نقش رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی در مدیریت سپسیس احتمالی اولیه نوزادی

نقش آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان نوزادان تازه متولد شده با سن کمتر از 48 ساعت که ممکن است دچار عفونت‌های خونی باشند. عفونت خونی (سپسیس) می‌تواند نوزادان تازه متولد شده را به شدت بیمار کند یا حتی باعث مرگ‌ومیر آنها شود. به وقوع سپسیس در نوزادان با سن کمتر از 48 ساعت، سپسیس اولیه نوزادی گفته می‌شود. این وضعیت معمولا توسط باکتری‌های منتقل شده از مادر ایجاد می‌شود. پزشکان اغلب در صورت مشکوک شدن به این وضعیت خطرناک، آنتی‌بیوتیک‌ها را تجویز می کنند، زیرا تشخیص سپسیس اولیه نوزادی در نوزاد تازه به دنیا آمده دشوار است. برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند عوارض جانبی قابل‌ توجهی داشته و تجویز آنها نیز ممکن است منجر به مقاومت آنتی‌بیوتیکی شود، که به وخامت عفونت و آسیب احتمالی به روده‌ها، کلیه‌ها، کبد یا شنوایی می‌انجامد. نویسندگان این مرور منابع علمی پزشکی را مطالعه کردند تا بفهمند کدام نوع از آنتی‌بیوتیک‌ها برای موارد مشکوک به سپسیس اولیه نوزادی بهتر هستند، و این آنتی‌بیوتیک‌ها چه عوارض جانبی را ایجاد می‌کنند. آنها 15‌ مطالعه مرتبط را یافتند، اما فقط دو مورد از آنها روی نوزادانی با سن کمتر از 48 ساعت متمرکز بودند. این دو مطالعه با مجموعا 127 نوزاد تازه متولد شده به مقایسه نوزادانی پرداختند که یک آنتی‌بیوتیک (مونوتراپی) دریافت کرده، و با نوزادانی مقایسه شدند که بیش از یک آنتی‌بیوتیک (درمان ترکیبی) دریافت کردند. تفاوت‌های قابل‌ توجهی بین دو گروه وجود نداشت. هر دوی این مطالعات در دهه 1980 منتشر شده و احتمالا به دلیل قدیمی بودن، قابل استناد نیستند. نویسندگان این مرور به این نتیجه رسیدند که هیچ شواهدی برای استفاده از نوع خاصی از آنتی‌بیوتیک در سپسیس اولیه نوزادی وجود ندارد.

این مرور جایگزین یک مرور جدید کاکرین (Korang 2021) شده است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده وجود ندارد که نشان دهد کدام یک از رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی ممکن است بهتر از هر رژیم درمانی دیگری در درمان سپسیس احتمالی اولیه نوزادی باشد. برای پرداختن به این مساله، انجام مطالعات بیشتری لازم است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت اکتسابی اولیه ممکن است باعث بیماری شدید یا مرگ‌ومیر در دوره نوزادی شود. درمان سریع و به‌موقع با آنتی‌بیوتیک‌ها نشان داده که مرگ‌ومیر را کاهش می‌دهد. مشخص نیست کدام رژیم آنتی‌بیوتیکی در درمان سپسیس احتمالی اولیه نوزادی اثربخش است.

این مرور جایگزین یک مرور جدید کاکرین (Korang 2021) شده است.

اهداف: 

مقایسه اثربخشی و عوارض جانبی رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی در درمان سپسیس احتمالی اولیه نوزادی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL، کتابخانه کاکرین، شماره 2، 2003)، MEDLINE (1966 تا آگوست 2003)، EMBASE (1980 تا سپتامبر 2003)، و ZETOC (1993 تا آگوست 2003) و بانک‌های اطلاعاتی را برای مطالعات احتمالی جست‌وجو کردیم. برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات منتشر نشده، با شرکت‌های دارویی تماس گرفته شد.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات تصادفی‌سازی و شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده، که به مقایسه رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی در درمان سپسیس اولیه نوزادی (هر دو روش مونوتراپی‌ها و درمان‌های ترکیبی) پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هر دو مرورگر، خلاصه‌ها و گزارش‌های کامل را از نظر معیارهای ورود بررسی کرده، داده‌ها را استخراج کرده و کیفیت آنها را ارزیابی کردند. برای پیامدهای دو-حالتی، اثر درمان به صورت نسبت خطر (relative risk) با 95% فاصله اطمینان بیان شد. متاآنالیز با استفاده از یک مدل اثر-ثابت انجام شد.

نتایج اصلی: 

دو مطالعه کوچک مونوتراپی را با درمان ترکیبی مقایسه کردند. تفاوت معنی‌داری در مرگ‌ومیر، شکست درمان یا مقاومت باکتریایی وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information