آیا استفاده از سطح پائین‌تر (محدود) گلبول قرمز در مقایسه با سطح بالاتر (آزاد) گلبول قرمز برای تعیین نیاز به ترانسفیوژن گلبول قرمز در بیماران مبتلا به سرطان‌های خون (برای مثال لوکمی، لنفوم، میلوما) که نیازمند درمان‌های تهاجمی برای بیماریشان هستند (شیمی‌درم

پیام‌های کلیدی

استفاده از استراتژی ترانسفیوژن RBC محدود ممکن است در مقایسه با استراتژی آزاد منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در تعداد شرکت‌کنندگانی شود که طی 31 تا 100 روز جان خود را از دست می‌دهند، اگرچه با توجه به تعداد نسبتا کم مطالعات واردشده، تعداد کم شرکت‌کنندگان، ناهمگونی (heterogeneity) مداخله و گزارش پیامد، و قطعیت کلی شواهد، به سوال پژوهشی به‌ درستی پاسخ داده نشده است.

استفاده از استراتژی ترانسفیوژن RBC محدود در مقایسه با استراتژی آزاد، ممکن است تفاوتی اندک تا عدم تفاوت را در کیفیت زندگی، بروز هر نوعی از خونریزی، خونریزی بالینی قابل توجه (برای مثال خونریزی که منجر به هدررفت خون شده و نیاز به ترانسفیوژن خون، بستری شدن در بیمارستان، و جراحی داشته باشد یا منجر به مرگ‌ومیر شود)، عفونت‌های جدی، طول مدت بستری در بیمارستان یا نیاز به بستری مجدد در بیمارستان ایجاد کند. داده‌های از دست رفته و عدم کورسازی (blinding) شرکت‌کنندگان، تاثیر قابل توجهی بر داده‌های مربوط به کیفیت زندگی و پیامدهای خونریزی داشت. همانند پیامد اولیه، برای پاسخ به این سوالات، انجام مطالعات بیشتر، با تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر مورد نیاز است.

هیچ مطالعه‌ای پیدا نشد که به خطر تشکیل لخته‌های خونی یا خطر مرگ‌ومیر طی 30 روز پس از درمان با رادیاسیون تهاجمی پرداخته باشد. برای پاسخ به سوالات پژوهشی در جمعیت گسترده‌تر افراد مبتلا به بدخیمی‌های خونی که تحت درمان‌های تهاجمی قرار می‌گیرند، لازم است که مطالعاتی در مقیاس بزرگ‌تر و با حضور کودکان و همچنین دیگر گروه‌های سنی به غیر از بزرگسالان مبتلا به لوکمی حاد انجام شود.

حد آستانه (threshold) ترانسفیوژن گلبول قرمز چیست؟

ترانسفیوژن RBC، یک پروسیجر پزشکی است که در آن گلبول‌های قرمز اهدایی به فردی که به آنها نیاز دارد، داده می‌شود تا جایگزین گلبول‌های قرمز خودش که ممکن است کم باشد، شوند. افرادی که به سرطان‌های خون مبتلا هستند، به خصوص کسانی که نیاز به درمان‌های تهاجمی مانند شیمی‌درمانی یا پیوند سلول‌های بنیادی دارند، اغلب به ترانسفیوژن‌های بیشتری نیاز پیدا می‌کنند. در بسیاری از مواقع، سطح خاصی از RBC یا حد آستانه ترانسفیوژن، برای تشخیص زمان نیاز فرد به ترانسفیوژن خون به کار می‌رود، زیرا پائین آمدن سطح این گلبول‌ها از حد آستانه خاصی می‌تواند عوارض منفی برای سلامت داشته باشد. در استراتژی ترانسفیوژن محدود، سطح پائین‌تری از گلبول‌های قرمز انتقال می‌یابد، در حالی که در استراتژی آزاد سطوح بالاتری از گلبول‌های قرمز منتقل می‌شوند.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

ما خواستیم بدانیم که استفاده از استراتژی ترانسفیوژن محدود در مقایسه با استراتژی آزاد، میزان بقا (survival) را در مدت 31 تا 100 روز پس از ترانسفیوژن افزایش می‌دهد یا خیر. همچنین ‌خواستیم بدانیم که استراتژی محدود موجب بهبود کیفیت زندگی، هرگونه خونریزی، خونریزی بالینی قابل توجه، عفونت‌های جدی، طول مدت بستری در بیمارستان و نرخ پذیرش مجدد در بیمارستان در مقایسه با استراتژی آزاد می‌شود یا خیر.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده و مطالعات تصادفی‌سازی نشده آینده‌نگری که به ارزیابی استراتژی ترانسفیوژن RBC محدود در مقایسه با استراتژی آزاد در کودکان یا بزرگسالان مبتلا به سرطان خون تحت شیمی‌درمانی یا رادیوتراپی تهاجمی، یا هر دو، با یا بدون انجام پیوند سلول بنیادی پرداختند، بانک‌های اطلاعاتی MEDLINE (از 1946)؛ Embase (از 1974)؛ CINAHL (از 1982)؛ پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) ( کتابخانه کاکرین، سال 2023، شماره 2)، و هشت بانک اطلاعاتی دیگر (از جمله سه پایگاه ثبت کارآزمایی) را جست‌وجو کردیم. نتایج را مقایسه و خلاصه کرده و ویژگی‌ها و روش‌شناسی (methodology) مطالعه را مورد ارزیابی قرار دادیم تا اطمینان خود را به شواهد تجمعی رتبه‌بندی کنیم.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

