Akupunktura za liječenje zaušnjaka u djece

Istraživačko pitanje
Cilj Cochrane sustavnog pregleda literature bio je odrediti učinkovitost i sigurnost akupunkture za liječenje zaušnjaka u djece.

Dosadašnje spoznaje
Akupunktura se u Kini stotinama godina koristi za liječenje zaušnjaka u djece. Korisni učinci koji se pripisuju akupunkturi uključuju smanjenje oteklina i bolova te skraćenje trajanja bolesti. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, zdravlje se postiže održavanjem neprekinutog tijeka Qi-ja, ili energije, uzduž 14 meridijana. Prema kineskom vjerovanju, zaušnjaci nastaju zbog "zla vrućeg vjetra" i "piretične toksičnosti" koja se nakuplja u meridijanima Shaoyang i Yangming, zbog čega slobodan protoko Qi-ja, ispljuvak i "zlo vrućine" stagniraju u i oko ušiju te u obrazima. Akupunktura navodno može pomoći u izbacivanju "zla vrućeg vjetra", očistiti bolesnu vrućinu, ukloniti otrovne tvari, djelovati protu-upalno, ublažiti bol i ponovno uspostaviti normalan protok Qi-ja, te ponovno uspostaviti unutarnju ravnotežu.

Obilježja studija
Nije pronađen niti jedan klinički pokus na ljudima koji je istražio učinkovitost akupunkture za liječenje zaušnjaka u djece.

Ključni rezultati
Ovo je obnovljeni Cochrane sustavni pregled literature čiji je cilj bio pronaći sve randomizirane kontrolirane pokuse koji su ispitali učinkovitost i sigurnost akupunkture za liječenje zaušnjaka u djece. Dokazi se odnose na pretraživanje literature do prosinca 2014. godine. Iako se akupunktura u Kini naveliko koristi za liječenje zaušnjaka te je objavljen određen broj studija u kojima se tvrdi da se radi o randomiziranim pokusima, nisu pronađene studije koje bi odgovarale kriterijima uključenja u ovaj sustavni pregled. Iako nisu pronađene kliničke studije, pregledane su druge studije i nije utvrđeno da postoje izvješća o nupsojavama akupunkture kao terapije za liječenje zaušnjaka u djece. Stoga nije moguće donijeti definitivne zaključke o učinkovitosti i sigurnosti akupunkture za liječenje zaušnjaka u djece.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information