روغن ماهی (n-3 یا امگا-3) برای مادران باردار یا شیرده برای پیشگیری از بروز آلرژی در کودکان کوچک‌تر

ماهی و روغن ماهی منابع اصلی اسیدهای چرب با زنجیره بلند یا امگا-3 هستند. مکمل‌های غذایی اسیدهای چرب امگا-3 دریایی طی بارداری ممکن است سیستم ایمنی نوزاد را پیش از ایجاد پاسخ‌های آلرژیک، به ویژه برای افرادی با استعداد ژنتیکی تولید آنتی‌بادی ایمونوگلوبین ای (IgE) تغییر دهد. افراد با آلرژی‌های با واسطه IgE نشانه‌ها و علائم بیماری آلرژیک و تست خراش پوستی (skin prick test; SPT) مثبت به آلرژن دارند.

آلرژی، یک مشکل سلامت مهم و همگانی است که باری بر هزینه‌های افراد، جامعه و بخش مراقبت سلامت قرار می‌دهد. بیماری‌های آلرژیک شامل آلرژی‌های غذایی، اگزما (درماتیت آتوپیک)، آسم یا خس‌خس سینه و تب یونجه (رینیت آلرژیک) هستند. بسیاری از آلرژی‌های کودکی تا بزرگسالی ادامه می‌یابند.

زنان باردار به ویژه آنهایی که از کشورهای غربی هستند، زیاد ماهی نمی‌خورند و بیماری‌های آلرژیک بیشتر از زمانی که زنان باردار کمتر ماهی مصرف می‌کنند، در حال افزایش است. کودک متولد نشده غذا را از مادرش دریافت می‌کند، بنابراین رژیم غذایی مادر مهم است. مصرف مکمل‌های اسیدهای چرب امگا-3 از منبع دریایی در زنان ممکن است در پیشگیری از پیشرفت آلرژی در کودکانشان مهم باشد.

در این مرور با بررسی مطالعات تصادفی‌سازی و کنترل شده، تاثیرات اضافه کردن اسیدهای چرب امگا-3 دریایی را به رژیم غذایی زنان طی بارداری یا شیردهی بر بروز بیماری‌های آلرژیک در کودکانشان ارزیابی کردیم. هشت کارآزمایی را که شامل 3366 زن و 3175 کودک بودند، آنالیز کردیم. زنان به طور تصادفی برای دریافت مکمل امگا-3 دریایی (مانند کپسول روغن ماهی یا اضافه شده به غذاها) یا عدم درمان طی بارداری (پنج کارآزمایی)، طی شیردهی (دو کارآزمایی) یا هر دو (یک کارآزمایی) اختصاص یافتند. به طور کلی، کیفیت روش‌شناسی کارآزمایی با فقط دو کارآزمایی که در خطر پائین سوگیری بودند، تغییر کرد.

به طور کلی، نتایج تاثیر کمی از مصرف مکمل‌های امگا-3 دریایی را در مادر طی بارداری و/یا شیردهی برای کاهش بروز بیماری آلرژیک در کودکان نشان داد. با این حال، کاهش تعدادی از پیامدها مانند آلرژی غذایی طی سال اول نوزاد و اگزما، با مصرف مکمل‌های امگا-3 دریایی در زنان با نوزاد پُر-خطر برای آلرژی وجود داشت. در حال حاضر، شواهد کافی برای گفتن این که مکمل امگا-3 از منبع دریایی طی بارداری و/یا شیردهی برای مادران، آلرژی را در کودکانشان کاهش می‌دهد، وجود ندارد.

به لحاظ بی‌خطری برای مادر و کودک، مصرف مکمل‌های اسیدهای چرب امگا-3 از منبع دریایی، طی بارداری، خطر بالای خونریزی زیاد را پس از به دنیا آمدن نوزاد (خونریزی پس از زایمان) یا عفونت‌های اولیه دوران کودکی نشان نداد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

به طور کلی، شواهد محدودی برای حمایت از مصرف مکمل‌های n-3 LCPUFA طی بارداری و/یا شیردهی برای کاهش بیماری آلرژیک در کودکان وجود دارد. تفاوت‌های اندکی در بروز بیماری آلرژیک کودکی میان زنانی که مکمل n-3 LCPUFA را دریافت کردند و آنهایی که دریافت نکرده‌اند، دیده شد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

