تاثیر طب سوزنی در درمان اوریون در کودکان

سوال مطالعه مروری
هدف ما تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) استفاده از طب سوزنی برای درمان اوریون در کودکان بود.

پیشینه
صدها سال است که در چین از طب سوزنی برای درمان کودکان مبتلا به اوریون استفاده می‌شود. از مزایای طب سوزنی می‌توان به کاهش تورم و درد، و کوتاه شدن دوره بیماری، اشاره کرد. طبق نظر طب سنتی چینی، سلامت با حفظ جریان بی‌وقفه Qi، یا انرژی، در امتداد 14 نصف‌النهار، به دست می‌آید. اوریون ناشی از «باد گرم شرور (wind warmth evil» (گرمای اپیدمی) و «سمّیت تب (pyretic toxicity)» انباشته شده در نصف‌النهارهای شائویانگ (Shaoyang) و یانگ‌مینگ (Yangming) است، بنابراین جریان Qi، خلط و «گرمای شرور» در گوش و اطراف گونه‌ها راکد می‌شود. طب سوزنی می‌تواند به بیرون راندن «باد گرم شرور»، پاکسازی گرمای بیماری‌زا، حذف مواد سمّی، به عنوان عامل ضد التهابی، کاهش درد و برقراری مجدد جریان طبیعی Qi، در نتیجه بازیابی تعادل داخلی، کمک کند.

ویژگی‌های مطالعه
هیچ کارآزمایی‌‌ای با معیارهای ورود ما مطابقت نداشت.

نتایج کلیدی
هدف این به‌روزرسانی، مرور سیستماتیک همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده (RCT) است که اثربخشی و بی‌خطری (safety) طب سوزنی را برای کودکان مبتلا به اوریون بررسی کردند. شواهد تا دسامبر 2014 به‌روز است. اگرچه طب سوزنی به‌طور گسترده‌ای در چین برای کودکان مبتلا به اوریون استفاده شده و تعداد زیادی کارآزمایی‌ با ادعای RCT منتشر شده‌اند، هیچ کارآزمایی‌ واجد شرایطی را شناسایی نکردیم. اگرچه هیچ کارآزمایی‌‌ای گنجانده نشد، مطالعاتی را که پیدا کردیم، بررسی کرده و هیچ گزارشی از عوارض جانبی طب سوزنی به عنوان درمانی برای کودکان مبتلا به اوریون به دست نیامد. بنابراین، نمی‌توانیم هیچ نتیجه‌گیری قطعی در مورد اثربخشی و بی‌خطری طب سوزنی برای کودکان مبتلا به اوریون بگیریم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما نتوانستیم به هیچ نتیجه‌ای در مورد اثربخشی و بی‌خطری طب سوزنی برسیم زیرا هیچ کارآزمایی را برای گنجاندن در این مرور شناسایی نکردیم. به انجام پژوهش‌های بیشتری با کیفیت بالاتر نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اوریون (mumps) یک بیماری حاد ویروسی است که از طریق قطرات تنفسی و بزاق منتقل می‌شود. تعدادی از مطالعات منتشر شده در چین نشان داد‌ه‌اند که طب سوزنی برای کودکان مبتلا به اوریون مفید است، اما متون علمی که فواید یا مضرات طب سوزنی را برای اوریون گزارش می‌کنند، به‌طور سیستماتیک بررسی نشده‌اند.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) استفاده از طب سوزنی در درمان کودکان مبتلا به اوریون.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL (2014، شماره 11)، MEDLINE (1950 تا هفته 3 نوامبر 2014)، EMBASE (1974 تا دسامبر 2014)، CINAHL (1981 تا دسامبر 2014)، AMED (1985 تا دسامبر 2014)، Chinese BioMedical Literature Database (CBM) (1979 تا نوامبر 2014)، China National Knowledge Infrastructure (CNKI) (1979 تا نوامبر 2014)، Chinese Technology Periodical Database (CTPD) (1989 تا نوامبر 2014) و بانک اطلاعاتی Wanfang (1982 تا نوامبر 2014) را جست‌وجو کردیم. همچنین تعدادی از مجلات (از نخستین شماره تا شماره فعلی) را به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده که طب سوزنی را با طب سوزنی دارونما (placebo)، عدم مدیریت درمانی، داروهای چینی، داروهای غربی یا دیگر درمان‌های اوریون مقایسه کردند. طب سوزنی شامل طب سوزنی مرسوم یا طب سوزنی معاصر، بدون در نظر گرفتن منبع تحریک (بدن، الکترو، پوست سر، آتش، دست، سوزن ظریف، موکسی‌باشن (moxibustion)) بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج کردند. هیچ کارآزمایی را برای گنجاندن در این مرور به‌روز شده شناسایی نکردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای معیارهای ورود ما را نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information