تعداد نه مطالعه با معیارهای ورود مطابقت داشتند؛ هفت مورد از آنها کامل شده و دو مورد در حال انجام بودند. مطالعات تکمیل‌شده، میان سال‌های 1997 و 2022 انجام شده و شامل 540 شرکت‌کننده بودند. یک RCT شامل کودکانی بود که پیوند سلول‌های بنیادی دریافت کردند، و به دلیل نگرانی‌هایی در مورد بی‌خطری (safety) مداخله، زودتر از موعد متوقف شد (شش کودک). پنج RCT دیگر فقط شامل بزرگسالان بودند، 239 بزرگسال مبتلا به لوکمی حاد که تحت شیمی‌درمانی قرار گرفته و 315 بزرگسال مبتلا به سرطان خون که تحت پیوند سلول‌های بنیادی قرار داشتند. حد آستانه سطح Hb در هر دو استراتژی محدود (70 تا 80 گرم/لیتر) و آزاد (80 تا 120 گرم/لیتر) در طول مطالعات مختلف، متفاوت بود. منابع حمایت مالی در هر هفت مطالعه گزارش شدند. بودجه یک مطالعه توسط بخش صنعت تامین شد.

محدودیت‌های شواهد چه هستند؟

مطالعات واردشده در معرض خطر سوگیری (bias) قرار داشتند؛ تخمین تاثیرگذاری استراتژی‌های مختلف بر پیامدها، به‌ ویژه مورتالیتی، طیف گسترده‌ای را از مزیت یا آسیب‌های احتمالی نشان داد، اما تعداد افراد تحت مطالعه برای اطمینان اندک بوده و بخش زیادی از شواهد به‌طور خاص مربوط به افراد مبتلا به لوکمی حاد و سرطان‌های خون است که با پیوند سلول‌های بنیادی درمان شدند. اکثر مطالعات انحراف قابل توجهی از پروتکل‌ها داشتند که به دلیل نبودن مبنای منطقی این انحرافات، می‌تواند بر بسیاری از پیامدها تاثیر بگذارد. مطالعات گنجانده شده در این مرور تقریبا به‌طور انحصاری شامل شرکت‌کنندگان بزرگسال بودند، فقط یک مطالعه وجود داشت که در آن شش شرکت‌کننده کودک وارد شدند.

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

این مطالعه در واقع مرور قبلی را به‌روز می‌کند. شواهد تا 21 مارچ 2023 ‌به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

یافته‌های این مرور مبتنی بر هفت مطالعه و 644 شرکت‌کننده بود.

با توجه به تعداد نسبتا کم مطالعات واردشده، تعداد کم شرکت‌کنندگان، ناهمگونی مداخله و گزارش پیامد، و قطعیت کلی شواهد، اتخاذ نتیجه‌گیری‌های قطعی چالش‌برانگیز است. برای افزایش اطمینان نسبت به تاثیر واقعی استراتژی ترانسفیوژن RBC محدود بر پیامدهای بالینی، به انجام مطالعاتی با طراحی و اجرای دقیق نیاز است. شواهد عمدتا بر اساس دو گروه جمعیت استوار است: بزرگسالان مبتلا به لوکمی حاد که تحت شیمی‌درمانی تهاجمی قرار می‌گیرند، و بزرگسالان مبتلا به بدخیمی‌های خونی که نیاز به HSCT دارند. با وجود افزوده شدن 405 شرکت‌کننده از سه RCT به نتایج مرور قبلی، هنوز هم شواهد کافی برای پاسخ به پیامد اولیه این مرور وجود ندارد. اگر نرخ مورتالیتی را طی 100 روز 3% در نظر بگیریم، برای داشتن 80% شانس تشخیص با سطح معنی‌داری 5% و افزایش مورتالیتی به هر علتی از 3% تا 6%، به 1492 شرکت‌کننده نیاز خواهیم داشت. در مجموع، انجام RCTهای بیشتری به‌ ویژه با حضور کودکان مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بر اساس تخمین‌ها، یک‌ چهارم تا نیمی از افراد مبتلا به بدخیمی‌های خونی دچار کم‌خونی می‌شوند. استراتژی‌های مختلفی برای ترانسفیوژن گلبول‌های قرمز (red blood cell; RBC) جهت درمان کم‌خونی وجود دارد. در استراتژی ترانسفیوژن محدود، انتقال سطح پائین‌تری از هموگلوبین (haemoglobin; Hb) مقدور است، در حالی که استراتژی ترانسفیوژن آزاد با هدف حفظ سطح بالاتر هموگلوبین صورت می‌گیرد. موثرترین و بی‌خطرترین استراتژی همچنان نامشخص است.

