مقایسه جراحی در برابر اسکلروتراپی در درمان وریدهای واریسی

اسکلروتراپی (sclerotherapy) (تزریق یک ماده به داخل ورید) مزایای بیشتری نسبت به جراحی در کوتاه-مدت نشان می‌دهد اما جراحی در طولانی-مدت منفعت بیشتری دارد. وریدهای واریسی (varicose veins) یک مشکل نسبتا شایع هستند. دو درمان موجود جراحی و اسکلروتراپی است. هر دو شامل برداشتن ورید با خارج کردن آن (جراحی) یا تزریق محلولی به آن است که باعث فروپاشی و جذب آن به بافت‌های اطراف می‌شود (اسکلروتراپی). هیچ یک از درمان‌ها تاثیر منفی بر جریان خون در اندام نمی‌گذارند. این مرور نشان داد که اسکلروتراپی از نظر موفقیت درمان، نرخ عوارض و هزینه در یک سال بهتر از جراحی بود، اما جراحی پس از پنج سال بهتر عمل کرد. با این حال، شواهد از کیفیت بسیار خوبی برخوردار نبوده و انجام پژوهش بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای توصیه به ترجیح استفاده از اسکلروتراپی یا جراحی وجود نداشت. پژوهش بیشتری باید انجام شود که به‌طور خاص هزینه‌ها و پیامدهای جراحی و اسکلروتراپی را مورد بررسی قرار دهند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

وریدهای واریسی (varicose veins) یک بیماری نسبتا شایع بوده و سالانه حدود 54,000 اپیزود بستری را در بیمارستان ایجاد می‌کند. دو مداخله بسیار شایع برای وریدهای واریسی، جراحی و اسکلروتراپی (sclerotherapy) است. با این حال، داده‌های مقایسه‌ای کمی در مورد اثربخشی آنها وجود دارد.

اهداف: 

هدف از انجام این مرور، پرداختن به این موضوع بود که استفاده از جراحی یا اسکلروتراپی باید برای مدیریت وریدهای واریسی اولیه توصیه شود یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

سیزده بانک اطلاعاتی کتاب‌شناختی الکترونیکی در زمینه زیست‌پزشکی، علمی، علوم اجتماعی، اقتصاد سلامت و منابع علمی خاکستری (شامل پژوهش‌های فعلی) جست‌وجو شدند. علاوه بر این، فهرست منابع مقالات مرتبط بررسی شده و منابع مختلف مربوط به پژوهش در زمینه خدمات سلامت از طریق اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفت. این منابع شامل اقتصاد سلامت و سازمان‌های HTA، آژانس‌های ارائه‌دهنده دستورالعمل (guideline)، پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها و پژوهش‌های عمومی و سایت‌های تخصصی بودند.

معیارهای انتخاب: 

تمام مطالعاتی که تحت عنوان کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای مقایسه جراحی با اسکلروتراپی برای درمان وریدهای واریسی اولیه توصیف شده بودند، شناسایی شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم با استفاده از یک برگه استخراج اطلاعات، داده‌ها را از مطالعات واجد شرایط استخراج و خلاصه کردند. همه مطالعات به‌طور مستقل توسط نویسندگان به صورت متقاطع (cross-check) بررسی شدند.

نتایج اصلی: 

در مجموع 2306 منبع از جست‌وجوهای ما به دست آمدند که 61 مورد از آنها تحت عنوان کارآزمایی‌های بالقوه در مقایسه جراحی و اسکلروتراپی شناسایی شدند. با این حال، فقط نه کارآزمایی تصادفی‌سازی شده، که در مجموع در 14 مقاله جداگانه توصیف شدند، با معیارهای ورود مطابقت داشتند. پنجاه کارآزمایی از مرور خارج شدند و یک کارآزمایی در حال انجام است و قرار است در سال 2004 تکمیل شود. در این کارآزمایی‌ها از معیارهای پیامد و سیستم‌های طبقه‌بندی مختلفی استفاده شد که انجام مقایسه مستقیم را بین کارآزمایی‌ها با مشکل مواجه می‌کرد. با این حال، روند اسکلروتراپی به‌طور قابل‌توجهی بهتر از جراحی در یک سال ارزیابی شد؛ پس از یک سال (اسکلروتراپی نتایج بدتری را به همراه داشت) مزایای اسکلروتراپی کمتر بود، و جراحی در سه تا پنج سال نتایج بهتری را ایجاد کرد. داده‌های مربوط به هزینه-اثربخشی به اندازه کافی گزارش نشدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information