استفاده از سیر در مدیریت سرماخوردگی

پیشینه

اعتقاد عامیانه بر این است که سیر برای سرماخوردگی مفید است. این عقیده بر اساس استفاده مرسوم و سنتی و برخی شواهد آزمایشگاهی مبنی بر خواص ضد-باکتریایی و ضد-ویروسی سیر بنا شده است. به‌طور متوسط، بزرگسالان در سال دو تا چهار بار مبتلا به سرماخوردگی می‌شوند.

ویژگی‌های مطالعه

شواهد تا 7 آگوست 2014 به‌روز است. از هشت مطالعه شناسایی شده، فقط یک مورد واجد معیارهای مرور بود. این مطالعه 146 شرکت‌کننده را طی یک دوره سه ماهه ارزیابی کرد. نیمی از شرکت‌کنندگان در این مدت کپسول دارونما (placebo) و نیمی از آنها کپسول سیر مصرف کردند. سپس شرکت‌کنندگان نشانه‌های سرماخوردگی خود را در یک دفتر روزانه ثبت کردند.

‌نتایج کلیدی

مطالعه وارد شده نشان داد افرادی که به مدت سه ماه هر روز سیر (به جای دارونما) مصرف کردند، کمتر دچار سرماخوردگی شدند. یعنی در طول دوره سه ماهه، 24 مورد وقوع سرماخوردگی در گروه سیر مشاهده شد، در حالی که در گروه دارونما 65 مورد بود. هنگامی که شرکت‌کنندگان دچار سرماخوردگی شدند، طول مدت بیماری در هر دو گروه مشابه بود (4.63 در مقابل 5.63 روز).

کیفیت شواهد

بیشتر شرکت‌کنندگان در گروه سیر (چهار) نسبت به گروه دارونما (یک) بوی سیر را در هوای بازدمی خود ذکر کردند، بنابراین ممکن است کورسازی شرکت‌کنندگان کافی نبوده باشد. با این حال، دیگر سوگیری‌های (bias) بالقوه به خوبی کنترل شدند. تنها مطالعه وارد شده مستقیما با سوال مرور مرتبط است. اگرچه این کارآزمایی حجم نمونه کوچکی دارد، تعداد کافی از شرکت‏‌کنندگان برای ارائه نتایج دقیق و قابل اعتماد وجود داشت. هیچ شواهدی وجود ندارد که نتایج به صورت انتخابی گزارش شده باشند. با این حال، این امر ممکن بود زیرا به نظر نمی‌رسد در مورد پیامدها از قبل تصمیم‌گیری شده باشد. با توجه به انگیزه مالی شرکت‌های تولید کننده مکمل برای تولید کارآزمایی‌های مثبت، همچنین ممکن است کارآزمایی‌هایی که هیچ تاثیری را از سیر نشان ندادند، هرگز منتشر نشده باشند. به‌طور کلی، سطح کیفیت شواهد متوسط بود.

عوارض جانبی

عوارض جانبی احتمالی در این کارآزمایی کوچک، شامل بو و بثورات پوستی بود. در مورد عوارض جانبی احتمالی سیر، اطلاعات بیشتری لازم است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در مورد اثرات سیر در پیشگیری یا درمان سرماخوردگی، شواهد کافی از کارآزمایی بالینی وجود ندارد. یک کارآزمایی نشان داد که سیر ممکن است از وقوع سرماخوردگی پیشگیری کند اما برای تأیید این یافته انجام مطالعات بیشتری لازم است. به نظر می‌رسد ادعاهای مربوط به اثربخشی سیر عمدتا متکی بر شواهدی با کیفیت پائین هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

ادعا می‌شود که سیر دارای خواص ضد-باکتریایی و ضد-ویروسی است، که در میان دیگر اثرات مفید آن، سرماخوردگی را هم تسکین می‌دهد. امروزه استفاده گسترده‌ای از مکمل‌های سیر می‌شود. سرماخوردگی با موربیدیتی و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی همراه است. به طور متوسط، کودکان شش تا هشت اپیزود سرماخوردگی و بزرگسالان دو تا چهار اپیزود سرماخوردگی در سال دارند.

اهداف: 

تعیین اینکه سیر (Allium sativum)، در مقایسه با دارونما (placebo)، عدم درمان یا دیگر درمان‌ها، برای پیشگیری یا درمان سرماخوردگی موثر است یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL (2014، شماره 7)، OLDMEDLINE (1950 تا 1965)، MEDLINE (ژانویه 1966 تا هفته 5 جولای 2014)، EMBASE (1974 تا آگوست 2014) و AMED (1985 تا آگوست 2014) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای که به مقایسه سیر با دارونما، عدم درمان یا درمان استاندارد، در پیشگیری و درمان سرماخوردگی پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را از جست‌وجوهای انجام شده بررسی و انتخاب کرده، کیفیت مطالعه را ارزیابی و رتبه‌بندی کرده و داده‌های مرتبط را استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

در این مرور به‌روز شده، ما هشت کارآزمایی را از جست‌وجوهایمان، به عنوان بالقوه مرتبط، شناسایی کردیم. باز هم، فقط یک کارآزمایی معیارهای ورود را داشت. این کارآزمایی 146 شرکت‌کننده را به مدت 12 هفته به مصرف یک کپسول سیر حاوی آلیسین (allicin) (دوز آن مشخص نشد) یا دارونما (یک بار در روز) اختصاص داد. این کارآزمایی 24 مورد وقوع سرماخوردگی را در گروه مداخله سیر در مقایسه با 65 مورد در گروه دارونما گزارش کرد (P < 0.001)، در نتیجه در گروه سیر در مقایسه با گروه دارونما روزهای بیماری کمتری وجود داشت (111 در مقابل 366). تعداد روزهای بهبودی از وقوع سرماخوردگی در هر دو گروه مشابه بود (4.63 در مقابل 5.63). فقط یک کارآزمایی معیارهای ورود را داشت، بنابراین نتیجه‌گیری‌ها را محدود کرد. این کارآزمایی به اپیزودهایی تکیه کرد که خود شرکت‌کنندگان از سرماخوردگی گزارش کردند، اما از نظر تصادفی‌سازی کردن و پنهان‏‌سازی تخصیص از کیفیت مطلوبی برخوردار بود. عوارض جانبی شامل راش و بو بودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information