تاثیر مکمل‌های ویتامین در پیشگیری از بروز سقط جنین

موضوع چیست؟

سقط جنین اغلب بین زنان باردار اتفاق می‌افتد، اما شناخت عوامل ایجاد کننده آن اغلب دشوار است. رژیم غذایی نامناسب، بدون ویتامین‌های کافی، با افزایش خطر از دست دادن نوزاد در زنان در اوایل بارداری مرتبط است. آیا مصرف مکمل ویتامین توسط زنان پیش از بارداری و در دوران بارداری خطر سقط جنین خودبه‌خودی را کاهش می‌دهد؟ آیا مصرف مکمل باعث بهبود پیامدهای مادر، زایمان و نوزاد شده، و عوارض جانبی به همراه دارد؟

چرا این موضوع مهم است؟

مصرف مکمل‌های ویتامین معمولا برای زنان باردار و زنانی که قصد باردار شدن دارند، توصیه می‌شود. با توجه به استفاده گسترده از مکمل‌های ویتامین پیش از بارداری و در طول آن، ارزیابی ارتباط بین مکمل‌های ویتامین و پیامدهای زودرس بارداری بسیار مهم است، به ویژه از آنجایی که علل سقط جنین ناشناخته است و وضعیت تغذیه مادر می‌تواند بر رشد جنین تاثیر بگذارد.

ما به چه شواهدی دست یافتیم؟

این مرور شامل 40 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل ‌شده شامل 276,820 زن و 278,413 بارداری بود. مصرف هر نوعی از مکمل ویتامین باعث کاهش تعداد زنانی نمی‌شود که دچار سقط جنین می‌شوند. با این حال، خطر مرده‌زایی بین زنانی که مولتی‌ویتامین را به علاوه آهن و اسید فولیک دریافت ‌کردند، در مقایسه با گروه‌های مصرف کننده فقط آهن و فولات، کاهش یافت. اگرچه از دست دادن کامل جنین در زنانی که مولتی‌ویتامین را بدون اسید فولیک و مولتی‌ویتامین را با یا بدون ویتامین A دریافت کردند، کمتر بود، این یافته‌ها برگرفته از یک کارآزمایی با تعداد کمی از زنان بود. هم‌چنین، آنها شامل مطالعاتی می‌شوند که گروه‌های مقایسه، زنان دریافت کننده ویتامین A یا دارونما ‌بودند، و بنابراین در تفسیر نیاز به احتیاط دارند.

این یافته‌ها به چه معنا هستند؟

مصرف مکمل‌های ویتامین پیش از بارداری یا در اوایل آن ممکن است مفید باشد؛ اما این مرور شواهد کافی را مبنی بر اینکه مصرف مکمل‌های ویتامین از وقوع سقط جنین پیشگیری می‌کنند، به دست نیاورد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مصرف هر گونه مکمل ویتامینی پیش از بارداری یا در اوایل بارداری مانع از بروز سقط جنین در زنان نمی‌شود. با این حال، شواهد نشان داد در زنان دریافت کننده مولتی‌ویتامین به همراه آهن و اسید فولیک، خطر مرده‌زایی کاهش یافت. شواهد کافی برای بررسی تاثیرات ترکیبات مختلف ویتامین‌ها بر سقط جنین و پیامدهای مرتبط با آن وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سقط جنین یکی از عوارض شایع بارداری است که می‌تواند در اثر طیف وسیعی از عوامل رخ دهد. مصرف ناکافی ویتامین‌ها در رژیم غذایی با افزایش خطر سقط جنین مرتبط است، بنابراین مصرف مکمل ویتامین‌ها در زنان قبل از یا در اوایل بارداری ممکن است به پیشگیری از وقوع سقط جنین کمک کند.

اهداف: 

هدف از این مرور، تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف هر نوع مکمل ویتامینی بر خطر وقوع سقط جنین خودبه‌خودی بود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (6 نوامبر 2015) و فهرست منابع مطالعات بازیابی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و شبه-تصادفی‌سازی شده که مصرف یک یا چند مکمل ویتامین را در دوران بارداری با دارونما (placebo)، دیگر ویتامین‌ها، عدم مصرف ویتامین یا مداخلات دیگر مقایسه کردند. مصرف مکمل‌هایی را که پیش از لقاح، حول و ‌حوش زمان بارداری یا در اوایل بارداری (کمتر از هفته 20 بارداری) شروع شدند، گنجانده‌ایم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

سه نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای ورود بررسی کردند، داده‌ها را استخراج کرده و کیفیت کارآزمایی را ارزیابی کردند. کیفیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) بررسی کردیم. کیفیت شواهد برای نتایج عددی پیامدهای موجود در جداول «خلاصه‌ای از یافته‌ها»، گنجانده می‌شود.

نتایج اصلی: 

در مجموع 40 کارآزمایی (شامل 276,820 زن و 278,413 بارداری) را انتخاب کردیم که مصرف مکمل ویتامین(ها) را که پیش از هفته 20 بارداری شروع شدند، ارزیابی کرده و حداقل یک پیامد اولیه را گزارش کردند که واجد شرایط این مرور بود. هشت کارآزمایی به صورت خوشه‌ای، تصادفی‌سازی شده و در مجموع داده‌هایی را برای 217,726 زن و 219,267 بارداری ارائه کردند.

