ارائه برنامه‌های آموزشی و حمایتی برای داوطلبان مراقبت تسکینی در در سطح اجتماع

استفاده از داوطلبان در خدمات مراقبت تسکینی اجتماعی می‌تواند دامنه فعالیت‌های ارائه شده را برای حمایت از افراد مبتلا به بیماری لاعلاج گسترش دهد. نوع آموزش و حمایت ارائه شده به این داوطلبان احتمالا بر اثربخشی آنها و بر کیفیت مراقبت ارائه شده به افراد نیازمند به مراقبت تسکینی و خانواده‌های آنها تاثیر می‌گذارد. آموزش و حمایت هم‌چنین ممکن است برای سازمان‌های مراقبت تسکینی پُر-هزینه باشد.

هدف این مرور، ارزیابی تاثیرات راهبردهای آموزش و حمایت برای داوطلبان مراقبت تسکینی بر افراد نیازمند به مراقبت تسکینی و خانواده‌های آنها، داوطلبان و کیفیت خدمات بود. علیرغم جست‌وجوی گسترده، هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که بتوانیم وارد مرور کنیم. انجام پژوهش در مورد تاثیر آموزش و حمایت از داوطلبان مراقبت تسکینی بر بیماران، خانواده‌های آنها، داوطلبان و خدمات مراقبت تسکینی مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

استفاده از داوطلبان مراقبت تسکینی احتمالا ادامه خواهد یافت، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چگونه می‌توان بهترین آموزش یا حمایت از آنها را حین حفظ استانداردهای مراقبت برای بیماران مراقبت تسکینی و خانواده‌های آنها ارائه داد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مراقبت تسکینی (palliative care) عبارت است از مراقبت‌های سلامت تخصصی برای حمایت از افراد مبتلا به بیماری لاعلاج و خانواده‌های آنها. مشارکت داوطلبان می‌تواند دامنه فعالیت‌های ارائه شده را توسط خدمات مراقبت تسکینی، به ویژه برای کسانی که در جامعه زندگی می‌کنند، گسترش دهد. فعالیت‌های انجام شده توسط داوطلبان مراقبت تسکینی به‌طور قابل توجهی متفاوت است، اما می‌تواند ماهیت عملی، اجتماعی یا احساسی داشته باشد. نوع آموزش و حمایت ارائه شده به این داوطلبان احتمالا بر اثربخشی داوطلبان در انجام نقش خودشان و بر کیفیت مراقبت ارائه شده به مددجویان مراقبت تسکینی و خانواده‌های آنها تاثیر می‌گذارد. هم‌چنین می‌تواند کاربردهای منابع قابل توجهی برای سازمان‌های مراقبت تسکینی داشته باشد، و دانستن این موضوع را مهم می‌کند که چگونه می‌توان این آموزش و حمایت را تا حد امکان به صورت موثری ارائه کرد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات راهبردهای آموزشی و حمایتی برای داوطلبان مراقبت تسکینی بر مراجعین مراقبت تسکینی و خانواده‌های آنها، داوطلبان و کیفیت خدمات.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL، کتابخانه کاکرین، 28 اپریل 2014)؛ MEDLINE (1946 تا 28 اپریل 2014)؛ EMBASE (1988 تا 28 اپریل 2014)؛ PsycINFO (1806 تا 28 اپریل 2014)؛ CINAHL (EbscoHOST) (1981 تا 28 اپریل 2014)؛ پایان نامه‌ها و تزهای ProQuest (1861 تا 28 اپریل 2014) را جست‌وجو کردیم. هم‌چنین بانک اطلاعاتی خلاصه‌های مرور اثرات (Database of Abstracts of Reviews of Effects; DARE، کتابخانه کاکرین)؛ فهرست منابع مطالعات مرتبط را جست‌وجو کرده؛ و برای به دست آوردن ارزیابی‌های منتشر شده در گزارش‌های دولتی و سایر منابع علمی منتشر نشده از جمله بانک اطلاعاتی CareSearch (www.caresearch.com.au (سپتامبر 2004 تا فوریه 2012) و وب‌سایت‌های سازمان‌های مرتبط، برای یافتن مطالعات منتشر نشده و در حال انجام، جست‌وجوی گسترده‌ای را انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده، مطالعات کنترل شده قبل-و-بعد (CBA) و مطالعات سری‌های زمانی منقطع شده (ITS) در مورد همه برنامه‌های آموزشی و حمایتی رسمی برای داوطلبان مراقبت تسکینی. برنامه‌ها یا راهبردها در مطالعات وارد شده بر اساس هر هدف اعلام شده یا ضمنی طبقه‌بندی شدند: یعنی اینکه قصد داشتند مهارت‌هایی را برای نقش داوطلب ایجاد کنند، مقابله با آنها را تقویت کرده یا استانداردهای خدمات را حفظ کنند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور، 2614 استناد شناسایی شده را از طریق جست‌وجوهای الکترونیکی پس از حذف موارد تکراری غربالگری کردند. جست‌وجو در منابع علمی منتشر نشده از طریق وب‌سایت‌ها منجر به یافتن هیچ عنوان اضافی نشد. تعداد 28 عنوان بالقوه مرتبط را شناسایی کردیم اما هیچ مطالعه واجد شرایطی برای ورود پیدا نشد.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که تاثیرات راهبردهای آموزشی و حمایتی را برای داوطلبان مراقبت تسکینی ارزیابی کرده و با معیارهای ورود ما مطابقت داشته باشد. مطالعات حذف شده نشان می‌دهند که انجام کارآزمایی‌ها در این زمینه امکان‌پذیر است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information