Usporedba dojenja na zahtjev naspram dojenja prema rasporedu ili kombiniranog dojenja

Problem

Postoje različiti pristupi dojenju. Kako bi se odredilo kada će se i koliko dugo dijete dojiti koriste se dva različita pristupa. Jedan je pristup dojenje na zahtjev djeteta – to je dojenje koje u potpunosti kontrolira dijete, bez ograničenja. Drugi pristup podrazumijeva hranjenje u određenim vremenskim intervalima i još se naziva planirano ili ograničeno dojenje ili dojenje prema rasporedu.

Od početka dvadesetog stoljeća žene u različitim zdravstvenim okruženjima dobivale su savjet da doje po rasporedu, ograničavajući vrijeme podoja neovisno o djetetovim željama i potrebama. Taj se savjet temelji na obrascima hranjenja bočicom. S vremenom se počelo sve više zastupati dojenje na zahtjev i na taj način se i praksa dojenja mijenjala. Kod dojenja na zahtjev količina mlijeka koja se proizvede ovisi o djetetovim potrebama. Na taj način dijete kontrolira količinu mlijeka u dojkama i time osigurava točno onu količinu mlijeka koja će zadovoljiti njezine/njegove potrebe. Takvim pristupom ostvaruje se i ohrabruje bliski kontakt majke i djeteta bez ograničenja; vremenskih ili bilo kojih drugih, u vremenu koje provode zajedno. Ponekad majka ipak nije u mogućnosti dojiti svoje dijete na zahtjev zbog razdvojenosti iz nekog razloga i ponekad postoji nesigurnost majke ukoliko dijete ne traži dojku.

Zašto je ovaj Cochrane sustavni pregled važan?

Majke često žele savjet vezano za učestalost i trajanje dojenja, ali dobijaju suprotstavljene informacije. Trenutne smjernice potiču dojenje na zahtjev. Važno je sustavno pregledati dokaze iz literature kako bi se ženama dali pravi savjeti o relativnoj djelotvornosti svakog pristupa.

Ovaj Cochrane sustavni pregled je također važan zbog toga što se ne provodi uvijek dojenje na zahtjev jer je brojnim ženama lakše dojiti prema rasporedu nego na zahtjev djeteta.

Rezultati pretraživanja literature

Literatura je pretražena 23. veljače 2016. Nisu pronađena klinička istraživanja koja bi se mogla uključiti u ovaj sustavni pregled literature.

Značenje rezultata

Cochrane sustavnim pregledom pretražena je literatura kako bi se našle studije koje bi usporedile ova dva pristupa dojenju. Međutim, nije pronađeno niti jedno istraživanje koje odgovara kriterijima uključenja. Preporuka je da se ne mijenja ništa u trenutnim smjernicama bez daljnjih kvalitetnih studija na ovu temu, te da se u budućim istraživanjima ispitaju različiti obrasci dojenja koji nisu ograničeni na dojenje na zahtjev ili dojenje prema rasporedu. Potrebno je provesti i dodatna istraživanja o dojenju na zahtjev kako bi se istražili stavovi majki.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevele: Maja Rečić i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information