تاثیر فرانشیز اجتماعی (social franchising) در دسترسی به خدمات سلامت و کیفیت آنها در کشورهای با درآمد کم و متوسط

دولت‌ها به دنبال راه‌هایی برای افزایش دسترسی به خدمات مراقبت‌های سلامت و کیفیت آنها در کشورهای با درآمد کم و متوسط هستند. سیستمی که به بخش عمومی و دولتی متصل نبود، خدمات سلامت را از طریق یک فرانشیز، به نام فرانشیز اجتماعی (social franchising) ارائه کرده است. مفهوم فرانشیز برای خدمات سلامت، مشابه مفهوم فرانشیزها در تجارت است. یک فراهم‌کننده فرانشیز (franchiser)، روش موفقی را برای ارائه خدمات سلامت ایجاد می‌کند و سپس دیگر فراهم‌کننده‌های فرانشیز این مدل را در سایر فرانشیزها کپی می‌کنند. هر چند که هر فرانشیز باید از مدل اصلی پیروی کند. همچنین آموزش، پروتکل‌ها و استانداردهای خاصی برای پیگیری و مانیتورینگ وجود دارد، و یک نام یا آرم تجاری که نشان می‌دهد ارائه‌دهنده، بخشی از یک فرانشیز است.

گزارش‌هایی از امیدها و کارهای اولیه و قدیمی نشان داده‌اند که فرانشیز اجتماعی ممکن است در کشورهای با درآمد کم و متوسط خدمات سلامت را برای بهبود سلامت به سرعت گسترش دهد. اما این مرور کاکرین، هیچ شواهد دقیقی را برای نشان دادن اثر فرانشیز اجتماعی بر دسترسی به مراقبت و کیفیت آن در کشورهای با درآمد کم و متوسط نیافت. انجام مطالعاتی با طراحی خوب مورد نیاز هستند.

خلاصه‌ای از این مرور برای سیاستگذاران در اینجا در دسترس است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای ارزیابی اثرات فرانشیز اجتماعی در دسترسی به خدمات سلامت و کیفیت آنها در کشورهای با درآمد کم و متوسط، نیاز به انجام مطالعات دقیق وجود دارد. چنین مطالعاتی که مبنای نظری صحیحی دارند و تحقیقات تجربی در مورد میزان دستیابی، قابل قبول بودن، امکان‌سنجی، نگهداری و قابل اندازه‌گیری بودن آنها، باید توسط منابع علمی گسترده‌تر برای شناسایی مدل‌های فرانشیز اجتماعی انجام شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فرانشیز اجتماعی (social franchising) به عنوان ابزار احتمالی در بهبود ارائه خدمات سلامت از طریق جذب بخش غیردولتی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ایجاد شده است.

اهداف: 

بررسی شواهدی که نشان می‎‌دهند فرانشیز اجتماعی به خدمات سلامت و کیفیت آنها در کشورهای با درآمد کم و متوسط دسترسی دارد.

روش‌های جست‌وجو: 

ما به جست‌وجو در پایگاه ثبت تخصصی گروه عملکرد مؤثر و سازمان‌‌دهی مراقبت در کاکرین (EPOC) (تا اکتبر 2007)؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (کتابخانه کاکرین؛ شماره 3؛ 2007)؛ MEDLINE, Ovid (از 1950 تا هفته سوم سپتامبر 2007)؛ EMBASE, Ovid (از 1980 تا هفته سی‌و‌هشتم 2007)؛ CINAHL, Ovid (از 1982 تا هفته سوم سپتامبر 2007)؛ EconLit؛ WebSPIRS (از 1969 تا سپتامبر 2007)؛ LILACS؛ Science Citation Index Expanded and Social Sciences Citation Index (از 1975 تا مارچ 2008)؛ Sociological Abstracts؛ CSA Illumnia (از 1952 تا سپتامبر 2007)؛ WHOLIS (از 1948 تا نوامبر 2007) پرداختیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، کارآزمایی‌های غیرتصادفی‌سازی و کنترل‌شده، مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد (before and after)، و مطالعات سری زمانی منقطع شده که به مقایسه مدل‌های فرانشیز اجتماعی با سایر مدل‌های ارائه خدمات سلامت، سایر مدل‌های فرانشیز اجتماعی یا نبود خدمات سلامت پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، معیارهای ورود و خروج مطالعات را برای غربالگری عناوین و چکیده‌های مقالات اعمال کردند. همان دو نویسنده مرور به‌طور مستقل، گزارش‌های کامل استنادات انتخاب شده را غربالگری کردند. در هر مرحله، نتایج مقایسه شدند و اختلافات از طریق بحث حل شدند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای یافت نشد که قابلیت ورود را به این مرور داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information