نقش گالانتامین در مدیریت بالینی دمانس در افراد مبتلا به سندرم داون

گزارش شده که داروی گالانتامین در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط که به سندرن داون مبتلا نیستند، فوایدی دارد. با این حال، افراد مبتلا به DS در سنین بسیار پائین‌تری نسبت به جمعیت عمومی AD را نشان داده و همچنین تفاوت‌های فیزیکی در اندازه، میزان متابولیسم و ضربان قلب دارند، و بنابراین ممکن است نیازهای متفاوتی نیز داشته باشند. این مرور، هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را پیرامون تجویز گالانتامین در افراد مبتلا به سندرم داون شناسایی نکرد. انجام پژوهش‌های بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

این مرور، جایگزین یک مرور جدید شد تحت عنوان « مداخلات دارویی در درمان زوال شناختی افراد مبتلا به سندرم داون»در CDSR سال 2015.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

از آنجا که هیچ کارآزمایی‌ وارد شده‌ای وجود ندارد، نمی‌توان در مورد تجویز گالانتامین برای AD در DS توصیه‌ای کرد. انجام مطالعاتی با طراحی خوب و با قدرت کافی، مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

دمانس آلزایمر (Alzheimer's dementia; AD)، شایع‌ترین شکل دمانس در افراد مبتلا به سندرم داون (Down Syndrome; DS) به شمار می‌آید. استیل‌کولین، یک ماده شیمیایی است که در مغز یافت شده و نقش مهمی را در حافظه، توجه و تمرکز، استدلال و زبان بازی می‌کند. گالانتامین (galantamine) هم فعالیت استیل‌کولین‌استراز را مهار کرده و هم سطح استیل‌کولین را افزایش می‌دهد. این دارو می‌تواند عملکرد شناختی را بهبود بخشیده و روند AD را طی زمان در جمعیت عمومی کاهش دهد. توجه به این نکته مهم است که افراد مبتلا به DS، تمایل به تظاهر AD را در سنین بسیار پائین‌تری نسبت به جمعیت عمومی داشته و تفاوت‌های ظریفی را نیز در فیزیولوژی (به عنوان مثال، میزان متابولیسم و ضربان قلب) نشان می‌دهند و ممکن است نیازهای متفاوتی با جمعیت عمومی داشته باشند. این مرور، جایگزین مرور جدیدی شد با عنوان « مداخلات دارویی در درمان زوال شناختی در افراد مبتلا به سندرم داون» در بانک اطلاعاتی مرورهای سیستماتیک کاکرین (CDSR) در سال 2015.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) گالانتامین در افراد مبتلا به DS که به سمت AD رفتند.

روش‌های جست‌وجو: 

CENTRAL؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ CINAHL؛ PsycINFO؛ BIOSIS؛ SCI؛ SSCI و NRR تا اکتبر 2008 جست‌وجو شدند. با تولیدکنندگان گالانتامین و همچنین متخصصان در این زمینه تماس گرفتیم، تا درباره گزارش‌های کارآزمایی‌های منتشر نشده یا در حال انجام سوال کنیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) با حضور شرکت‏‌کنندگان مبتلا به DS و AD، که در آنها درمان با گالانتامین با یک گروه دارونما (placebo) مقایسه شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ مطالعه‌ای شناسایی نشد که معیارهای ورود را به این مرور داشته باشد.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای شناسایی نشد که معیارهای ورود را به این مرور داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information