استفاده از Cordyceps sinensis (یک گیاه دارویی چینی) در درمان بیماری مزمن کلیوی

افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیه (CKD) دچار بدتر شدن تدریجی عملکرد کلیه می‌شوند. Cordyceps ( Cordyceps sinensis )، که گاهی به عنوان قارچ کاترپیلار چینی (Chinese caterpillar fungus) شناخته می‌شود، به‌طور گسترده‌ای در طب سنتی چینی برای درمان افراد مبتلا به CKD استفاده می‌شود. ما این مرور را انجام دادیم تا بررسی کنیم Cordyceps می‌تواند یک درمان بی‌خطر و موثر برای افراد مبتلا به CKD باشد.

متون علمی منتشرشده را تا اپریل 2014 جست‌وجو کرده و شواهد 22 مطالعه انجام‌شده را در چین ارزیابی کردیم که شامل 1746 فرد مبتلا به CKD بودند که Cordyceps را به عنوان بخشی از درمان خود دریافت کردند.

شواهدی را پیدا کردیم که نشان می‌دهد محصولات Cordyceps که علاوه بر داروهای سنتی غربی تجویز می‌شوند، ممکن است در بهبود عملکرد کلیه و رفع برخی از عوارض مفید باشند. با این حال، کیفیت شواهد ضعیف بود، و نمی‌توان هیچ نتیجه‌گیری قطعی در مورد Cordyceps برای افراد مبتلا به CKD گرفت.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما دریافتیم که محصولات Cordyceps، به عنوان یک درمان کمکی برای طب متداول، نوید بالقوه‌ای هستند برای کاهش کراتینین سرم، افزایش کلیرانس کراتین، کاهش پروتئینوری و کاهش عوارض مرتبط با CKD، مانند افزایش هموگلوبین و آلبومین سرم. با این حال، به دلیل کیفیت پائین شواهد، نمی‌توان نتیجه‌گیری قطعی داشت.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

Cordyceps sinensis (Cordyceps, Dong Chong Xia Cao) ، یک داروی گیاهی که به عنوان قارچ کاترپیلار چینی (Chinese caterpillar fungus) نیز شناخته می‌شود، یکی از رایج‌ترین مواد مورد استفاده در طب سنتی چینی برای درمان افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی (chronic kidney disease; CKD) است.

اهداف: 

این مرور با هدف ارزیابی تاثیرات درمانی و عوارض جانبی احتمالی Cordyceps sinensis در درمان افراد مبتلا به CKD انجام شد.

روش‌های جست‌وجو: 

از طریق برقراری ارتباط با هماهنگ‌کننده جست‌وجوی کارآزمایی‌ها و با استفاده از واژگان و اصطلاحات جست‌وجوی مرتبط با این مرور، پایگاه ثبت تخصصی گروه کلیه در کاکرین را تا تاریخ 14 اپریل 2014 جست‌وجو کردیم. همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی CINAHL؛ AMED؛ Current Controlled Trials؛ OpenSIGLE؛ و بانک‌های اطلاعاتی چینی را از جمله CBM؛ CMCC؛ TCMLARS؛ Chinese Dissertation Database؛ CMAC و Index to Chinese Periodical Literature جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه-تصادفی‌سازی‌شده که Cordyceps یا محصولات آن را با دارونما (placebo)، عدم درمان یا درمان متداول مقایسه کردند، برای گنجاندن در مرور در نظر گرفته شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم کیفیت داده‌ها را ارزیابی و آنها را استخراج کردند. آنالیزهای آماری با استفاده از مدل اثرات تصادفی (random-effects model) انجام شده و نتایج در قالب خطر نسبی (RR) برای پیامدهای دو حالتی (dichotomous outcome) یا تفاوت میانگین (MD) برای داده‌‏های پیوسته (continuous data) با 95% فواصل اطمینان (CI) بیان شدند.

نتایج اصلی: 

تعداد 22 مطالعه را با 1746 شرکت‌کننده وارد کردیم. محصولات Cordyceps در افراد مبتلا به CKD که دیالیز دریافت نکردند، کراتینین سرم را به‌طور قابل توجهی کاهش دادند (14 مطالعه، 987 شرکت‌کننده: MD؛ 60.76- میکرومول/لیتر؛ 95% CI؛ 85.82- تا 35.71-)؛ کلیرانس کراتینین را افزایش دادند (6 مطالعه، 362 شرکت‌کننده: MD؛ 9.22 میلی‌لیتر/دقیقه؛ 95% CI؛ 3.10 تا 15.34) و پروتئینوری 24 ساعته را کاهش دادند (4 مطالعه، 211 شرکت‌کننده: MD؛ 0.15- گرم/24 ساعت؛ 95% CI؛ 0.24- تا 0.05-). با این حال، گزارش‌دهی نامطلوب و استفاده از رویکردهای روش‌شناسی (methodology) ناقص به این معنی است که خطر سوگیری (bias) در چهار مطالعه بالا و در 18 مطالعه نامشخص بود، و بنابراین، این نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information