برنامه‌های حمایت از بیمار (مداخلات روانی‌اجتماعی) در جهت بهبود کیفیت زندگی در بزرگسالان تحت جراحی انحراف چشم

پیشینه

انحراف چشم که با عنوان چپ‌چشمی نیز شناخته می‌شود، به معنای عدم قرینه بودن (misalignment) چشم‌های یک فرد است. این عارضه می‌تواند منجر به لوچی واضح قابل‌ملاحظه توسط اشخاص دیگر، هم‌چنین نشانه‌های دوبینی یا تاری دید شود. بزرگسالان مبتلا به لوچی، اغلب تحت جراحی برای کاهش این علائم و نشانه‌ها قرار می‌گیرند. اگرچه افراد، بهبود کیفیت زندگی را به عنوان نتیجه جراحی استرابیسم گزارش می‌کنند، برخی از بیماران هیچ تغییر یا افتی را در کیفیت زندگی، علی‌رغم پیامدهای خوب بالینی، به دست نمی‌آورند. اعمال مداخلات روانی‌اجتماعی پیش از جراحی می‌توانند پیامدهای گزارش‌شده بیمار را در دیگر بیماری‌های طولانی-مدت بهبود بخشند. هدف این مرور کاکرین، ارزیابی اثربخشی مداخلات روانی‌اجتماعی پیش از جراحی انحراف چشم به منظور بهینه‌سازی کیفیت زندگی پس از جراحی بود. جست‌وجو را تا فوریه 2016 انجام دادیم. هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که تاثیر مداخلات روانی‌اجتماعی را در بیماران تحت جراحی لوچی ارزیابی کرده باشد. معتقدیم تحقیقات آینده باید بر ایجاد و ارزیابی استفاده از مداخلات روانی‌اجتماعی هدف‌دار در جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار پس از جراحی استرابیسم متمرکز شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی را نیافتیم که به ارزیابی تاثیر مداخلات روانی‌اجتماعی بر بیماران تحت جراحی انحراف چشم پرداخته باشد. معتقدیم تحقیقات آینده باید بر ایجاد و ارزیابی استفاده از مداخلات روانی‌اجتماعی هدف‌دار در جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار پس از جراحی استرابیسم متمرکز شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انحراف چشم یا استرابیسم (Strabismus) که با عنوان چپ‌چشمی (squint) نیز شناخته می‌شود، می‌تواند تاثیر تضعیف‌کننده‌ای روی عزت‌نفس، کیفیت زندگی و خلق‌وخوی فرد داشته باشد و هم‌چنین حس اضطراب اجتماعی و رفتار دوری‌گزینی (avoidance) آن‌ها را افزایش دهد. جراحی استرابیسم می‌تواند منجر به بهبود هم‌ترازی چشمان بیمار، و در موارد مناسب، تسکین نشانه‌هایی مانند دو-بینی شود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که لزوما همه بیماران پس از جراحی بهبود معناداری را در کیفیت زندگی خود نخواهند داشت. مشخص شده که ارائه مداخلات روانی‌اجتماعی پیش از جراحی، موجب بهبود پیامدهای گزارش‌شده بیمار در دیگر بیماری‌های طولانی-مدت می‌شود.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مداخلات روانی‌اجتماعی در مقابل عدم ارائه مداخله بر کیفیت زندگی و پیامدهای روانی‌اجتماعی در بزرگسالان تحت جراحی انحراف چشم.

روش‌های جست‌وجو: 

در CENTRAL (شامل مرکز ثبت کارآزمایی‌های گروه چشم و بینایی در کاکرین) (شماره 1؛ 2016)، MEDLINE Ovid؛ Ovid MEDLINE In-Process and Other Non-Indexed Citations؛ Ovid MEDLINE Daily؛ Ovid OLDMEDLINE (ژانویه 1946 تا فوریه 2016)، EMBASE (ژانویه 1980 تا فوریه 2016)، منابع علمی سلامت آمریکای لاتین و کارائیب (LILACS) (ژانویه 1982 تا فوریه 2016)، PsyclNFO (ژانویه 1967 تا فوریه 2016)، ISRCTN registry (www.isrctn.com/editAdvancedSearch)؛ ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov) و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت؛ (www.who.int/ictrp/search/en) جست‌وجو کردیم. از هیچ محدودیت زبانی یا زمانی در جست‌وجوهای الکترونیکی برای یافتن کارآزمایی‌ها استفاده نکردیم. آخرین بار بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی را در 15 فوریه 2016 جست‌وجو کردیم.

هم‌چنین British Orthoptic Journal، مجموعه مقالات انجمن استرابیسم اروپا (European Strabismological Association; ESA)، انجمن بین‌المللی استرابیسم‌شناسی (International Strabismological Association; ISA) و خلاصه سخنرانی‌های جلسات انجمن استرابیسم اروپا (ESA) و انجمن آمریکایی چشم پزشکی کودکان و استرابیسم (American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus; AAPOS) را به صورت دستی جست‌وجو کردیم. این جست‌وجوها از سال 1980 تا زمان حاضر انجام شد. از سوی دیگر، در Psychology and Health؛ British Journal of Health Psychology؛ Health Psychology و Annals of Behavioral Medicine جست‌وجوی دستی انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

برنامه‌ریزی کردیم تا کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را، از جمله RCT‌های خوشه‌ای، در نظر بگیریم، که در آن‌ها اثربخشی یک مداخله روانی‌اجتماعی در بیماران تحت عمل جراحی استرابیسم ارزیابی شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را از نظر واجد شرایط بودن بررسی کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ‌یک از 88 مطالعه‌ای را که شناسایی کردیم، معیارهای ورود را به این مرور کاکرین نداشتند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information