Usporedba visokofrekventne mlazne ventilacije s visokofrekventnom oscilatornom ventilacijom u liječenju poremećaja plućne funkcije u prijevremeno rođene djece

Dosdašnje spoznaje: Jedan od najčešćih uzroka smrti prijevremeno rođene djece su poteškoće disanja koje su posljedica respiratornog distres sindroma (RDS). Aparati za disanje koji pružaju mehaničku ventilaciju trenutno se koriste kao ustaljena metoda liječenja te djece, a moguće je da njihova primjena pridonosi dugotrajnim oštećenjima pluća koje označavamo kao kronične plućne bolesti (CLD). Kronične plućne bolesti učestalo se pojavljuju u prijevremeno rođene djece u kojih je nužno korištenje aparata za disanje, a sam tip korištenog aparata mogao bi utjecati na to hoće li se razviti bolest. Ispitana su dva nova tipa aparata za disanje, visokofrekventna mlazna ventilacija i visokofrekventna oscilatorna ventilacija, s očekivanjem da će kao metoda liječenja smanjiti rizik razvitka kronične plućne bolesti.

Istraživačko pitanje:Cilj ovog Cochrane sustavnoga pregleda jest usporediti prednosti i rizike visokofrekventne mlazne ventilacije i visokofrekventne oscilatorne ventilacije u prijevremeno rođene djece s povećanim rizikom za razvitak plućnih bolesti

Obilježja uključenih istraživanja: Nisu pronađene studije koje su uspoređivale ta dva modela aparata za ventilaciju.

Zaključak: Ovaj pregled literature nije pronašao dokaze koji bi pokazali bolju učinkovitost ili štetnost jedne metode liječenja u odnosu na drugu u djece koja su prijevremeno rođena, a imaju rizik za razvitak plućne disfunkcije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Petra Lovrak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information