استفاده از درمان‌های اصلاح‌کننده مانند داروهای بیولوژیک، کلشی‌سین، کورتیکواستروئیدها، سرکوب‌کننده‌های سیستم ایمنی و اینترفرون-آلفا در درمان سندرم نورو-بهجت

سندرم نورو-بهجت (NBS) یک بیماری متزلزل‌کننده است که تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بر جای می‌گذارد. توصیه‌های کنونی برای درمان NBS شامل استفاده از درمان‌های اصلاح‌کننده بیماری مانند داروهای بیولوژیک، کلشی‌سین، کورتیکواستروئیدها، سرکوب‌کننده‌های سیستم ایمنی و اینترفرون-آلفا است. برای ارزیابی مزایا و مضرات آنها، نویسندگان مرور تصمیم گرفتند که یک مرور سیستماتیک را از درمان‌های موجود برای NBS انجام دهند. هیچ مطالعه‌ای یافت نشد که معیارهای ورود را به این مرور داشته باشد، که نشان می‌دهد هیچ شواهدی برای حمایت یا رد مزیت این درمان‌ها برای بیماران مبتلا به NBS وجود ندارد. بنابراین، پیش از آنکه یک توصیه مبتنی بر شواهد از این درمان‌ها پشتیبانی کنند، انجام تحقیقاتی با طراحی خوب مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی برای حمایت یا رد مزایای داروهای بیولوژیک، کلشی‌سین، کورتیکواستروئیدها، سرکوب‌کننده‌های سیستم ایمنی و اینترفرون-آلفا برای درمان بیماران مبتلا به NBS وجود ندارد. بنابراین، انجام RCT‌های چند مرکزی و با طراحی خوب برای آگاهی و هدایت عملکرد بالینی مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سندرم نورو-بهجت (Neuro-Behçet Syndrome; NBS) یک بیماری مزمن التهابی عروقی است که سیستم عصبی مرکزی (Central Nervous System; CNS) را درگیر می‌کند، و یک وضعیت متزلزل با ناتوانی و تاثیر زیاد بر کیفیت زندگی است. توصیه‌های مربوط به درمان‌های NBS شامل استفاده از درمان‌های اصلاح‌کننده بیماری به‌طور کلی است، اگرچه آنها با مرور سیستماتیک شواهد، پشتیبانی نمی‌شوند.

اهداف: 

ارزیابی فواید و مضرات درمان‌های موجود برای NBS، از جمله داروهای بیولوژیک، کلشی‌سین، کورتیکواستروئیدها، سرکوب‌کننده‌های سیستم ایمنی و اینترفرون-آلفا.

روش‌های جست‌وجو: 

تا 30 سپتامبر 2014 بانک‌های اطلاعاتی زیر را جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های گروه مالتیپل اسکلروزیس و بیماری‌های نادر سیستم عصبی مرکزی در کاکرین، CENTRAL؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ CINAHL؛ LILACS؛ ORPHANET؛ Clinicaltrials.gov و پورتال پایگاه ثبت بین‌المللی کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs)، کارآزمایی‌ها بالینی کنترل‌شده (CCT)، مطالعات کوهورت کنترل‌شده آینده‌نگر و گذشته‌نگر، واجد شرایط بودند. بیماران بالای 13 سال با تشخیص NBS. برای ارزیابی آسیب‌ها، برنامه‌ریزی شد مواردی مانند توسعه برچسب-باز (open-label extension; OLE)، مطالعات مورد-شاهدی، رجیستری‌های مبتنی بر جمعیت، سری موارد (case-series) و گزارش‌های موردی (case-report) نیز ارزیابی شوند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هدف آن بود که انتخاب مطالعات، استخراج داده‌ها، و ارزیابی خطر سوگیری (bias) توسط دو نویسنده مطالعه مروری به‌صورت مستقل از هم انجام شوند. انتظار داشتیم از پروسیجرهای استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار مرکز همکاری‌های کاکرین Cochrane Collaboration) استفاده کنیم. ما برنامه‌ریزی کردیم تا متاآنالیزهای زوجی (pair-wise) استاندارد را برای RCTها، و متاآنالیزها بر اساس برآوردهای تعدیل‌شده با استفاده از روش میانگین وزنی واریانس معکوس (inverse-variance weighted average method) برای مطالعات تصادفی‌سازی نشده (NRS) انجام دهیم. تصمیم داشتیم یافته‌های اصلی این مطالعه مروری را در جدول‌های «خلاصه یافته‌ها»، با استفاده از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) ارائه دهیم.

نتایج اصلی: 

هیچ RCT؛ CCT یا مطالعه کوهورت کنترل‌شده‌ای را در مورد مزایای درمان‌ها برای NBS نیافتیم که معیارهای ورود به مرور را داشته باشد. فقط یک مطالعه واجد شرایط بالقوه شناسایی شد، اما جزئیات کافی را در مورد ویژگی‌های بیمار گزارش نکرد. نویسنده این مطالعه به درخواست ما مبنی بر ارائه داده‌های بیشتر پاسخ نداد، و بنابراین حذف شد. از این رو، هیچ مطالعه‌ای در مرور حاضر وارد نشد. از آنجایی که هیچ مطالعه ای در ارزیابی مزایای درمان گنجانده نشد، جست‌وجوی بیشتری برای جمع‌آوری داده‌ها در مورد مضرات آنها انجام نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information