مصرف فنی‌توئین در مدیریت درمانی درد نوروپاتیک و فیبرومیالژی در بزرگسالان

اعصابی که در اثر آسیب یا بیماری آسیب دیده‌اند می‌توانند به تولید درد ادامه دهند. به این نوع درد، درد نوروپاتیک (neuropathic pain) می‌گویند. برخی از داروهای ضد-صرع می‌توانند به تسکین این نوع درد کمک کنند. فنی‌توئین یک داروی ضد-صرع است، و هدف از این مطالعه مروری، ارزیابی تاثیر فنی‌توئین برای دردهای نوروپاتیک و فیبرومیالژی بود. هیچ مطالعه‌ای را با کیفیت خوب در مورد تجویز فنی‌توئین در این شرایط شناسایی نکردیم. هنگامی که فنی‌توئین برای درمان صرع استفاده می‌شود، می‌تواند عوارض جانبی بالقوه دردسرسازی را ایجاد کند که بر بافت عصبی، خون، و کودکان متولد نشده تاثیر می‌گذارد. بر اساس شواهد فعلی، نمی‌توان فنی‌توئین را برای مدیریت درمانی درد نوروپاتیک توصیه کرد. نشان داده شده که دیگر داروهای ضد-صرع مانند پرگابالین، گاباپنتین، و کاربامازپین برای دردهای نوروپاتیک مفید هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور، هیچ شواهدی را با کیفیت مناسب برای حمایت از تجویز فنی‌توئین در مدیریت بالینی درد نوروپاتیک مزمن یا فیبرومیالژی به دست نیاورد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

داروهای ضد-صرع از دهه 1960 در مدیریت درد استفاده شده‌اند؛ برخی از آنها اثربخشی خود را در درمان شرایط مختلف درد نوروپاتیک نشان داده‌اند. فنی‌توئین (phenytoin) یک داروی ضد-صرع است که گاهی برای درمان نورالژی تری‌ژمینال صعب‌العلاج استفاده می‌شود.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی ضد‌-دردی و عوارض جانبی داروی ضد-صرع فنی‌توئین در تسکین درد نوروپاتیک و فیبرومیالژی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین 2012، شماره 2)، MEDLINE، و EMBASE را تا 28 فوریه 2012، همراه با فهرست منابع مقالات و مرورهای بازیابی شده، و ClinicalTrials.gov جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما برنامه‌ریزی کردیم تا مطالعات تصادفی‌سازی شده و دوسو-کور را با طول دوره هشت هفته یا بیشتر وارد کنیم، که به مقایسه فنی‌توئین با دارونما (placebo) یا درمان فعال دیگری در تسکین درد نوروپاتیک مزمن یا فیبرومیالژی پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، داده‌های مربوط به اثربخشی و عوارض جانبی را استخراج کرده، و موضوعات مربوط به کیفیت مطالعه را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information