فناوری کمک-باروری: بررسی اجمالی مرورهای کاکرین

⁩سوال مطالعه مروری⁧

چه شواهدی در مورد اثربخشی و ایمنی پروسیجرها و گزینه‌های درمانی موجود برای زوج‌های ناباروری در دسترس است که تحت پروسیجر‌های فناوری کمک-باروری (assisted reproductive technology; ART) قرار می‌گیرند.

⁩پیشینه⁧

از هر شش زوج یک مورد با مشکلات باروری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، که به صورت عدم دستیابی به بارداری بالینی پس از رابطه جنسی منظم به مدت 12 ماه تعریف می‌شود. به‌طور روزافزونی، زوجین برای بارور شدن و در نهایت به دنیا آوردن یک نوزاد زنده سالم از خود، به ART روی می‌آورند. درمان‌های باروری پیچیده و پرهزینه بوده، و هر چرخه کمک-باروری شامل چندین مرحله است. اگر یکی از این مراحل به اشتباه انجام شود، خطر عدم باروری بسیار بالا خواهد بود. با توجه به این نکته، مهم است که هر مرحله دخیل در ART با شواهد خوبی از مطالعاتی با طراحی خوب پشتیبانی شود. داوران کاکرین شواهد حاصل از مرورهای سیستماتیک کاکرین را در زمینه ART بررسی کردند که در کتابخانه کاکرین منتشر شدند.

⁩ویژگی‌های مطالعه⁧

ما 68 مرور سیستماتیک کاکرین را در مورد مراحل مختلف چرخه ART وارد کردیم. همه مطالعات کیفیت بالایی داشتند. مرورهای بررسی اجمالی را برای لقاح آزمایشگاهی (in vitro fertilisation; IVF) و تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (intracytoplasmic sperm injection; ICSI) وارد کردیم. مرورهای مربوط به تلقیح داخل رحمی (قرار دادن اسپرم داخل رحم زن برای تسهیل عمل لقاح) یا القای تخمک‌گذاری (تحریک تخمک‌گذاری با دارو) را وارد نکردیم. این بررسی اجمالی به‌روزترین شواهد را از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده پیرامون چرخه‌های ART ارائه می‌دهد. بررسی مذکور تا می 2018 به‌روز است.

⁩نتایج کلیدی⁧

مرورها 38 مداخله موثر (n = 23) یا امیدوار کننده (n = 15)، و 19 مداخله بدون اثر (n = 2) یا احتمالا بی‌اثر (n = 17) را شناسایی کردند. به دلیل فقدان شواهد، مرورها برای 15 مداخله نتوانستند نتیجه‌گیری داشته باشند. استفاده از شواهد موجود در این بررسی اجمالی برای هدایت عملکرد بالینی باید به بهبود نرخ تولد زنده و کاهش نرخ بارداری چند-قلویی، لغو چرخه، و سندرم تحریک بیش از حد تخمدان کمک کند.

⁩کیفیت شواهد⁧

همه مرورهای موجود از کیفیت بالایی برخوردار بودند. سطح کیفیت شواهد برای مقایسه‌های اصلی از بسیار پائین تا بالا متغیر بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این بررسی اجمالی به‌روزترین شواهد را در مورد چرخه‌های ART از مرورهای سیستماتیک برگرفته شده از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده ارائه می‌کند. درمان‌های باروری پرهزینه بوده، و مخاطرات آنها بالا است. استفاده از بهترین شواهد موجود برای بهینه‌سازی پیامدها بهترین عمل است. شواهد حاصل از این بررسی اجمالی می‌تواند برای توسعه و ارتقای دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بالینی به کار گرفته شود که قابل استفاده در طبابت بالینی روزانه بوده و به منظور بهبود نرخ تولد زنده و کاهش نرخ بارداری چند-قلویی، لغو چرخه، و سندرم تحریک بیش از حد تخمدان استفاده شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

از هر شش زوج یک مورد با مشکلات باروری روبه‌رو هستند، که به صورت عدم دستیابی به بارداری بالینی پس از رابطه جنسی منظم به مدت 12 ماه تعریف می‌شود. به‌طور روزافزونی، زوجین برای کمک به بارور شدن و در نهایت به دنیا آوردن یک نوزاد زنده سالم از خود، به استفاده از فناوری کمک-باروری (assisted reproductive technology; ART) روی می‌آورند. درمان‌های باروری پیچیده بوده، و هر چرخه ART از چندین مرحله تشکیل شده است. اگر یکی از این مراحل به اشتباه انجام شود، خطر عدم باروری بالا خواهد بود. با در نظر گرفتن این مساله، مهم است که هر مرحله از چرخه ART با شواهد خوبی از مطالعاتی با طراحی خوب پشتیبانی شود.

اهداف: 

خلاصه کردن شواهد حاصل از مرورهای سیستماتیک کاکرین در مورد پروسیجرها و گزینه‌های درمانی موجود برای زوج‌های ناباروری که تحت پروسیجرهای فناوری کمک-باروری قرار می‌گیرند.

روش‌ها: 

مرورهای سیستماتیک منتشر شده کاکرین در مورد زوج‌هایی که تحت پروسیجرهای ART (لقاح آزمایشگاهی یا تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم ) قرار گرفتند، واجد شرایط ورود به بررسی اجمالی بودند. همچنین مرورهای در حال انجام را از کاکرین شناسایی کردیم که در آینده وارد خواهند شد.

پیامد اولیه بررسی اجمالی، تولد زنده یا پیامد ترکیبی تولد زنده یا بارداری پایدار بود، همانطور که توسط مرورهای ذکر شده گزارش شدند. پیامدهای ثانویه عبارت بودند از بارداری بالینی، بارداری چند-قلویی، سقط جنین، و سندرم تحریک بیش‌ از حد تخمدان. مرورهای مربوط به تلقیح داخل‌ رحمی و القای تخمک‌گذاری را خارج کردیم.

انتخاب مرورهای سیستماتیک، استخراج داده‌ها و ارزیابی کیفیت آنها را دو بار انجام دادیم. کیفیت مرور با استفاده از ابزار AMSTAR ارزیابی شد. مرورها با توجه به ارتباط آنها با مراحل خاص چرخه ART طبقه‌بندی شدند. یافته‌های آنها را در متن خلاصه کرده و داده‌های مربوط به هر پیامد را در «جداول بیشتر» گزارش کردیم.

نتایج اصلی: 

ما 68 مرور سیستماتیک منتشر شده را در کتابخانه کاکرین تا می 2018 وارد کردیم. همه مطالعات کیفیت بالایی داشتند. این مرورها 38 مداخله موثر (n = 23) یا امیدوار کننده (n = 15)، و 19 مداخله بدون اثر (n = 2) یا احتمالا بی‌اثر (n = 17) را شناسایی کردند. به دلیل فقدان شواهد برای 15 مداخله، نویسندگان مرور نتوانستند نتیجه‌گیری کنند.

ما 11 پروتکل اضافی و چهار عنوان دیگر را برای ورود در این بررسی اجمالی در آینده شناسایی کردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information