طی 20 سال گذشته، آلرژی‌ها در سراسر جهان شایع‌تر شده‌اند. مصرف غذایی اسیدهای چرب غیر-اشباع چند-گانه با زنجیره بلند‌ n-3 (یا امگا-3) (LCPUFA) طی همین دوره زمانی کاهش یافته است. این مورد، به همراه نقش شناخته شده n-3 LCPUFA در مهار التهاب، منجر به این تفکر شده که n-3 LCPUFA ممکن است از پیشرفت آلرژی پیشگیری کند. مکمل‌های غذایی اسیدهای چرب n-3 روزانه ممکن است تکامل سیستم ایمنی نوزاد را پیش از ایجاد پاسخ‌های آلرژی، به ویژه در افرادی با استعداد ژنتیکی تولید آنتی‌بادی ایمونوگلوبین ای (IgE) تغییر دهد. افراد با آلرژی‌های با واسطه IgE نشانه‌ها و علائم بیماری آلرژیک و تست خراش پوستی (skin prick test; SPT) مثبت به آلرژن دارند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر مکمل‌های n-3 LCPUFA در زنان باردار و/یا شیرده بر پیامدهای آلرژی (آلرژی غذایی، درماتیت آتوپیک (اگزما)، رینیت آلرژیک (تب یونجه) و آسم/خس‌خس سینه) در کودکانشان.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Registe)؛ (6 آگوست 2014)؛ PubMed (از 1966 تا 01 آگوست 2014)؛ CINAHL via EBSCOhost (از 1984 تا 01 آگوست 2014)؛ Scopus (از 1995 تا 01 آگوست 2014)؛ Web of Knowledge (از 1864 تا 01 آگوست 2014) و ClinicalTrials.gov (از 01 آگوست 2014) و فهرست منابع مطالعات بازیابی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) را که تاثیر مکمل‌های n-3 LCPUFA را در زنان باردار و/یا شیرده (در مقایسه با دارونما (placebo) یا عدم درمان) بر پیامدهای آلرژی در بچه‌ها یا کودکان ارزیابی می‌کند، وارد کردیم. فقط کارآزمایی‌های استفاده کننده از طرح متقاطع و کارآزمایی‌های بررسی کننده پیامدهای بیوشیمیایی برای گنجاندن واجد شرایط نبودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم واجد شرایط بودن و کیفیت کارآزمایی را ارزیابی و استخراج داده‌ها را انجام دادند. در مواقعی که نویسندگان مرور نیز در کارآزمایی‌های انتخاب شده شک داشتند، یک نویسنده مستقل مرور، ارزیابی کیفیت کارآزمایی و استخراج داده‌ها را انجام دادند.

نتایج اصلی: 

هشت کارآزمایی شامل 3366 زن و 3175 کودک آنها در مرور وارد شدند. در این کارآزمایی‌ها، زنان مکمل n-3 LCPUFA را طی بارداری (پنج کارآزمایی)، شیردهی (دو کارآزمایی) یا هر دو (یک کارآزمایی) دریافت کردند. در همه کارآزمایی‌ها به طور تصادفی، زنان به گروه دریافت کننده مکمل n-3 LCPUFA یا گروه کنترل تقسیم شدند. خطر سوگیری (bias) در طول هشت کارآزمایی وارد شده در این مرور متفاوت بود و فقط دو کارآزمایی با خطر پائین سوگیری انتخاب، عملکرد و ریزش نمونه (attrition bias) موجود بود.

مصرف مکمل‌های n-3 LCPUFA یک کاهش آشکار در پیامد اولیه هر آلرژی (با تشخیص پزشکی به واسطه IgE) در کودکان در سن 12 تا 36 ماهگی (خطر نسبی (RR): 0.66؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.44 تا 0.98؛ دو RCT؛ 823 کودک) نشان داد اما نه در کودکان بیشتر از 36 ماه (RR: 0.86؛ 95% CI؛ 0.61 تا 1.20؛ یک RCT؛ 706 کودک). برای هر نوع آلرژی (با تشخیص پزشکی به واسطه IgE و/یا گزارش والدین)، هیچ تفاوت آشکاری در کودکان در سن 12 تا 36 ماهگی (RR: 0.89؛ 95% CI؛ 0.71 تا 1.11؛ دو RCT؛ 823 کودک) یا بیشتر از 36 ماه (RR: 0.96؛ 95% CI؛ 0.84 تا 1.09؛ سه RCT؛ 1765 کودک) دیده نشد.

برای پیامدهای ثانویه آلرژی‌های خاص، هیچ تفاوت آشکاری برای آلرژی‌های غذایی در 12 تا 36 ماهگی و بیشتر از 36 ماه وجود نداشت، اما یک کاهش آشکار برای کودکان در 12 ماه نخست زندگی با n-3 LCPUFA (هم با تشخیص پزشکی با واسطه IgE و نیز تشخیص پزشکی با واسطه IgE و/یا گزارش والدین) دیده شد. یک کاهش آشکار در اگزمای با تشخیص پزشکی به واسطه IgE با n-3 LCPUFA برای کودکان 12 تا 36 ماه وجود داشت، اما در هیچ زمان دیگری برای هم با تشخیص پزشکی به واسطه IgE و نیز تشخیص پزشکی به واسطه IgE و/یا گزارش والدین دیده نشد. هیچ تفاوت آشکاری برای رینیت آلرژیک یا آسم/خس‌خس سینه در هیچ زمانی برای هم با تشخیص پزشکی به واسطه IgE و نیز تشخیص پزشکی به واسطه IgE و/یا گزارش والدین دیده نشد.

یک کاهش آشکار در حساس شدن کودکان به تخم‌مرغ و حساس شدن به هر آلرژن بین 12 تا 36 ماه از زمانی که مادران مکمل n-3 LCPUFA را دریافت کردند، دیده شد.

به لحاظ بی‌خطری برای مادر و کودک، مصرف مکمل‌های n-3 LCPUFA طی بارداری، خطر بالای خونریزی را پس از زایمان یا عفونت‌های اولیه کودکی نشان نداد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information