ارزیابی زمان‌بندی مطلوب تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در بیماران مبتلا به سپسیس در بخش اورژانس

سپسیس یک وضعیت پزشکی جدی است که با یک پاسخ التهابی به عفونتی که می‌تواند کل بدن را تحت تاثیر قرار دهد، مشخص می‌شود. بیمار ممکن است این پاسخ التهابی را نسبت به میکروب‌های موجود در خون، ادرار، ریه‌ها، پوست یا دیگر بافت‌های بدن نشان دهد. سپسیس یک بیماری جدی است که در صورت عدم درمان، نرخ مرگ‌ومیر بسیار بالایی دارد. اکثر بیماران مبتلا به سپسیس به دریافت آنتی‌بیوتیک و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) نیاز دارند. هنوز مشخص نیست که آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف چه زمانی باید استفاده شوند. درمان ضد-میکروبی وسیع‌الطیف به صورت تجویز ترکیبی از آنتی‌بیوتیک‌ها تعریف می‌شود که علیه طیف وسیعی از باکتری‌های عامل بیماری عمل می‌کند، و برای کاهش نرخ مورتالیتی در بیماران مبتلا به سپسیس، سپسیس شدید یا شوک سپتیک استفاده می‌شود. یک مرور سیستماتیک را در متون علمی با جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی کلیدی برای یافتن مطالب منتشر شده و منتشر نشده با کیفیت بالا در مورد زمان‌بندی تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در بخش اورژانس پیش از پذیرش در ICU انجام دادیم. جست‌وجوهای ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) را در مورد زمان‌بندی درمان آنتی‌بیوتیکی وسیع‌الطیف در این جمعیت نشان نداد. نتیجه می‌گیریم که نیاز به انجام مطالعات کوهورت مشاهده‌ای، در غیاب RCT‌ها وجود دارد، حتی اگر دقت RCTها را نداشته باشند. هم‌چنین نتیجه می‌گیریم که هرچه آنتی‌بیوتیک زودتر تجویز شود، بهتر است. توجه به این نکته مهم است که وقتی بیمار به ED می‌رسد، ساعت شروع به تیک‌تاک می‌کند و پس از شروع آنتی‌بیوتیک، متوقف می‌شود. دوره پیش از ورود به بخش مراقبت‌های ویژه، زمانی است که در بخش یا ED پیش از بستری شدن در ICU می‌گذرد، جایی که اکثر بیماران مبتلا به سپسیس شدید بستری می‌شوند. این مرور به‌طور هدفمندی بسیار خاص بود زیرا فقط بر بیماران مبتلا به سپسیس شدید و فقط بر یافتن RCTها متمرکز بود. فقدان این موارد ممکن است به‌خودی‌خود حاکی از ماهیت پیچیده سوال مطالعه باشد، زیرا ممکن است تصادفی‌سازی کردن چنین بیمارانی در یک بازوی درمانی به ظاهر ضعیف از نظر اخلاقی اشتباه باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بر اساس یافته‌های این مرور، نمی‌توانیم توصیه‌ای در مورد تجویز زودهنگام یا دیرهنگام آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف در بیماران بزرگسال مبتلا به سپسیس شدید در ED پیش از بستری در ICU ارائه دهیم. نیاز به انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده دوسو-کور آینده‌نگر بزرگ در مورد بررسی اثربخشی تجویز زودهنگام (در عرض یک ساعت) در مقابل دیررس آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف در بزرگسالان مبتلا به سپسیس شدید وجود دارد. از آنجا که شروع هرچه سریع‌تر آنتی‌بیوتیک‌ها در این گروه از بیماران بدحال منطقی است، تجویز زودتر این آنتی‌بیوتیک‌ها به جای دیرتر آنها بر اساس شواهدی با کیفیت پائین است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سپسیس شدید و شوک سپتیک اخیرا به عنوان چالش‌های حاد و کشنده میان بیماران به شدت بد-حال مراجعه کننده به بخش اورژانس (ED) مطرح شده‌اند. هیچ داده‌ای در مورد شیوه‌های فعلی مدیریت بیماران مبتلا به سپسیس شدید وجود ندارد که به مقایسه تجویز زودهنگام در مقابل دیرهنگام آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف مناسب به عنوان بخشی از درمان هدفمند اولیه که در چند ساعت اول مراجعه شروع می‌شود، پرداخته باشد.

اهداف: 

ارزیابی تفاوت در پیامدها با تجویز زودهنگام نسبت به دیرهنگام آنتی‌بیوتیک در بیماران مبتلا به سپسیس شدید در دوره پیش از بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU). تجویز زودهنگام را طی یک ساعت پس از مراجعه بیمار به ED تعریف کردیم.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین شماره 1، 2009). MEDLINE (1990 تا فوریه 2010)؛ EMBASE (1990 تا فوریه 2010)؛ و ISI web of Science (فوریه 2010) را جست‌وجو کردیم. هم‌چنین برای یافتن کارآزمایی‌های در حال انجام مرتبط، در وب‌سایت‌های خاصی مانند www.controlled-trials.com؛ www.clinicalstudyresults.org؛ و www.update-software.com به جست‌وجو پرداختیم. فهرست منابع مقالات را بررسی کردیم. هیچ محدودیتی در مورد زبان یا وضعیت انتشار مقاله اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

ما برنامه‌ریزی کردیم تا کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده را از تجویز زودهنگام در مقابل دیرهنگام آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف در بیماران بزرگسال مبتلا به سپسیس شدید در ED، پیش از پذیرش در بخش مراقبت‌های ویژه، وارد کنیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم مقالات را برای ورود ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که معیارهای ورود را داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information