الگوهای شیردهی، بر اساس تمایل کودک یا بر اساس ساعت

موضوع چیست؟

الگوهای شیردهی ممکن است بسیار متفاوت باشند. اغلب برای تعیین اینکه کودک چه موقع و به چه مدت شیر بخورد، دو رویکرد مختلف وجود دارد. یک رویکرد بر اساس تمایل کودک است، و به آن baby-led می‌گویند که محدود نیست یا بر اساس تقاضای نوزاد است. رویکرد دیگر بر اساس ساعت است و به آن شیردهی برنامه‌ریزی شده می‌گویند که زمان‌بندی شده یا محدود است.

از اوایل قرن 20 در بسیاری از حیطه‌های سلامت به زنان توصیه می‌شد که بر اساس ساعت، به صورت زمان‌بندی شده و محدود در دفعات و مدت، به کودک شیر بدهند. این توصیه بر اساس الگوهای شیردهی با شیشه بود. این روش هنگامی تغییر کرد که شیردهی تحت هدایت کودک یا بر حسب تقاضای کودک مورد حمایت قرار گرفت. وقتی که از شیردهی بر اساس تقاضا و تمایل کودک حمایت شد، روش شیردهی تغییر کرد. کودک سپس با اطمینان از وجود شیر کافی، مقدار شیر خوردن را بر اساس نیاز خود کنترل می‌کند. در این روش به تماس نزدیک بین مادر و فرزندش بدون هیچ محدودیتی در زمان باهم بودنشان، تاکید می‌شود. اما، مادر همیشه در شرایطی نیست که بر اساس تقاضای کودکش به او شیر بدهد، مثلا ممکن است به هر دلیلی از کودک جدا باشد، و ممکن است وقتی که کودک تقاضایی برای شیر نمی‌کند باعث بلاتکلیفی و عدم-قطعیت در تصمیم مادر برای شیردهی شود.

چرا این موضوع مهم است؟

مادران به اطلاعاتی در مورد دفعات و مدت شیردهی نیاز دارند، اما توصیه‌های متضادی می‌گیرند. دستورالعمل‌های کنونی مادر را به شیردهی با تمایل کودک تشویق می‌کنند. مرور سیستماتیک شواهد به جهت مطلع کردن مادر برای تصمیم در مورد اثربخشی نسبی هر کدام از روش‌ها، مهم است.

هم‌چنین به دلیل اینکه همیشه شیردهی با تمایل کودک، برای مادر عملی نیست زیرا که بسیاری از مادران و پرستاران کودک با الگوهای شیردهی برنامه‌ریزی شده راحت‌تر هستند، این مرور مهم است.

ما چه شواهدی به دست آوردیم؟

شواهد را در تاریخ 23 فوریه 2016 جست‌وجو کردیم و هیچ مطالعه جدیدی برای ورود به این نسخه به‌روز از مرور پیدا نکردیم.

این یافته‌ها چه معنایی دارند؟

ما به دنبال مطالعاتی گشتیم که شیردهی با تمایل کودک را با شیردهی برنامه‌ریزی شده برای شیردهی موفق در نوزدان سالم مقایسه کرده باشند. اما، هیچ مطالعه‌ای که مناسب معیارهای ورود ما باشد، پیدا نکردیم. توصیه می‌شود که بدون انجام پژوهش‌های بزرگ برای دربرگرفتن بسیاری از الگوهای شیردهی و محدود نشدن به شیردهی با تمایل کودک و شیردهی برنامه‌ریزی شده، هیچ تغییری در دستورالعمل‌های عملی کنونی ندهیم. پژوهش‌های اکتشافی آینده در مورد شیردهی تحت هدایت نوزاد لازم است که دیدگاه مادر را در نظر بگیرد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور نشان داد که هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده که به ارزیابی تاثیر شیردهی با تمایل کودک در مقایسه با شیردهی برنامه‌ریزی شده (یا ترکیبی) برای شیردهی موفق در نوزادان سالم پرداخته‌اند، وجود ندارد. توصیه می‌شود که بدون انجام پژوهش‌های بزرگ برای دربرگرفتن بسیاری از الگوهای شیردهی و محدود نشدن به شیردهی با تمایل کودک و شیردهی برنامه‌ریزی شده، هیچ تغییری در دستورالعمل‌های عملی کنونی ندهیم. پژوهش‌های اکتشافی آینده در مورد شیردهی تحت هدایت نوزاد لازم است که دیدگاه مادر را در نظر بگیرد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شیردهی با تمایل کودک (baby-led breastfeeding) به عنوان بهترین کار برای تعیین دفعات و مدت یک شیردهی توصیه شده است. روش دیگری به نام شیردهی برنامه‌ریزی شده وجود دارد که در آن شیردهی به زمان‌بندی و مدت و دفعات شیردهی محدود می‌شود. مرور شواهد پشتیبانی کننده از این توصیه‌ها ضروری است و باعث می‌شود که مادران برای تصمیم‌گیری در مورد شیردهی، اطلاعات مبتنی بر شواهد با کیفیت بالا داشته باشند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات شیردهی با تمایل کودک در مقایسه با شیردهی برنامه‌ریزی شده (یا ترکیبی) برای شیردهی موفق در نوزادان سالم.

روش‌های جست‌وجو: 

برای این مرور، پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (23 فوریه 2016)؛ CINAHL (از 1981 تا 23 فوریه 2016)؛ EThOS؛ شاخص بانک اطلاعاتی Theses و ProQuest و شواهد سازمان جهانی بهداشت در سال 1998 را به جهت پشتیبانی از «ده اقدام» برای شیردهی موفق جست‌وجو کردیم (10 می 2016).

معیارهای انتخاب: 

ما تصمیم گرفتیم که کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه-تصادفی‌سازی شده با تصادفی‌سازی در سطح فردی و خوشه‌ای را وارد مرور کنیم. مطالعات منتشر شده به صورت چیکده نیز با داشتن اطلاعات کافی و در دسترس، برای ورود واجد شرایط خواهند بود. مطالعاتی با طرح متقاطع، واجد شرایط برای ورود نبودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، همه مطالعاتی را که در جست‌وجویمان پیدا کردیم، از لحاظ مناسب بودن بررسی کردند. قرار بود که اختلافات با بحث، یا در صورت نیاز، با مشورت نویسنده سوم مرور، حل شود؛ اما نیاز نشد.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای که واجد شرایط برای ورود به این مرور باشد، شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information