استفاده از کانولای بینی با جریان بالا برای حمایت از تنفس در کودکان

شواهدی را در مورد اثربخشی درمان با کانولای بینی با جریان بالا (HFNC) برای حمایت تنفسی در کودکان بررسی کردیم. تعداد 11 مطالعه را در کودکان پیدا کردیم.

پیشینه

درمان HFNC، مخلوطی را از هوا و اکسیژن از طریق لوله‌ای که درست داخل سوراخ‌های بینی قرار می‌گیرد، ارائه می‌دهد. برای کودکان بستری در بیمارستان و مبتلا به مشکلات تنفسی ناشی از مواردی مانند پنومونی یا تروما یا پس از جراحی، درمان HFNC ممکن است به حمایت از تنفس آنها کمک کند. این ممکن است نیاز به دیگر اشکال حمایت تنفسی را مانند لوله‌گذاری داخل نای کاهش دهد. درمان HFNC را می‌توان در بخش‌های بیمارستانی، بخش اورژانس یا بخش مراقبت‌های ویژه استفاده کرد. این مرور کاکرین از آن جهت مهم است که شواهد موجود را در مورد بی‌خطری و اثربخشی HFNC در مقایسه با دیگر اشکال حمایت تنفسی ارزیابی می‌کند تا کمکی باشد برای پزشکانی که از کودکان مبتلا به مشکلات تنفسی مراقبت می‌کنند.

تاریخ جست‌وجو

بانک‌های اطلاعاتی پزشکی را از دهه 1950 تا اپریل 2013 جست‌وجو کردیم.

ویژگی‌های مطالعه

مطالعات انجام شده را روی کودکان چهار هفته تا 16 سال گنجاندیم. کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل ‌شده را جست‌وجو کردیم؛ با این حال، مطالعات مربوط به نوزادان مبتلا به برونشیولیت (بیماری تنفسی که نوزادان را درگیر کرده و معمولا شبیه سرماخوردگی معمولی است) را حذف کردیم، زیرا کودکان مبتلا به این بیماری در مطالعه دیگری گنجانده شدند.

نتایج

تعداد 11 مطالعه را در مورد کودکان پیدا کردیم؛ با این حال هیچ کدام با معیارهای ما مطابقت نداشتند.

نتیجه‌گیری‌

مهم است که مطالعاتی با کیفیت خوب برای شناسایی اندیکاسیون‌های استفاده و اثربخشی درمان HFNC در حمایت از تنفس کودکان بیمار تکمیل شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بر اساس نتایج این مرور، هیچ شواهدی در دست نیست که امکان تعیین بی‌خطری (safety) یا اثربخشی HFNC را به عنوان نوعی حمایت تنفسی در کودکان فراهم کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

حمایت تنفسی جزء اصلی مدیریت بالینی کودکان به شدت بدحال به شمار می‌آید. این حمایت را می‌توان به صورت تهاجمی از طریق لوله داخل تراشه (endotracheal tube) یا به صورت غیر تهاجمی از طریق ماسک صورت، ماسک بینی، کانولای بینی یا هود/چادر اکسیژن ارائه داد. ونتیلاسیون تهاجمی می‌تواند به ریه‌ها آسیب برساند، و تمایل به استفاده از اشکال غیر تهاجمی در حال افزایش است. با این حال، ارائه غیر تهاجمی حمایت تنفسی اغلب توسط کودکان تحمل نمی‌شود. ارائه اکسیژن با کانولای بینی با جریان بالا (high-flow nasal cannula; HFNC) یک روش درمانی نسبتا جدید است که پتانسیل کاهش نیاز به لوله‌گذاری را نشان داده و نسبت به دیگر اشکال حمایت غیر تهاجمی توسط کودکان بهتر تحمل می‌شود. درمان HFNC با دیگر روش‌های غیر تهاجمی درمان متفاوت است زیرا ترکیبی را از هوا/اکسیژن گرم، مرطوب از طریق کانولای بینی با سرعت > 2 لیتر/کیلوگرم/دقیقه تحویل می‌دهد. این به کاربر اجازه می‌دهد تا غلظت‌های بالایی را از اکسیژن و با فشار اتساع مداوم تحویل دهد؛ این درمان اغلب توسط کودک بهتر تحمل می‌شود.

اهداف: 

تعیین اینکه درمان HFNC موثرتر از دیگر اشکال درمان غیر تهاجمی در کودکان بیماری است که نیاز به حمایت تنفسی دارند یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (2013، شماره 4)، MEDLINE از طریق PubMed (ژانویه 1966 تا اپریل 2013)؛ EMBASE (ژانویه 1980 تا اپریل 2013)؛ CINAHL (1982 تا اپریل 2013)؛ و LILACS (1982 تا اپریل 2013) را جست‌وجو کردیم. خلاصه مقالات کنفرانس‌ها، پایان‌نامه‌ها و پایان‌نامه‌ها و ارجاعات کتاب‌شناختی (bibliography) به مطالعات مرتبط نیز جست‌وجو شدند. هیچ محدودیتی را در زبان نگارش اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما برنامه‌ریزی کردیم تا کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی‌شده را در نظر بگیریم که درمان HFNC را با دیگر اشکال حمایت تنفسی غیر تهاجمی در کودکان مقایسه کرده باشند. حمایت غیر تهاجمی از تنفس شامل هود یا چادر اکسیژن؛ کانولای بینی با جریان پائین (سرعت جریان ≤ 2 لیتر/دقیقه)؛ و فشار مثبت مداوم راه هوایی (continuous positive airway pressure; CPAP) یا فشار مثبت دو سطحی راه هوایی (bilevel positive airway pressure; BiPAP) که از طریق ماسک/کانولا صورت یا بینی ارائه شود. شکست درمان با نیاز به حمایت تنفسی بیشتر تعریف شد. کودکان مبتلا به برونشیولیت را حذف کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم همه مطالعات را برای انتخاب و استخراج داده‌ها ارزیابی کردند. از پروسیجرهای روش‌شناسی (methodology) استاندارد مورد انتظار سازمان همکاری کاکرین (The Cochrane Collaboration) استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوی ما 922 رکورد را به دست آورد. مجموع 109 رکورد مرتبط با ارجاع به معیارهای جست‌وجوی ما بازیابی شدند. پس از حذف مطالعات تکراری و غیر مرتبط، 69 مطالعه مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند. از این تعداد، 11 مطالعه شامل کودکان بودند. هیچ مطالعه‌ای با معیارهای ورود ما مطابقت نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information