EEG برای کودکان مبتلا به تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب

پیشینه
تشنج‌های ناشی از تب (fits) را می‌توان به صورت ساده یا کمپلکس طبقه‌بندی کرد. تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب، با درجه حرارت بالا (تب) مرتبط هستند، بیشتر از 15 دقیقه طول می‌کشند، بیش از یک بار در عرض 24 ساعت رخ می‌دهند و به یک طرف بدن کودک محدود می‌شوند. در برخی از کشورها شایع است که پزشکان توصیه به انجام الکتروانسفالوگرفی (EEG) کنند، تا فعالیت‌های الکتریکی را در مغز، در کودکان مبتلا به تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب است ثبت کنند. EEG ممکن است به تشخیص اینکه چرا تشنج رخ می‌دهد، کمک کند و خطر وقوع تشنج‌های آینده را پیش‌بینی نماید.

ویژگی‌های مطالعه
ما بانک‌های اطلاعاتی علمی را برای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (مطالعات بالینی که در آنها افراد به صورت تصادفی در یکی از دو یا چند گروه درمان قرار داده می‌شوند؛ این نوع مطالعه به عنوان استاندارد طلایی برای طراحی کارآزمایی در نظر گرفته می‌شود) جست‌وجو کردیم که به مقایسه EEG با عدم انجام EEG یا تاخیر در انجام EEG (در تشنج دوم انجام می‌شود) در کودکان زیر پنج سال با نخستین تشنج‌ کمپلکس ناشی از تب پرداختند. ما قصد داشتیم به تعداد تشنج‌هایی که در 1، 6، 12 و 24 ماه بعد از EEG رخ دادند، نگاه کنیم.

نتایج کلیدی و کیفیت شواهد
ما تلاش کردیم تمام منابع ممکن را جست‌وجو کنیم اما قادر به پیدا کردن هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای برای رسیدگی به این مساله تا 12 مارچ 2019 نبودیم. ما نتیجه گرفتیم که شواهدی با کیفیت بالا برای حمایت یا رد استفاده از EEG و زمان‌بندی آن پس از تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب در کودکان وجود ندارد. بنابراین، انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با طراحی خوب مورد نیاز است. ما قصد داریم این مرور را به‌طور منظم به‌روزرسانی کنیم، با این امید که مطالعات تصادفی‌سازی شده جدید در آینده گزارش خواهند شد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما هیچ RCTای را به عنوان شواهد برای حمایت یا رد استفاده از EEG و زمان‌بندی آن پس از تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب در کودکان زیر 5 سال نیافتیم. یک RCT می‌تواند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به گروه EEG و گروه غیر-EEG با حجم نمونه کافی اختصاص داده شوند. از زمان آخرین نسخه این مرور، ما هیچ مطالعه جدیدی را پیدا نکردیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تشنج‌های ناشی از تب (fits) را می‌توان به عنوان ساده یا کمپلکس طبقه‌بندی کرد. تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب، با درجه حرارت بالا (تب) که بیشتر از 15 دقیقه طول می‌کشند، مرتبط هستند، بیش از یک بار در عرض 24 ساعت رخ می‌دهند و به یک طرف بدن کودک محدود می‌شوند. در برخی از کشورها شایع است که پزشکان توصیه به انجام الکتروانسفالوگرفی (EEG) برای کودکان مبتلا به تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب می‌کنند. شواهد پایه محدودی برای حمایت از استفاده از EEG و زمان‌بندی آن پس از تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب میان کودکان در دسترس است.

اهداف: 

ارزیابی استفاده از EEG و زمان‌بندی آن پس از تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب در کودکان با سن کمتر از پنج سال.

روش‌های جست‌وجو: 

برای آخرین به‌روز‌رسانی این مرور، ما بانک‌های اطلاعاتی زیر را در 12 مارچ 2019 جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت مطالعات کاکرین (CRS Web) که شامل پایگاه ثبت تخصصی گروه صرع در کاکرین و پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL؛ Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ MEDLINE؛ (Ovid؛ 1946 تا 11 مارچ 2019)؛ و ClinicalTrials.gov بود. ما هیچ‌گونه محدودیتی را از نظر زبان اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

تمامی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که استفاده ازEEG و زمان‌بندی آن را پس از تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب در کودکان بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان مرور مقالات را انتخاب و بازیابی کرده و به طور مستقل از هم ارزیابی کردند که کدام مقاله باید گنجانده شود. هر گونه اختلاف‌نظری با بحث و با مشورت با گروه صرع در کاکرین حل‌وفصل شد. ما از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

از 48 مطالعه بالقوه واجد شرایط، هیچ RCTای با معیارهای ورود ما همخوانی نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
Share/Save