشی از کلوزاپین قابل درمان است و می‌توان مصرف کلوزاپین را با خیال راحت ادامه داد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بدون هیچ مطالعه‌ای که معیارهای ورود را داشته باشد، نمی‌توان به نتیجه‌گیری قطعی رسید. در حال حاضر داده‌های کافی برای راهنمایی مطمئن عملکرد بالینی وجود ندارد. بنابراین، نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که مداخلات خاص، مانند بتا بلاکرها، نسبت به دوره‌های استاندارد درمان‌های جایگزین برای تاکی‌کاردی، کمتر موثر هستند یا بیشتر. این فقدان شواهد برای درمان تاکی‌کاردی ناشی از کلوزاپین، دارای کاربردهای تحقیقاتی و عملی است. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده با برنامه‌ریزی خوب، روش انجام مناسب، و گزارش‌دهی خوب، اندیکاسیون دارد. در حال حاضر، یک کارآزمایی در حال انجام است. عملکرد فعلی خارج از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده با طراحی خوب باید به وضوح توجیه شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کلوزاپین (clozapine) یک درمان موثر برای اسکیزوفرنی مقاوم به درمان است؛ با این حال استفاده از آن می‌تواند با عدم تحمل عوارض جانبی محدود شود. تاکی‌کاردی سینوسی (sinus tachycardia) یک عارضه جانبی شایع همراه با درمان کلوزاپین است. درمان‌های دارویی مختلفی برای کنترل افزایش ضربان قلب ناشی از مصرف کلوزاپین استفاده شده و می‌تواند شامل کاهش نرخ تیتراسیون کلوزاپین، تغییر به یک آنتی‌سایکوتیک دیگر، یا درمان با داروهای کرونوتروپیک منفی (negative chronotropi) باشد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات بالینی و اثربخشی مداخلات دارویی برای مدیریت بالینی تاکی‌کاردی سینوسی ناشی از کلوزاپین.

مرور سیستماتیک عوارض جانبی مرتبط با مداخلات دارویی برای مدیریت بالینی تاکی‌کاردی سینوسی ناشی از کلوزاپین.

روش‌های جست‌وجو: 

در 23 مارچ 2015، به جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های مبتنی بر مطالعه گروه اسکیزوفرنی در کاکرین پرداختیم که بر اساس جست‌وجو‌های منظم در MEDLINE؛ PubMed؛ EMBASE؛ CINAHL؛ BIOSS؛ AMED؛ PsychINFO، و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی بود. برای ورود رکوردها به پایگاه ثبت، هیچ محدودیتی از نظر زبان، تاریخ، نوع مقاله، یا وضعیت انتشار مقاله اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده که مداخلات دارویی را در هر دوز و با هر مسیر تجویزی برای مدیریت بالینی تاکی‌کاردی ناشی از کلوزاپین مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را برای ورود با استفاده از معیار‌های ورود از پیش مشخص شده، غربالگری و ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوهای الکترونیکی سه منبع را پیدا کردند. با این حال، هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را به مرور داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information