جراحی انحنای ستون فقرات در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن

سوال مطالعه مروری

اثربخشی و بی‌خطری (safety) جراحی ستون فقرات برای درمان اسکولیوز (scoliosis) در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن (Duchenne muscular dystrophy; DMD) چیست؟

پیشینه

اسکولیوز، یا انحنای ستون فقرات، در بیماران مبتلا به DMD شایع است. این وضعیت معمولا پیشرونده است و جراحی اغلب برای متوقف کردن پیشرفت آن، بهبود زیبایی ظاهری، تسهیل مراقبت، حفظ اندام فوقانی و عملکرد تنفسی و افزایش امید به زندگی انجام می‌شود. ما می‌خواستیم بدانیم که جراحی ستون فقرات بهتر از روش‌های جایگزین است یا بدتر.

ویژگی‌های مطالعه

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را پیدا نکردیم.

نتایج کلیدی و کیفیت شواهد

تعداد 49 مطالعه مرتبط را پیدا کردیم، اما آنها کارآزمایی‌های بالینی نبودند، بلکه مرورهای آینده‌نگر یا گذشته‌نگر سری موارد (case series) بودند. کیفیت شواهد بسیار پائین بود زیرا هیچ کارآزمایی بالینی در دسترس نبود. این یک مرور به‌روز شده است و جست‌وجوی به‌روز شده‌ای انجام شد که در آن هیچ مطالعه جدیدی برای ورود به دست نیامد.

نتیجه‌گیری

هیچ کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای برای ارزیابی اثربخشی جراحی اسکولیوز در بیماران مبتلا به DMD در دسترس نیست. انجام کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی و کنترل شده در این گروه از بیماران برای ارزیابی مزایا و خطرات درمان‌های جراحی مختلف مورد نیاز است.

شواهد تا 5 ژانویه 2015 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

از آنجایی که هیچ کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای برای ارزیابی اثربخشی جراحی اسکولیوز در بیماران مبتلا به DMD در دسترس نبود، نمی‌توانیم نتیجه‌گیری خوب و مبتنی بر شواهد برای راهنمای عملکرد بالینی داشته باشیم. بیماران مبتلا به اسکولیوز باید از عدم-قطعیت مزایا و خطرات بالقوه و احتمالی جراحی برای اسکولیوز مطلع شوند. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای بررسی اثربخشی جراحی اسکولیوز از نظر کیفیت زندگی، وضعیت عملکردی، عملکرد تنفسی و امید به زندگی مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اسکولیوز (scoliosis) در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن (Duchenne muscular dystrophy; DMD) معمولا پیشرونده است و با جراحی درمان می‌شود. با این حال، مشخص نیست که شواهد موجود از نظر علمی به اندازه کافی دقیق هستند تا از توصیه برای انجام جراحی ستون فقرات در اکثر بیماران مبتلا به DMD و اسکولیوز حمایت کنند یا خیر. این یک مرور به‌روز شده است و جست‌وجوی به‌روز شده‌ای انجام شد که در آن هیچ مطالعه جدیدی برای گنجاندن یافت نشد.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) جراحی ستون فقرات در بیماران مبتلا به DMD مبتلا به اسکولیوز. ما قصد داشتیم تاثیر جراحی ستون فقرات را در افزایش بقا و بهبود عملکرد تنفسی، کیفیت زندگی، و عملکرد کلی بیماران بسنجیم، و اینکه جراحی ستون فقرات با عوارض جانبی شدید همراه است یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

در 16 جون 2015، پایگاه ثبت تخصصی گروه عصبی‌عضلانی در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ و CINAHL Plus را جست‌وجو کردیم. هم‌چنین بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها و تزهای ProQuest (ژانویه 1980 تا جون 2015)، بانک اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی موسسه‌های ملی سلامت (6 ژانویه 2015)، و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (WHO) (17 جون 2015) را جست‌وجو و منابع را بررسی کردیم. هیچ محدودیتی را از نظر زبان نگارش مقاله اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

قصد داشتیم کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده را با استفاده از تخصیص تصادفی یا شبه-تصادفی درمان به منظور ارزیابی همه اشکال جراحی ستون فقرات در مدیریت بالینی اسکولیوز در بیماران مبتلا به DMD وارد کنیم. مداخلات کنترل شامل عدم-درمان، درمان غیر-جراحی یا شکل دیگری از جراحی ستون فقرات بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از پروسیجرهای روش‌شناسی استاندارد مورد انتظار سازمان همکاری کاکرین (The Cochrane Collaboration) استفاده کردیم. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را بررسی کرده و ویژگی‌های مطالعه را با معیارهای ورود ارزیابی کردند تا تصمیم بگیرند کدام مطالعات را وارد مرور کنند.

نتایج اصلی: 

از 49 مطالعه مرتبطی که یافتیم، هیچ کدام معیارهای ورود را نداشتند، زیرا آنها کارآزمایی بالینی نبودند، بلکه مرورهای آینده‌نگر یا گذشته‌نگر سری موارد (case series) بودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information