اهداف: 

تعیین کارآمدی و بی‌خطری (safety) رویکردهای محدود در برابر آزاد ترانسفیوژن RBC برای افراد مبتلا به بدخیمی‌های خونی که تحت درمان شیمی‌درمانی یا رادیوتراپی تهاجمی، یا هر دو، با یا بدون پیوند سلول بنیادی خون‌ساز (haematopoietic stem cell transplant; HSCT) قرار دارند.

روش‌های جست‌وجو: 

به جست‌وجوی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) و مطالعات تصادفی‌سازی نشده (NRS) در بانک‌های اطلاعاتی MEDLINE (از 1946)؛ Embase (از 1974)؛ CINAHL (از 1982)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) ( کتابخانه کاکرین، سال 2023، شماره 2) و هشت بانک اطلاعاتی دیگر (از جمله سه پایگاه ثبت کارآزمایی) تا 21 مارچ 2023 پرداختیم. همچنین منابع علمی خاکستری (grey literature) را جست‌وجو کرده و برای یافتن کارآزمایی‌های بیشتر، با متخصصان ترانسفیوژن تماس گرفتیم. هیچ محدودیتی را از نظر زبان، تاریخ، یا وضعیت انتشار مقاله اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

RCTها و NRSهای آینده‌نگری را وارد این مرور کردیم که استراتژی‌های محدود در برابر آزاد ترانسفیوژن RBC را در کودکان یا بزرگسالان مبتلا به اختلالات خونی بدخیم که تحت شیمی‌درمانی یا رادیوتراپی تهاجمی، یا هر دو، با یا بدون HSCT قرار گرفتند، ارزیابی ‌کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم منابع و گزارش‌های متن کامل مطالعات بالقوه مرتبط را غربالگری کردند، داده‌ها را از مطالعات استخراج کرده، و به ارزیابی خطر سوگیری (bias) پرداختند. هرگونه اختلاف‌نظری در حضور نویسنده سوم مرور بحث و حل‌وفصل شد. پیامدهای دو حالتی (dichotomous outcome) در قالب خطر نسبی (RR) با 95% فاصله اطمینان (CI) ارائه شدند. سنتز معیارهای پیامد ناهمگون به شکل نقل قول (narrative) به کار گرفته شدند. از نرم‌افزار Review Manager Web برای متاآنالیز داده‌ها استفاده شد. پیامدهای اصلی مورد نظر عبارت بودند از: مورتالیتی به هر علتی (all-cause mortality) در مدت 31 تا 100 روز، کیفیت زندگی، تعداد شرکت‌کنندگان با هر نوع خونریزی، تعداد شرکت‌کنندگان با خونریزی بالینی قابل توجه، عفونت‌های جدی، طول مدت بستری در بیمارستان (بر حسب روز) و بستری مجدد در بیمارستان در مدت 0 تا 3 ماه. قطعیت شواهد با استفاده از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) رتبه‌بندی شد.

نتایج اصلی: 

تعداد نه مطالعه واجد شرایط بودند؛ هشت RCT و یک NRS. ششصد و چهل‌ و چهار شرکت‌کننده از شش RCT تکمیل‌شده (n = 560) و یک NRS تکمیل‌شده (n = 84) گنجانده شدند، دو RCT در حال انجام متشکل از 294 شرکت‌کننده (260 بزرگسال و 34 کودک) در انتظار ورود بودند. فقط یک RCT تکمیل‌شده شامل کودکان دریافت‌کننده HSCT بود (n = 6)؛ پنج RCT دیگر فقط شامل بزرگسالان بودند: 239 فرد مبتلا به لوکمی حاد تحت شیمی‌درمانی و 315 نفر تحت HSCT قرار گرفتند (166 مورد آلوژنیک و 149 مورد اتولوگ). حد آستانه (threshold) ترانسفیوژن برای رویکردهای محدود از 70 گرم/لیتر تا 80 گرم/لیتر و برای رویکردهای آزاد از 80 گرم/لیتر تا 120 گرم/لیتر متغیر بود. برای کاهش مستقیم نبودن (indirectness) نتایج ناشی از شواهد محدود به‌ دست آمده از کارآزمایی مربوط به کودکان که زودتر از موعد متوقف شد و ناتمام ماند، تاثیرات مداخله در جداول خلاصه‌ای از یافته‌ها فقط برای کارآزمایی‌هایی گزارش شدند که شامل بزرگسالان بودند.

