تاثیر بازخورد بالا در برابر بازخورد اندک از سونوگرافی پره‌ناتال بر اضطراب مادر و رفتار سلامت مادر در دوران بارداری

سونوگرافی بخش متداولی است از مراقبت پیش از بارداری که در اکثر کشورهای دارای خدمات سلامت پیشرفته به زنان باردار ارائه می‌شود. انجام سونوگرافی، طی مراقبت پره‌ناتال، برای کمک به دستیابی به مادر و کودک سالم استفاده می‌شود. زنان باردار می‌خواهند با اطمینان از زندگی و رشد جنین اطمینان حاصل کرده و بررسی کنند که همه چیز طبیعی است یا خیر. به والدین امکان دسترسی فوری به تصاویر جنین داده می‌شود، که ممکن است باعث دلبستگی مادر و نگرش مثبت نسبت به سلامت طی دوران بارداری شود. متخصصان زایمان می‌توانند شرایط پُر-خطر را از جمله بارداری چند-قلویی، ناهنجاری‌های حجم مایع آمنیوتیک و جفت، ناهنجاری‌های جنین و محدودیت رشد شناسایی کنند. طی اسکن‌های سونوگرافی با بازخورد زیاد، زنان می‌توانند صفحه نمایش را ببینند و توضیحات دقیقی از تصاویر دریافت کنند. در اسکن‌های سونوگرافی با بازخورد اندک، فقط اپراتور می‌تواند صفحه را ببیند و در پایان اسکن، نتایج به مادران گفته می‌شود. بازخورد زیاد ممکن است اضطراب بارداری را کاهش دهد، اما می‌تواند به هر دو صورت زیر تاثیر بگذارد، نه تنها بر زنان باردار و شریک زندگی‌شان، بلکه بر پزشکان نیز اضطراب اضافی وارد می‌آورد، به‌ویژه زمانی که احتمال وجود یک یافته‌ غیر-طبیعی مطرح است. این مرور سیستماتیک را برای مقایسه بازخورد زیاد در برابر بازخورد اندک طی انجام سونوگرافی پره‌ناتال، برای کاهش اضطراب مادر و بهبود رفتار سلامت مادر و دیگر پیامدهای بارداری انجام دادیم.

تعداد چهار مطالعه را، با مشارکت 365 زن، وارد کردیم. بازخورد زیاد یا اندک از سونوگرافی پره‌ناتال برای کاهش وضعیت اضطراب زنان، توسط شواهدی از سه کارآزمایی تصادفی‌سازی شده کنترل‌ شده، شامل 346 زن باردار، که به این پیامد نگاه کردند (شواهد با کیفیت پائین) پشتیبانی نمی‌شود. دو کارآزمایی با مجموع 148 زن، پیرامون نظرات زنان در مورد سطح بازخورد گزارش دادند. زنان در گروه‌های با بازخورد زیاد، به وضوح صفت‌های بسیار مثبتی را برای توصیف احساسات خود پس از اسکن انتخاب نکردند. یک کارآزمایی با 129 شرکت‌کننده گزارش داد زنانی که طی سونوگرافی بازخورد زیادی داشتند، احتمال بیشتری داشت که سیگار را ترک کنند و از مصرف الکل طی دوران بارداری اجتناب کنند. کارآزمایی‌ها بین سال‌های 1985 و 1996 گزارش شدند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای حمایت از بازخورد بالا یا اندک طی انجام سونوگرافی پره‌ناتال برای کاهش اضطراب مادر و ارتقای رفتار سلامت وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انجام سونوگرافی پره‌ناتال، یکی از تکنیک‌های متعددی است که در غربالگری و تشخیص مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنیک، به والدین امکان دسترسی فوری را به تصاویر جنین می‌دهد. دریافت اطلاعات، دانش و درک را ارتقا می‌دهد، اما ممکن است اضطراب مادر را نیز بیشتر کند.

اهداف: 

ارائه بازخورد زیاد در برابر بازخورد اندک طی انجام سونوگرافی پره‌ناتال برای کاهش اضطراب مادر و بهبود رفتار سلامت مادر.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (12 می 2015)؛ پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده (کتابخانه کاکرین، 2015، شماره 5)؛ MEDLINE (ژانویه 1966 تا 12 می 2015) و ISRCTN registry (12 می 2015) را جست‌وجو کردیم. فهرست استنادهای مطالعات مرتبط را به صورت دستی گشتیم. هیچ محدودیت زبانی یا تاریخی را اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) با بازخورد زیاد (زنان می‌توانند صفحه مانیتور را ببینند و توضیحات بصری و شفاهی دقیق دریافت کنند) در برابر بازخورد اندک (زنان نمی‌توانند صفحه نمایش مانیتور را ببینند و به زنان فقط شرح خلاصه‌ای از اسکن داده می‌شود) طی انجام سونوگرافی پره‌ناتال. معیار پیامد اولیه، وضعیت اضطراب مادر بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، کارآزمایی‌ها را برای ورود و خطر سوگیری (bias) ارزیابی کردند، داده‌ها را استخراج کرده و دقت آن‌ها را بررسی کردند. نتایج را به صورت خطر نسبی (RR) یا تفاوت‌های میانگین (MD)، همراه با 95% فاصله اطمینان (CI) آن‌ها بیان کردیم.

نتایج اصلی: 

چهار مطالعه (365 زن) را وارد مرور کردیم. سه RCT (346 شرکت‌کننده)، تاثیر بازخورد زیاد را در برابر بازخورد اندک، طی انجام سونوگرافی بر نمرات وضعیت اضطراب مادر گزارش کردند (تفاوت میانگین (MD): 0.92؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.58- تا 2.43؛ شرکت‌کننده = 346؛ سه مطالعه؛ شواهد با کیفیت پائین). دو کارآزمایی (148 شرکت‌کننده) نظرات زنان را در مورد سطح بازخورد گزارش کردند. آن‌ها نشان نمی‌دهند که زنان در گروه‌های با بازخورد زیاد به احتمال بیشتری صفت‌های بسیار مثبت را برای توصیف احساسات خود پس از انجام اسکن انتخاب می‌کنند (خطر نسبی (RR): 3.30؛ 95% CI؛ 0.73 تا 14.85). در زنانی که در طول انجام سونوگرافی بازخورد بالایی داشتند، احتمال ترک سیگار طی دوران بارداری (RR: 2.93؛ 95% CI؛ 1.25 تا 6.86؛ شرکت‏‌کنندگان = 129؛ یک مطالعه؛ شواهد با کیفیت پائین) و پرهیز از مصرف الکل طی دوران بارداری (RR: 2.96؛ 95% CI؛ 1.15 تا 7.60؛ شرکت‏‌کنندگان = 129؛ یک مطالعه؛ شواهد با کیفیت پائین) بیشتر بود. تنزل رتبه شواهد بر اساس خطر نامشخص سوگیری در مطالعات وارد شده، CI گسترده که خط عدم-تاثیر را قطع کرد، یا وجود ناهمگونی بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information