استفاده از هیپنوتیزم برای القای زایمان

القای زایمان تحریک مصنوعی انقباضات رحمی است به منظور انجام زایمان. این کار معمولا در اواخر بارداری برای رفع مشکلات مادر و جنین استفاده می‌شود. القای زایمان با استفاده از روش‌های دارویی و مکانیکی می‌تواند مشکلات یا عوارض جانبی را مانند خونریزی، تحریک بیش از حد رحم، زایمان سزارین و عفونت‌های مادر و نوزاد، به همراه داشته باشد. یک روش طب مکمل و جایگزین، مانند هیپنوتیزم، ممکن است یک روش جایگزین بی‌خطر را برای القای زایمان ارائه دهد.

هیپنوتیزم یک تکنیک آرام‌سازی است که در آن فرد آگاهی خود را نسبت به عوامل بیرونی حواس‌پرتی از دست می‌دهد تا روی یک تصویر، افکار یا احساسات خاص تمرکز کند. هیپنوتیزم از دیرباز برای کاهش درک درد حین زایمان استفاده شده و آرام‌بخشی ناشی از آن ممکن است برای زنانی که به شدت نگران زایمان هستند، مفید باشد. هیپنوتیزم ممکن است اعتماد به نفس و سلامت بیمار را افزایش داده و در صورت موثر بودن، با کاهش هزینه‌های سیستم مراقبت سلامت همراه باشد. با این حال، اثربخشی آن برای القای زایمان ارزیابی نشده است. برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده جست‌وجو کردیم که تاثیر هیپنوتیزم را برای القای زایمان بررسی کردند. هیچ کارآزمایی‌ای‌ را برای گنجاندن در این مرور پیدا نکردیم. انجام کارآزمایی‌هایی برای بررسی هیپنوتیزم مورد نیاز است تا اثربخشی و بی‌خطری (safety) آرام‌سازی ناشی از هیپنوتیزم را برای القای زایمان در زنان باردار با سطوح بالای اضطراب به‌طور کامل ارزیابی کنند. طول و زمان‌بندی مداخله، همچنین آموزش کارکنان مورد نیاز، و نظرات و تجربیات زنان و کارکنان باید در نظر گرفته شوند. از آنجایی که هیپنوتیزم ممکن است ارائه مراقبت استاندارد را به تاخیر اندازد (در صورتی که مراقبت استاندارد در طول هیپنوتیزم انجام نشود)، استفاده از آن در القای زایمان باید به صورت موردی در نظر گرفته شود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی از RCTها برای ارزیابی تاثیر هیپنوتیزم برای القای زایمان وجود نداشت. برای ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) این مداخله در القای زایمان، دستیابی به شواهدی از RCTها مورد نیاز است. از آنجایی که هیپنوتیزم ممکن است ارائه مراقبت استاندارد را به تاخیر اندازد (در صورتی که مراقبت استاندارد در طول هیپنوتیزم انجام نشود)، استفاده از آن در القای زایمان باید به صورت موردی در نظر گرفته شود.

برای بررسی اثربخشی و بی‌خطری آرام‌سازی ناشی از هیپنوتیزم در القای زایمان در زنان باردار که دارای اضطراب بالاتر از حد معینی هستند، انجام RCT‌هایی در آینده مورد نیاز است. طول و زمان‌بندی مداخله، همچنین آموزش کارکنان مورد نیاز، باید در نظر گرفته شوند. علاوه بر این، نظرات و تجربیات زنان و کارکنان نیز باید در RCTهای آینده گنجانده شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

القای زایمان (induction of labour) با استفاده از روش‌های دارویی و مکانیکی می‌تواند عوارض را افزایش دهد. روش‌های طب مکمل و جایگزین از جمله هیپنوتیزم (hypnosis) ممکن است پتانسیل ارائه یک گزینه جایگزین بی‌خطر را برای القای زایمان داشته باشند. با این حال، اثربخشی هیپنوتیزم برای القای زایمان هنوز به‌طور کامل ارزیابی نشده است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر انجام هیپنوتیزم برای القای زایمان در مقایسه با عدم مداخله یا هر مداخله دیگر.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (31 ژانویه 2014) را جست‌وجو کرده، مقالات کنفرانس مربوطه را به صورت دستی جست‌وجو کرده، و برای یافتن منابع منتشرشده و منتشرنشده، با پرسنل و سازمان‌های کلیدی در این زمینه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) و RCTهای خوشه‌ای (cluster) منتشرشده و منتشرنشده و دارای کیفیت قابل قبول را وارد کردیم که هیپنوتیزم را با عدم مداخله یا هر مداخله دیگری مقایسه کرده، و پیامد اولیه آنها ارزیابی این موضوع بود که زایمان القا شد یا خیر.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور، یک گزارش کارآزمایی را ارزیابی کردند (اما متعاقبا حذف شد).

نتایج اصلی: 

هیچ RCT یا RCT خوشه‌ای از استراتژی جست‌وجو شناسایی نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information