تاثیر سیلانت‌های میکروبیال سیانوآکریلات برای آماده‌سازی پوست پیش از جراحی

سوال مطالعه مروری
هدف ما پیدا کردن شواهدی بر اساس مطالعات تصادفی‌سازی شده بود که نشان دهیم در افراد تحت جراحی، استفاده یا عدم استفاده از سیلانت میکروبیال منجر به ایجاد تفاوت در تعداد عفونت محل جراحی می‌شود یا خیر.
پیشینه
عفونت محل جراحی یک عارضه جدی جراحی است که در آن باکتری‌ها زخم جراحی را عفونی کرده و از ترمیم موثر آن جلوگیری می‌کنند و در برخی موارد نیز به سایر نقاط بدن نیز گسترش می‌یابند. تحقیقات نشان می‌دهند از هر بیست فردی که تحت جراحی قرار می‌گیرند، در یک نفر چنین عفونتی ایجاد می‌شود. سیلانت میکروبیال مایعی است که بلافاصله پیش از جراحی برای از بین بردن هر نوع باکتری زنده روی پوست، روی سطح پوست استعمال می‌شود. پیش از استفاده از سیلانت، پوست قسمت محل جراحی معمولا با محلول آنتی‌سپتیک پوویدون آیوداین 10% آماده می‌شود.
ویژگی‌ها
هفت کارآزمایی را یافتیم که در مجموع شامل 859 شرکت‌کننده بودند. چهار کارآزمایی شامل جراحی قلب، یک مورد شامل ترمیم هرنی اینگوئینال (inguinal hernia)، یک مورد مربوط به اصلاح ستون فقرات و دیگری شامل جراحی عروق در پا بود.
یافته‌ها
هنگامی که یافته‌های این کارآزمایی‌ها با هم ادغام شدند، نشان دادند که هیچ تفاوتی در نرخ عفونت محل جراحی به دنبال استفاده از سیلانت‌های میکروبیال وجود ندارد. به‌طور متوسط، برای هر صد بیماری که جراحی داشتند، زمانی که از یک سیلانت میکروبیال استفاده شد، در مقایسه با زمانی که هیچ سیلانتی استفاده نشد، شش مورد کمتر عفونت محل جراحی رخ داد.
عوارض جانبی
هیچ یک از مطالعات انجام شده درباره وجود هرگونه عوارض جانبی یا واکنش‌های خطرناک ناشی از استفاده از سیلانت‌های میکروبیال توضیح ندادند، بنابراین نمی‌توانیم در مورد خطرات استفاده از سیلانت‌های میکروبی مطمئن باشیم.
محدودیت‌ها
خطر سوگیری در هفت مطالعه مورد بررسی، متفاوت بود. در برخی از آن‌ها خطر بالای سوگیری وجود داشت زیرا روش مورد استفاده برای طراحی مطالعه به گونه‌ای بود که ممکن بود در آن‌ها به شرکت‌کنندگان و ارائه‌دهندگان مراقبت درباره اینکه بیماران در گروه مقایسه یا گروه کنترل بودند، آگاهی داده شود. در مطالعات دیگر، نویسندگان مراحلی را برای به حداقل رساندن این خطر در پیش گرفتند. به‌طور کلی نمی‌توان گفت که هیچ یک از مطالعات به طور کامل عاری از سوگیری بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در این به‌روزرسانی دوم، هنوز شواهد کافی برای تعیین اینکه استفاده از سیلانت میکروبی، خطر ابتلا را به عفونت محل جراحی کاهش می‌دهد یا خیر، وجود ندارد. انجام RCTهای بیشتر با توان و دقت بالا برای بررسی این موضوع به صورت مناسب، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت محل جراحی (یعنی برش‌هایی که عفونی می‌شوند)، سبب ایجاد نگرانی مداوم در مراقبت‌های سلامت می‌شوند. سیلانت میکروبیال (microbial sealant) مایعی است که می‌تواند بلافاصله پیش از جراحی روی پوست استعمال شود و تصور می‌شود با پوشاندن فلور (flora) پوست، در نتیجه پیشگیری از بروز آلودگی و عفونت محل جراحی، به کاهش بروز عفونت محل جراحی (surgical site infections; SSIs) کمک می‌کند.

اهداف: 

بررسی اثرات کاربرد سیلانت میکروبیال پیش از جراحی (در مقایسه با عدم استفاده از آن) بر نرخ رخداد SSI در افراد تحت جراحی تمیز.

روش‌های جست‌وجو: 

برای این دومین به‌روزرسانی، بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را در می 2015 جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم‌ها در کاکرین؛ پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین)؛ Ovid MEDLINE؛ Ovid MEDLINE (In-Process & Other Non-Indexed Citations)؛ Ovid EMBASE و EBSCO CINAHL را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی بر زبان یا تاریخ انتشار یا وضعیت مطالعه وجود نداشت.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، در صورتی واجد شرایط بودند که افراد شرکت‌کننده در آن‌ها تحت جراحی تمیز (یعنی نوعی جراحی که شامل سیستم تنفسی، روده‌ها، دستگاه تناسلی یا دستگاه ادراری، یا هر قسمت دیگری از بدن که دارای عفونت باشد، نباشد) قرار گرفته و به مقایسه استفاده از سیلانت‌های میکروبیال پیش از جراحی با عدم استفاده از آن‌ها پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

تمام نویسندگان مرور به‌طور جداگانه، داده‌های مربوط به ویژگی‌ها، خطر سوگیری (bias) و پیامدهای کارآزمایی‌های واجد شرایط را استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

هفت کارآزمایی (با 859 شرکت‌کننده تحت جراحی تمیز) معیارهای ورود را به مطالعه داشتند. کارآزمایی‌ها سیلانت‌های میکروبیال سیانوآکریلات (cyanoacrylate) را با عدم استفاده از سیلانت مقایسه کردند. ما به این نتیجه رسیدیم که SSI کمتری با استفاده از سیلانت میکروبیال (23/443 شرکت‌کننده) نسبت به گروه کنترل (46/416 شرکت‌کننده) رخ داد. زمانی که نتایج با یکدیگر ترکیب شدند، شواهدی مبنی بر تفاوت بین دو گروه در نرخ عفونت محل جراحی به دنبال استفاده از سیلانت میکروبیال به دست آمد (خطر نسبی (RR): 0.53؛ 95% CI؛ 0.24 تا 1.18). عوارض جانبی در سه مطالعه رخ داد، اما قضاوت بر این بود که ناشی از استفاده از سیلانت میکروبی ایجاد نشده‌اند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information