توانبخشی شغلی برای کمک به کارگران برای بازگشت به کار پس از آسیب‌هایی که به انگشتان، دست یا بازوی آنها وارد می‌شود

هدف از این مطالعه مروری چیست؟

ما می‌خواستیم دریابیم که توانبخشی شغلی می‌تواند به کارگران برای بازگشت به کار پس از آسیب‌هایی که به انگشتان، دست یا بازوی آن‌ها وارد می‌شود، کمک کند یا خیر.

پیام‌های کلیدی

شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) وجود ندارد که بتوان گفت توانبخشی شغلی می‌تواند به کارگرانی که آسیب‌های اندام فوقانی دیده‌اند، برای بازگشت به کار کمک کند یا خیر. این مطالعات مورد نیاز هستند و باید بر اساس استانداردهای مورد توافق برای پژوهش با کیفیت بالا، انجام و گزارش شود. آنها باید محتوای توانبخشی شغلی را به تفصیل توصیف کنند. هم‌چنین باید تعداد کارگران را که در انتهای پیگیری به کار بازگشته‌اند یا زمان بازگشت به کار را گزارش دهند.

چه موضوعی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفته است؟

کارگران که انگشتان دست، دست یا بازوی خود را زخمی می‌کنند، اغلب نمی‌توانند به‌طور طبیعی به کار خود ادامه دهند. در بسیاری از کشورها، قانون کارفرمایان را متعهد می‌کند تا به کارکنان کمک کنند، زمانی که آسیب‌ها بر توانایی کارشان اثر می‌گذارد. این کمک اغلب به عنوان توانبخشی شغلی نامیده می‌شود. توانبخشی شغلی به راه‌هایی برای کمک به کارگران معلول برای بازگشت به کار یا یافتن شغل جدید اشاره دارد. بازگشت به کار می‌تواند با کمک کارگر مجروح برای تطابق بهتر، تغییرات محل کار یا تمرینات فیزیکی پشتیبانی شود. اگرچه تمام این استراتژی‌ها در عمل استفاده می‌شوند، هنوز مشخص نیست که کدام رویکرد و در چه شرایطی بهترین است. این به‌روزرسانی یک مرور کاکرین است که قبلا در سال 2013 منتشر شده است.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟

تمام پژوهش‌های منتشر شده را تا تاریخ 30 آگوست 2017 مورد بررسی قرار دادیم. می‌خواستیم فقط مطالعاتی را وارد کنیم که شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی برای دریافت توانبخشی حرفه‌ای یا برخی از درمان‌های دیگر اختصاص داده شدند. این روش انجام پژوهش، که معمولا به عنوان RCT شناخته می‌شود، بهترین راه برای اطمینان از این است که هر اندازه‌گیری بهبودی واقعا ناشی از درمان است. هیچ RCT را پیدا نکردیم که بررسی کرده باشد توانبخشی شغلی می‌تواند به کارگران با آسیب‌های اندام فوقانی برای بازگشت به کار کمک کند یا خیر.

این مطالعه مروری تا چه زمانی به‌روز است؟

ما مطالعات را تا 30 آگوست 2017 جست‌وجو کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر هیچ شواهد با کیفیت بالا برای حمایت یا رد اثربخشی توانبخشی شغلی برای تقویت RTW در کارکنان با آسیب‌های تروماتیک اندام فوقانی وجود ندارد. از آنجا که افراد آسیب دیده در محیط‌های شغلی اغلب از توانبخشی شغلی با هدف کاهش ناتوانی کاری، ارتقاء RTW، افزایش بهره‌وری و حاوی هزینه‌های رفاهی استفاده می‌کنند، RCTهای با کیفیت بالا برای ارزیابی اثربخشی توانبخشی شغلی برای کارکنانی که دچار آسیب اندام فوقانی هستند تا برای پر کردن این شکاف در دانش کمک کنند؛ مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آسیب تروماتیک اندام فوقانی یکی از علل اصلی ناتوانی مربوط به کار است. پس از بازگشت به کار (return-to-work; RTW)، بسیاری از بازماندگان آسیب‌ها قادر به دست آوردن دوباره کیفیت زندگی (QoL) در مقایسه با جمعیت نرمال هستند. از آنجا که RTW نقش مهمی در بهره‌وری اقتصادی و به دست آوردن دوباره QOL مرتبط با سلامت دارد، تقویت RTW در کارگران با آسیب‌های تروماتیک اندام، هدف اصلی توانبخشی است. توانبخشی شغلی به طور معمول در زمینه ایمنی و سلامت شغلی به منظور افزایش بازگشت تعداد افراد آسیب دیده به بازار کار، پیشگیری از بیماری، افزایش بهزیستی (well-being) و کاهش ناتوانی کار می‌کند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات برنامه‌های توانبخشی شغلی برای تقویت RTW در کارکنان با آسیب‌های تروماتیک اندام فوقانی.

روش‌های جست‌وجو: 

این به‌روزرسانی یک مرور کاکرین است که قبلا در سال 2013 منتشر شده است. ما جست‌وجوهایمان را در بانک‌های اطلاعاتی زیر به‌روز کردیم: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 9، 2017)؛ MEDLINE (تا 30 آگوست 2017)؛ EMBASE (تا 3 سپتامبر 2017)؛ CINAHL (تا 6 سپتامبر 2017)؛ PsycINFO (تا 6 سپتامبر 2017)، و فهرست منابع مقالات مروری مرتبط را به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

هدف ما وارد کردن همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) بود که به مقایسه توانبخشی شغلی با مداخلات جایگزین (کنترل) پرداخته باشند، مانند توانبخشی استاندارد، نوع محدودی از مداخله بازتوانی شغلی (مانند مشاوره در مورد RTW، اطلاعات ارجاع یا ارتباط با کارفرمایان) یا کنترل لیست انتظار.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم چکیده‌ها را بازبینی کرده و در صورت لزوم به مقالات کامل دست یافتند. هنگامی که دو نویسنده در مورد گنجاندن یک مطالعه اختلاف‌نظر داشتند، اختلاف‌نظرها را با بحث حل کردیم. نویسنده سوم در صورت لزوم داوری‌ها را انجام می‌داد.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوی به‌روز شده ما 466 استناد را پیدا کرد. بر اساس ارزیابی عناوین و چکیده مقالات، ما تصمیم گرفتیم متن کامل پنج مورد را بررسی کنیم، با این حال هیچ موردی با معیارهای ورود ما هم‌خوانی نداشتند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information