رادیوتراپی استرئوتاکتیک در درمان شوآنوم دهلیزی (آکوستیک نوروما)

شوآنوم دهلیزی (vestibular schwannoma)، که تحت عنوان آکوستیک نوروما (acoustic neuroma) نیز شناخته می‌شود، تومور خوش‌خیم عصب هشتم جمجمه‌ای (مسوول شنوایی و تعادل) است. آنها را می‌توان با جراحی یا رادیوتراپی استرئوتاکتیک (تاباندن دقیق و متمرکز اشعه به مغز) درمان کرد یا فقط تحت نظر نگه داشت زیرا ممکن است بسیار کند رشد کنند یا اصلا رشد نکنند.

متون علمی را به منظور یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) جست‌وجو کردیم که رادیوتراپی استرئوتاکتیک (stereotactic radiotherapy) را با دیگر روش‌های درمانی مقایسه ‌کردند. هیچ یک از مطالعاتی را که شناسایی کردیم، معیارهای ورود را به این مرور نداشتند.

در حال حاضر برای تعیین اینکه کدام یک از گزینه‌های درمانی برای بیماران مبتلا به شوآنوم دهلیزی دارای مزایای واضحی نسبت به دیگر موارد است، هیچ شواهدی با کیفیت بالا از RCTها وجود ندارد. بنابراین درمان باید به صورت فردی انتخاب شده و ترجیحات خود بیمار، تجربه پزشک و در دسترس بودن تجهیزات رادیودرمانی در نظر گرفته شوند. برای مقایسه اثربخشی و بی‌خطری (safety) همه گزینه‌های درمانی مختلف، انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای تعیین اینکه رادیوتراپی استرئوتاکتیک بهتر از رزکسیون میکروسرجری یا فقط تحت نظر قرار دادن، برای بیماران مبتلا به شوآنوم دهلیزی است یا خیر، هیچ شواهدی با کیفیت بالا از RCTها در متون علمی وجود ندارد. در غیاب چنین شواهدی، روش درمانی باید به صورت فردی و با در نظر گرفتن ترجیحات بیمار، تجربه پزشک و در دسترس بودن تجهیزات رادیودرمانی انتخاب شود. برای ارزیابی نقش رادیوتراپی استرئوتاکتیک در مقایسه با دیگر گزینه‌های درمانی، با در دسترس قرار گرفتن بیشتر تجهیزات رادیودرمانی، باید کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده انجام شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شوآنوم دهلیزی (vestibular schwannoma) (آکوستیک نوروما (acoustic neuroma)) تومورهای خوش‌خیم شایعی هستند که از سلول‌های شوآن (Schwann) عصب دهلیزی به وجود می‌آیند. گزینه‌های مدیریت بالینی آن شامل مشاهده با پیگیری نورورادیولوژیکی، رزکسیون میکروسرجری و رادیوتراپی استرئوتاکتیک (stereotactic radiotherapy) هستند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر رادیوتراپی استرئوتاکتیک در مقایسه با تحت نظر قرار دادن بیمار، رزکسیون میکروسرجری، هر روش درمانی دیگر، یا ترکیبی از دو یا چند روش فوق برای درمان شوآنوم دهلیزی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین؛ PubMed؛ EMBASE؛ CINAHL؛ Web of Science؛ CAB Abstracts؛ ISRCTN و منابع بیشتر را برای یافتن کارآزمایی‌های منتشرشده و منتشرنشده جست‌وجو کردیم. تاریخ جست‌وجو 24 جولای 2014 بود.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) که اثربخشی رادیوتراپی استرئوتاکتیک را در مقایسه با فقط تحت نظر قرار دادن بیمار، رزکسیون میکروسرجری یا هر درمان احتمالی دیگر یا ترکیبی از درمان‌ها در بیماران مبتلا به تومور زاویه مخچه (cerebellopontine angle) تا قطر 3 سانتی‌متر، که فرض شد شوآنوم دهلیزی است، بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از فرآیندهای استاندارد روش‌شناسی (methodology) مورد نظر سازمان همکاری کاکرین (Cochrane Collaboration) استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای معیارهای ورود را به این مرور نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information