استراتژی‌های مورد استفاده برای جدا کردن کانولای بینی با جریان بالای هوای مرطوب‌شده (HHFNC) در نوزادان نارس

پیشینه: کانولای بینی با جریان بالای هوای مرطوب‌شده (HHFNC) نوعی حمایت تنفسی است که در درمان نوزادان نارس استفاده می‌شود. خطرات بالقوه HHFNC شامل آسیب به بینی و نشت هوا از ریه‌ها است. نوزادان تحت HHFNC به مراقبت‌های پرستاری بیشتر و استفاده از تجهیزات اضافی نیاز دارند (در مقایسه با عدم استفاده از هر نوع حمایت تنفسی). با این حال، عوارض بالقوه جدا کردن HHFNC از نوزادان خیلی نارس شامل افزایش دوره‌های فراموشی تنفس، افزایش نیاز به اکسیژن، افزایش تلاش تنفسی، نیاز به راه‌اندازی مجدد HHFNC، و نیاز به لوله تنفسی با تهویه مکانیکی است. هر یک از این عوارض می‌توانند به عنوان یک «شکست» دیده شده و به‌طور بالقوه برای کارکنان و خانواده نوزاد ناراحت‌کننده است. بهترین راه برای جدا کردن HHFNC پس از شروع آن، ناشناخته است. گزینه‌ها عبارتند از: قطع ساده، جدا کردن جریان، افزایش زمان توقف HHFNC در هر روز، یا ترکیبی از دو مورد.

سوال مطالعه: مزایا و خطرات استراتژی‌های مختلف مورد استفاده برای توقف استفاده از HHFNC در نوزادان نارس که پایدار بوده و ممکن است آماده توقف استفاده از HHFNC باشند، چیست؟

ویژگی‌های مطالعه و یافته‌های کلیدی: محققان کاکرین تمام متون علمی موجود را تا 30 مارچ 2015 جست‌وجو کردند. ما هیچ مطالعه واجد شرایطی را شناسایی نکردیم که به دنبال تعیین بهترین استراتژی برای توقف استفاده یا کنار گذاشتن HHFNC پس از شروع به عنوان حمایت تنفسی در نوزادان نارس بوده باشد.

نتیجه‌گیری‌ها: بهترین استراتژی برای توقف استفاده، یا کنار گذاشتن، یا هر دو، HHFNC که به عنوان نوعی حمایت تنفسی در نوزادان نارس استفاده می‌شود، مشخص نیست. برای پاسخ به این سوالات، نیاز به بررسی بیشتر است. معیارهای واضحی برای ایجاد تعریف از پایداری نوزاد پیش از تلاش برای جدا کردن HHFNC، و برای شکست در توقف استفاده/جدا کردن HHFNC از نوزاد مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهدی وجود ندارد که بهترین استراتژی را برای قطع و جدا کردن HHFNC به عنوان یک حمایت تنفسی در نوزادان نارس پیشنهاد کند. انجام پژوهش در مورد یافتن بهترین استراتژی برای جدا کردن HHFNC و اینکه در مورد کدام زیرگروه‌ها اعمال می‌شود، مورد نیاز است. می‌بایست معیارهای روشنی برای تعریف پایداری نوزاد پیش از تلاش برای جدا کردن HHFNC از وی ایجاد شوند. علاوه بر این، به تعاریف روشنی نیاز است در مورد اینکه چه چیزی باعث شکست HHFNC می‌شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کانولای بینی با جریان بالای هوای مرطوب‌شده (humidified high flow nasal cannula; HHFNC) هوای مرطوب‌شده را با سرعت جریان بیشتر از طریق شاخک‌های بینی ارائه کرده و به‌طور گسترده‌ای به عنوان یک روش پشتیبانی تنفسی غیرتهاجمی برای نوزادان نارس پذیرفته شده است. در حالی که اندیکاسیون‌های استفاده از HHFNC و خطرات و مزایای مرتبط با آن در حال بررسی است، بهترین استراتژی برای توقف در استفاده از آن ناشناخته باقی مانده است. مشخص نیست یک نوزاد در چه نقطه‌ای به اندازه کافی پایدار در نظر گرفته می‌شود تا بتوان HHFNC وی را قطع کرد. معیارهای یک تلاش ناموفق برای توقف در استفاده از HHFNC نیز مشخص نیست.

اهداف: 

تعیین خطرات و مزایای استراتژی‌های مختلف مورد استفاده برای قطع HHFNC در نوزادان نارس.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی گروه مرور نوزادان در کاکرین، PubMed (1966 تا مارچ 2015)، CINAHL (1982 تا مارچ 2015)، EMBASE (1980 تا مارچ 2015)، و پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) را جست‌وجو کردیم. همچنین، مرورهای قبلی را، از جمله ارجاعات متقابل (cross references)، بررسی کردیم. کارآزمایی‌های در حال انجام را در وب‌سایت‌های زیر جست‌وجو کردیم: ClinicalTrials.gov و controlled-trials.com.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) و شبه-RCT‌هایی را وارد کردیم که در آنها نوزادان به صورت تکی یا خوشه‌هایی (cluster) از نوزادان (مانند واحدهای جداگانه نوزادی) به استراتژی‌های مختلف قطع HHFNC (از اولین باری که از HHFNC گرفته شدند و هر گونه قطع مصرف بعدی آن، یا تلاش برای قطع آن، یا هر دو) تصادفی‌سازی شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد کاکرین و گروه مرور نوزادان در کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه واجد شرایطی را نیافتیم که بهترین استراتژی را برای قطع و جدا کردن HHFNC پس از شروع آن به عنوان حمایت تنفسی در نوزادان نارس، بررسی کرده باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information