مقایسه جت ونتیلاسیون با فرکانس بالا در برابر ونتیلاسیون نوسانی با فرکانس بالا برای اختلال ریوی در نوزادان پره‌ترم

پیشینه: مشکل تنفسی به علت سندرم زجر تنفسی (respiratory distress syndrome; RDS) یکی از علل عمده مرگ‌ومیر در نوزادان متولد شده نارس است. دستگاه‌های تنفسی شناخته شده به نام ونتیلاسیون مکانیکی معمولی (conventional mechanical ventilation; CMV) که در حال حاضر برای حمایت از این نوزادان مورد استفاده قرار می‌گیرد، به طور بالقوه در آسیب ریوی طولانی‌-مدت به نام بیماری مزمن ریوی (chronic lung disease; CLD) سهیم هستند. CLD اغلب در نوزادان نارسی که نیاز به دستگاه‌های تنفسی دارند، رخ می‌دهد و نوع دستگاه تنفسی استفاده شده، ممکن است بر اینکه CLD رخ ‌می‌دهد یا خیر، تاثیر بگذارد. دو نوع جدید از دستگاه‌های تنفسی (شناخته شده به نام جت ونتیلاسیون با فرکانس بالا (high frequency jet ventilation; HFJV) و ونتیلاسیون نوسانی با فرکانس بالا (high frequency oscillatory ventilation; HFOV)) به امید پشتیبانی از این روش تنفس که ممکن است صدمه را به ریه (CLD) کاهش دهد، تست شده‌اند.

سوال مطالعه مروری ما: ما مقایسه خطرات و مزایای دو حالت از دستگاه‌های تنفسی را در نوزادان پره‌ترم (متولد شده پیش از دوران ترم) در معرض خطر یا دارای RDS برنامه‌ریزی کردیم: HFJV و HFOV.

این مطالعات نشان دهنده چه بودند؟ ما هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که پشتیبانی از این دو حالت تنفسی را مقایسه کند.

به طور کلی: این مرور هیچ شواهدی برای مقایسه برتری یا عوارض جانبی مضر HFJV نسبت به HFOV، یا HFOV نسبت به HFJV را در نوزادان در معرض خطر یا دارای مشکلات تنفسی به دلیل RDS نیافت.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی را برای حمایت از برتری HFJV یا HFOV به عنوان درمان انتخابی یا نجات نیافتیم. تا زمانی که چنین شواهدی در دسترس نباشد، مقایسه عوارض جانبی بالقوه یا مزایای احتمالی هر دو حالت امکان‌پذیر نیست.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سندرم زجر تنفسی (respiratory distress syndrome; RDS) به عنوان یکی از عوامل عمده اختلال ریوی شدید و مرگ‌ومیر ناشی از آن در نوزادان پره‌ترم شناخته می‌شود. با وجود بهبود گسترده در مراقبت، از جمله افزایش استفاده از استروئید پیش از زایمان، استفاده از درمان جایگزین سورفاکتانت (surfactant)، و پیشرفت در ونتیلاسیون مکانیکی معمولی (conventional mechanical ventilation; CMV)، بیماری ریوی مزمن (chronic lung disease; CLD) در 42% از نوزادان پره‌ترم زنده متولد شده با سن بارداری (gestational age; GA) کمتر از 28 هفته رخ می‌دهد. هدف ونتیلاسیون فرکانس بالا (high frequency ventilation; HFV)، بهینه‌سازی رشد ریه با به حداقل رساندن حجم جاری (tidal volume; VT) برای کاهش صدمه به ریه است. دو روش HFV، یعنی ونتیلاسیون نوسانی با فرکانس بالا (high frequency oscillatory ventilation; HFOV) و جت ونتیلاسیون با فرکانس بالا (high frequency jet ventilation; HFJV)، به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود، اما برتری واضحی در حالت انتخابی یا نجات (rescue) نشان داده نشده است.

اهداف: 

مقایسه مزایا و عوارض جانبی HFJV در برابر HFOV از نظر مورتالیتی و موربیدیتی نوزادان پره‌ترم متولد شده با سن بارداری کمتر از 37 هفته مبتلا به اختلال عملکرد ریوی در هر دو حالت انتخابی و نجات.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین (Cochrane Neonatal Review Group) برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 11؛ 2015)؛ MEDLINE via PubMed (از 1966 تا 30 نوامبر 2015)؛ EMBASE (از 1980 تا 30 نوامبر 2015 )؛ و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (از 1982 تا 30 نوامبر، 2015) استفاده کردیم. هم‌چنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها، و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی شده جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی از نظر تاریخ، زبان، یا انتشار اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما قصد داشتیم کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده، خوشه‌ای تصادفی‌سازی شده، شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را وارد مرور کنیم که نویسندگان مطالعه به صراحت اعلام کردند که گروه‌های مقایسه شده در کارآزمایی با استفاده از روش تصادفی‌سازی یا سیستماتیک تخصیص تشکیل شدند. ما برنامه‌ریزی کردیم که مطالعات متقاطع را حذف کنیم زیرا اجازه ارزیابی پیامدهای خوب را نخواهند داد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین، از جمله ارزیابی مستقل کارآزمایی و استخراج داده‌ها استفاده کردیم. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، استفاده از خطرات نسبی (RRs) و تفاوت‌های خطر (RDs) و RD/1 را در نظر گرفتیم. برای محاسبه تعداد افراد مورد نیاز جهت درمان تا حصول یک پیامد مثبت بیشتر (number needed to treat for an additional beneficial outcome; NNTB) یا تعداد افراد مورد نیاز جهت درمان تا حصول یک پیامد مضر بیشتر (number needed to treat for an additional harmful outcome; NNTH) برنامه‌ریزی کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که معیارهای ورود به مطالعه را داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information