نقش آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان آبسه‌های مغزی در افراد مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک

بیماری‌های مادرزادی قلبی جدی منجر به جریان غیر-طبیعی خون در قلب و ریه‌ها می‌شوند. این امر منجر به ناتوانی در حمل اکسیژن کافی به سراسر بدن می‌شود که باعث آبی-رنگ شدن پوست بیماران شده (سیانوتیک) و فعالیت فیزیکی آنها را به شدت محدود می‌کند. افراد مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک (cyanotic congenital heart disease) با خطر ابتلا به آبسه مغزی روبه‌رو هستند. این وضعیت جدی است و می‌تواند منجر به مرگ‌ومیر بیمار شود زیرا آبسه به عملکرد غیر-طبیعی مغز می‌انجامد. درمان شامل آنتی‌بیوتیک-درمانی برای از بین بردن باکتری‌های عامل عفونت هستند. در افراد مبتلا به آبسه بزرگ، ممکن است یک عمل جراحی برای تخلیه آبسه انجام شود. آنتی‌بیوتیک-درمانی برای آبسه مغزی باید شامل داروهایی باشد که به حفره آبسه نفوذ می‌کنند. داروهای انتخاب شده هم‌چنین می‌بایست با حساسیت باکتری به دست آمده از آبسه در محیط کشت آزمایشگاهی مطابقت داشته باشند. هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای نشان دادن بهترین رژیم آنتی‌بیوتیکی در درمان افراد مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلبی سیانوتیک که دچار آبسه مغزی شده‌اند، وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای در مورد اثربخشی رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی در درمان افراد مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک که دچار آبسه‌های مغزی شده‌اند، وجود ندارد. در حال حاضر، رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی مورد استفاده بر اساس مطالعات گذشته‌نگر قبلی و تجربه بالینی استوار است. برای ارزیابی تاثیرات رژیم‌های مختلف آنتی‌بیوتیکی، انجام یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده چند-مرکزی با طراحی خوب لازم است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آبسه مغزی یک عفونت کانونی و داخل مغزی است که به صورت یک ناحیه لوکالیزه از عفونت مغزی آغاز شده و به توده‌ای از چرک احاطه شده توسط یک کپسول کاملا واسکولاریزه شده تبدیل می‌شود. افراد مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک (cyanotic congenital heart disease) با خطر ابتلا به آبسه مغزی روبه‌رو هستند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی در درمان آبسه مغزی در افراد مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجوهای انجام شده را در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) در کتابخانه کاکرین شماره 12 از 12، دسامبر 2012؛ MEDLINE Ovid (1946 تا هفته 4 دسامبر 2012)؛ EMBASE Ovid (1980 تا هفته 01 سال 2013) و LILACS (1980 تا 9 ژانویه 2013) در 9 ژانویه 2013 به‌روز کردیم. هیچ محدودیتی در زبان یا انتشار مقالات اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای که پیامدهای معنی‌دار را از نظر بالینی گزارش کرده و نتایج را با توجه به قصد درمان، صرف‌نظر از کورسازی، وضعیت انتشار، یا زبان مقاله ارائه دادند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها باید توسط دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، بدون کورسازی، استخراج می‌شدند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای شناسایی نشد که با معیارهای ورود مطابقت داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information