Biologici, kolhicin, kortikosteroidi, imunosupresivi i interferon-alfa za Neuro-Behçetov sindrom

Neuro-Behçetov sindrom (NBS) je teška bolest koja ima velik utjecaj na kvalitetu života. Preporuke za liječenje NBS uključuju korištenje terapija koje mijenjaju tijek bolesti, kao što su biologici, kolhicin, kortikosteroidi, imunosupresivi i interferon-alfa. Kako bi se procijenila učinkovitost i sigurnost tih lijekova, autori Cochrane sustavnog pregleda su napravili opsežno pretraživanje literature o dostupnim terapijama za NBS. Nisu pronađena nikakva klinička ispitivanja koja bi zadovoljila kriterije uključenja u ovaj sustavni pregled, što znači da trenutno nema dokaza ni za ni protiv korištenja tih lijekova kod oboljelih od NBS-a. Stoga je nužno provesti kvalitetna istraživanja da bi se mogle dati preporuke o liječenju NBS koje se temelje na dokazima iz literature.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information