شواهد کافی برای تایید ارتباط میان پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی و ابتلا به HIV وجود ندارد

روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری نقش مهمی در سلامت جهانی ایفا می‌کنند و زنان را قادر می‌سازند تا از بارداری ناخواسته اجتناب کنند و در نتیجه وقوع مرگ‌های قابل اجتناب و بیماری‌های مادران و نوزادان را که مرتبط با حاملگی‌های ناخواسته هستند، کاهش ‌دهند. روش‌های هورمونی مواردی هستند که زنان هورمون‌های جنسی زنانه (پروژستوژن‌ها با یا بدون استروژن) را به صورت خوراکی، تزریقی، حلقه‌های واژینال، چسب‌های پوستی، دستگاه‌های داخل رحمی حاوی پروژستوژن یا دستگاه‌های کاشته‌شده در زیر پوست، دریافت می‌کنند. دیده شده میمون‌هایی که با دوزهای بالای پروژستوژن (بیشتر از آنچه که برای پیشگیری از بارداری استفاده می‌شوند) تحت درمان قرار می‌گیرند، بیشتر به HIV مبتلا می‌شوند. همچنین مشخص شده که پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی سیستم ایمنی بدن انسان را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که ممکن است حساسیت ابتلا به عفونت HIV را افزایش دهد، و روش پیشگیری از بارداری با پروژستوژن، سطح استروژن خود زن را کاهش داده و باعث نازک شدن پوشش واژن می‌شود. در برخی از مطالعات مشاهده‌ای، اما نه همه آنها، دیده شد زنانی که از روش‌های پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی (به ویژه DMPA) استفاده می‌کنند، بیشتر در معرض ابتلا به HIV قرار دارند. با این حال، از آنجایی که آنها، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده نبودند، این تاثیر ممکن است به ویژگی‌های زنانی مرتبط باشد که استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری را با عوامل هورمونی انتخاب کردند، نه به تاثیر خود داروی پیشگیری از بارداری.

این مرور فقط یک کارآزمایی در حال انجام را پیدا کرد که تا به امروز هیچ داده‌ای از آن در دسترس قرار نگرفته است. بنابراین شواهدی با کیفیت بالا در مورد اینکه پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی با افزایش احتمال ابتلا به HIV مرتبط است یا خیر، وجود ندارد. به دلیل اهمیت پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی برای سلامت زنان، هیچ تغییری در بالین بدون چنین شواهدی قابل توجیه نخواهد بود. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده مناسب برای پاسخ به این سوال مهم مورد نیاز است.

همه زنانی که از روش‌های پیشگیری از بارداری بدون حائل (non-barrier) استفاده می‌کنند، باید آگاه شوند که این روش‌ها در برابر عفونت HIV محافظتی ایجاد نمی‌کنند و باید اقدامات احتیاطی متناسب را با شرایط شخصی خود انجام دهند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهد محکمی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی ‌شده در مورد تاثیر احتمالی روش پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی بر ابتلا به HIV وجود ندارد. برای کمک و هدایت ارائه مشاوره به زنان و سیاست‌های سلامت عمومی، انجام کارآزمایی‌هایی با کیفیت بالا در این زمینه مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نگرانی‌هایی در مورد ارتباط احتمالی روش‌های پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی و ابتلا به HIV توسط سه نوع از شواهد مطرح شده‌اند. نخست آنکه، درمان پروژستوژن (progestogen) با دوز بالا، ابتلا به HIV را در پستانداران ماده غیرانسانی بسیار افزایش می‌دهد. دوم آنکه، قابل قبول بودن ارتباط بیولوژیکی میان پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی و ابتلا به HIV، با شواهدی مبنی بر تاثیر وضعیت هیپو-استروژنیک (hypo-oestrogenic) ناشی از پیشگیری از بارداری پروژستوژن بر نازک شدن مخاط واژن، و شواهدی از تاثیرات آنها بر سیستم ایمنی هومورال و سلولی ارائه می‌شود. سوم آنکه، برخی از مطالعات مشاهده‌ای بزرگ، اما نه همه آنها، افزایش ابتلا به HIV را میان زنانی یافته‌اند که از روش‌های پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی استفاده کردند.

اهداف: 

تعیین تاثیر روش پیشگیری از بارداری با عوامل هورمونی بر ابتلا به HIV، از بهترین شواهد موجود.

روش‌های جست‌وجو: 

از استراتژی جست‌وجو در کارآزمایی‌های گروه کنترل باروری در کاکرین استفاده کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های منتشرشده، منتشرنشده و در حال انجام با تخصیص تصادفی، که به مقایسه روش‌های هورمونی با غیرهورمونی، دیگر روش‌های هورمونی یا عدم پیشگیری از بارداری در زنان در معرض خطر ابتلا به HIV پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها از کارآزمایی‌های واجد شرایط در یک برگه استخراج اطلاعات به دست آمده و با استفاده از روش‌شناسی (methodology) روتین سازمان همکاری کاکرین (Cochrane Collaboration) آنالیز شدند.

نتایج اصلی: 

یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده در حال انجام شناسایی شد که تا به امروز هیچ داده‌ای از آن در دسترس قرار نگرفته است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information