شواهد به‌ دست آمده از RCTها

به‌طور کلی، ممکن است از نظر تعداد شرکت‌کنندگانی که طی 31 تا 100 روز پس از دریافت استراتژی محدود در برابر آزاد ترانسفیوژن جان خود را از دست می‌دهند، تفاوتی اندک تا عدم تفاوت وجود داشته باشد اما شواهد در این زمینه بسیار نامشخص است (سه مطالعه؛ 451 شرکت‌کننده؛ RR: 1.00؛ 95% CI؛ 0.27 تا 3.70؛ P = 0.99؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین ).

ممکن است به لحاظ کیفیت زندگی در مدت 0 تا 3 ماه پس از دریافت استراتژی ترانسفیوژن محدود در مقایسه با استراتژی آزاد تفاوتی اندک تا عدم تفاوت وجود داشته باشد، اما شواهد در این رابطه بسیار نامطمئن است (سه مطالعه؛ 431 شرکت‌کننده؛ آنالیزها به دلیل ناهمگونی (heterogeneity) کامل نشدند؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین ).

ممکن است در تعداد شرکت‌کنندگانی که در مدت 0 تا 3 ماه پس از دریافت استراتژی ترانسفیوژن محدود در مقایسه با استراتژی آزاد دچار هر نوع خونریزی می‌شوند، تفاوتی اندک تا عدم تفاوت وجود داشته باشد (سه مطالعه؛ 448 شرکت‌کننده؛ RR: 0.91؛ 95% CI؛ 0.78 تا 1.06؛ P = 0.22؛ شواهد با قطعیت پائین ).

ممکن است در تعداد شرکت‌کنندگانی که در مدت 0 تا 3 ماه پس از دریافت استراتژی ترانسفیوژن محدود در مقایسه با استراتژی آزاد دچار خونریزی بالینی قابل توجه می‌شوند، تفاوتی اندک تا عدم تفاوت وجود داشته باشد (چهار مطالعه؛ 511 شرکت‌کننده؛ RR: 0.94؛ 95% CI؛ 0.74 تا 1.19؛ P = 0.60؛ شواهد با قطعیت پائین ).

ممکن است در تعداد شرکت‌کنندگانی که در مدت 0 تا 3 ماه پس از دریافت استراتژی ترانسفیوژن محدود در مقایسه با استراتژی آزاد دچار عفونت‌های جدی می‌شوند، تفاوتی اندک تا عدم تفاوت وجود داشته باشد (سه مطالعه؛ 451 شرکت‌کننده؛ RR: 1.20؛ 95% CI؛ 0.93 تا 1.55؛ P = 0.17؛ شواهد با قطعیت پائین ).

استراتژی ترانسفیوژن محدود در مقایسه با استراتژی آزاد به احتمال زیاد منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در طول مدت بستری در بیمارستان در مدت 0 تا 3 ماه می‌شود (دو مطالعه؛ 388 شرکت‌کننده؛ آنالیزها به دلیل ناهمگونی در گزارش‌ها تکمیل نشد؛ شواهد با قطعیت متوسط ).

ممکن است میان دریافت استراتژی ترانسفیوژن محدود در مقایسه با استراتژی آزاد تفاوتی اندک تا عدم تفاوت از نظر بستری مجدد در بیمارستان وجود داشته باشد (یک مطالعه، 299 شرکت‌کننده؛ RR: 0.89؛ 95% CI؛ 0.52 تا 1.50؛ P = 0.65؛ شواهد با قطعیت پائین ).

شواهد به‌ دست آمده از NRSها

شواهد در رابطه با اینکه استراتژی محدود ترانسفیوژن RBC منجر به کاهش خطر مرگ‌ومیر طی 100 روز (یک مطالعه، 84 شرکت‌کننده، 1 مورد مرگ‌ومیر در گروه ترانسفیوژن محدود؛ 1 مورد مرگ‌ومیر در گروه ترانسفیوژن آزاد، شواهد با قطعیت بسیار پائین )؛ یا کاهش خطر خونریزی بالینی قابل توجه (یک مطالعه، 84 شرکت‌کننده، 3 مورد در گروه ترانسفیوژن محدود، 8 مورد در گروه ترانسفیوژن آزاد، شواهد با قطعیت بسیار پائین ) می‌شود یا خیر، بسیار نامطمئن است.

هیچ‌یک از NRSها در مورد دیگر پیامدهای واجد شرایط گزارشی را ارائه نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information