نقش آنتی‌بیوتیک‌ها در پیشگیری از بروز گلودرد عود کننده

پیشینه

گلودرد عود کننده عبارت است از التهاب گلو که سه بار یا بیشتر در سال رخ می‌دهد. گلودرد علل زیادی دارد، از جمله باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها (ناشایع) و علل غیر-عفونی. این وضعیت باعث درد گلو، قرمزی، تورم، تورم غدد لنفاوی و نشانه‌های دیگر عفونت‌های تنفسی همراه می‌شود. گاهی اوقات از آنتی‌بیوتیک‌ها به منظور پیشگیری از بروز گلودرد عود کننده استفاده می‌شود، زیرا گلودرد می تواند توسط باکتری ایجاد شود. با این حال، استفاده مکرر از آنها با ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی مرتبط است. ما به دنبال مطالعاتی (کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل ‌شده) بودیم که اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها را در پیشگیری از گلودرد عود کننده در بزرگسالان و کودکان بررسی ‌کردند.

ویژگی‌های مطالعه

علیرغم انجام جست‌وجوی جامع در جون 2015، نتوانستیم هیچ مطالعه‌ای را شناسایی کنیم که معیارهای ورود را به این مرور داشته باشد.

نتایج کلیدی

هیچ کارآزمایی‌ای نتوانست وارد در این مطالعه مروری شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که شواهد کافی برای تعیین اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها در پیشگیری از بروز گلودرد عود کننده وجود ندارد و هنگام بررسی تجویز آنها برای این منظور، یافته مذکور باید در مقابل اثرات نامطلوب شناخته شده و هزینه آنتی‌بیوتیک‌-درمانی متعادل شود. نیاز به انجام RCTهایی با کیفیت بالا وجود دارد که اثرات آنتی‌بیوتیک‌ها را در مقابل دارونما در بزرگسالان و کودکان مبتلا به گلودرد عود کننده از قبل موجود روی پیامدهای زیر مقایسه کنند: بروز گلودرد عود کننده، عوارض جانبی، روزهای نیاز به مرخصی از کار و غیبت از مدرسه، و بروز عوارض.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای تعیین اثربخشی تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در پیشگیری از گلودرد عود کننده در دست نیست. هنگام در نظر گرفتن تجویز آنتی‌بیوتیک برای این منظور، این یافته باید در برابر اثرات نامطلوب شناخته شده و هزینه آنتی‌بیوتیک-درمانی متعادل شود. نیاز به انجام RCTهایی با کیفیت بالا وجود دارد که اثرات آنتی‌بیوتیک‌ها را در مقابل دارونما در بزرگسالان و کودکان مبتلا به گلودرد عود کننده از قبل موجود روی پیامدهای زیر مقایسه کنند: بروز گلودرد عود کننده، عوارض جانبی، روزهای نیاز به مرخصی از کار و غیبت از مدرسه، و بروز عوارض. مطالعات آتی باید طبق بیانیه CONSORT انجام و گزارش شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

با وجود نگرانی‌ها در مورد مقاومت آنتی‌بیوتیکی، گاهی اوقات از آنها برای پیشگیری از بروز گلودرد عود کننده استفاده می‌شود. با این حال، شواهد اولیه متناقضی در مورد اثربخشی آنها وجود دارد.

اهداف: 

ارزیابی اثرات آنتی‌بیوتیک‌ها در بیماران مبتلا به گلودرد عود کننده.

روش‌های جست‌وجو: 

برای انجام این مطالعه، هماهنگ کننده جست‌وجوی کارآزمایی‌های گروه اختلالات گوش و حلق و بینی در کاکرین (CENTDG) بانک‌های اطلاعاتی زیر را جست‌وجو کرد: پایگاه ثبت کارآزمایی‌های CENTDG، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 5؛ 2015)؛ PubMed؛ EMBASE؛ CINAHL؛ Web of Science؛ Clinicaltrials.gov؛ ICTRP و منابع بیشتر برای یافتن کارآزمایی‌های منتشر شده و منتشر نشده. تاریخ جست‌وجو، 25 جون 2015 بود.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) از تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در بزرگسالان و کودکان مبتلا به گلودرد عود کننده از قبل موجود، که به صورت ابتلا به سه اپیزود یا بیشتر از گلودرد در یک سال تعریف شد، و به ارزیابی بروز گلودرد عود کننده، با دوره پیگیری حداقل 12 ماه پس از آنتی‌بیوتیک-درمانی، پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم به ارزیابی کیفیت کارآزمایی و استخراج داده‌ها پرداختند. تلاش‌های متعدد برای تماس با نویسندگان یک مطالعه هیچ پاسخی را در پی نداشت.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را به مرور داشته باشد. پس از غربالگری عنوان و چکیده، اغلب منابع بازیابی شده را از جست‌وجوی خود حذف کردیم. پس از بررسی گزارش متن کامل، رسما چهار مطالعه را حذف کردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information