تقریبا نیمی از کارآزمایی‌های وارد شده با خطر پائین سوگیری برای تولید تصادفی توالی (random sequence generation) و پنهان‌سازی کافی شرکت‌کنندگان به گروه‌های درمان و کنترل همراه بودند.

مصرف مکمل ویتامین C

هیچ تفاوتی در خطر کل موارد سقط جنین (خطر نسبی (RR): 1.14؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.92 تا 1.40، هفت کارآزمایی، 18,949 زن؛ شواهد با کیفیت بالا)، سقط جنین زودرس یا دیررس (RR: 0.90؛ 95% CI؛ 0.65 تا 1.26، چهار کارآزمایی، 13,346 زن؛ شواهد با کیفیت متوسط), مرده‌زایی (RR: 1.31؛ 95% CI؛ 0.97 تا 1.76، هفت کارآزمایی، 21,442 زن؛ شواهد با کیفیت متوسط) یا عوارض جانبی مصرف مکمل ویتامین (RR: 1.16؛ 95% CI؛ 0.39 تا 3.41، یک کارآزمایی، 739 زن؛ شواهد با کیفیت متوسط) بین زنان دریافت کننده ویتامین C با ویتامین E در مقایسه با گروه دارونما یا بدون ویتامین C، دیده نشد. هیچ تفاوت بارزی در خطر از دست دادن کامل جنین یا سقط جنین بین زنان دریافت کننده هر ترکیب دیگری از ویتامین C در مقایسه با گروه دارونما یا بدون ویتامین C مشاهده نشد.

مکمل ویتامین A

هیچ تفاوتی در خطر از دست دادن کامل جنین (RR: 1.01؛ 95% CI؛ 0.61 تا 1.66، سه کارآزمایی، 1640 زن؛ شواهد با کیفیت پائین)، سقط زودرس یا دیررس (RR: 0.86؛ 95% CI؛ 0.46 تا 1.62، دو کارآزمایی، 1397 زن، شواهد با کیفیت پائین) یا مرده‌زایی (RR: 1.29؛ 95% CI؛ 0.57 تا 2.91، سه کارآزمایی، 1640 زن؛ شواهد با کیفیت پائین بین زنان دریافت کننده ویتامین A به علاوه آهن و فولات در مقایسه با گروه دارونما یا بدون ویتامین A، به دست نیامد. هیچ شواهدی مبنی بر تفاوت در خطر از دست دادن کامل جنین یا سقط جنین بین زنان دریافت کننده ترکیب دیگری از ویتامین A در مقایسه با گروه دارونما یا بدون ویتامین A وجود نداشت.

مکمل مولتی‌ویتامین

شواهدی مبنی بر کاهش خطر مرده‌زایی بین زنان دریافت کننده مولتی‌ویتامین به همراه آهن و اسید فولیک در مقایسه با مصرف فقط آهن و فولات به دست آمد (RR: 0.92؛ 95% CI؛ 0.85 تا 0.99، 10 کارآزمایی، 79,851 زن؛ شواهد با کیفیت بالا). اگرچه از دست دادن کامل جنین در زنانی که مولتی‌ویتامین را بدون اسید فولیک (RR: 0.49؛ 95% CI؛ 0.34 تا 0.70، یک کارآزمایی، 907 زن)، و مولتی‌ویتامین‌ها را با یا بدون ویتامین A (RR: 0.60؛ 95% CI؛ 0.39 تا 0.92، یک کارآزمایی، 1074 زن) دریافت کردند، کمتر بود، این یافته‌ها از یک کارآزمایی با تعداد کمی از زنان به دست آمدند. هم‌چنین، آنها شامل مطالعاتی می‌شوند که گروه‌های مقایسه، زنان دریافت کننده ویتامین A یا دارونما ‌بودند، و بنابراین در تفسیر نیاز به احتیاط دارند.

هیچ تفاوتی در خطر از دست دادن کامل جنین (RR: 0.96؛ 95% CI؛ 0.93 تا 1.00، 10 کارآزمایی، 94,948 زن، شواهد با کیفیت بالا) یا سقط جنین زودرس یا دیررس (RR: 0.98؛ 95% CI؛ 0.94 تا 1.03، 10 کارآزمایی، 94,948 زن؛ شواهد با کیفیت متوسط) بین زنان دریافت کننده مولتی‌ویتامین به همراه آهن و اسید فولیک در مقایسه با گروه‌های فقط آهن و فولات، دیده نشد.

هیچ شواهدی دال بر وجود تفاوت در خطر از دست دادن کامل جنین یا سقط جنین بین زنان دریافت کننده هر ترکیب دیگری از مولتی‌ویتامین در مقایسه با گروه دارونما، اسید فولیک یا ویتامین A وجود نداشت.

مکمل اسید فولیک

هیچ شواهدی دال بر تفاوت در خطر از دست دادن کامل جنین، سقط زودرس یا دیررس، مرده‌زایی یا ناهنجاری‌های مادرزادی بین زنانی که مکمل اسید فولیک را با یا بدون مولتی‌ویتامین و/یا آهن در مقایسه با گروه بدون اسید فولیک مصرف کردند، وجود نداشت.

مکمل ویتامین‌های آنتی‌اکسیدانی

هیچ شواهدی مبنی بر تفاوت در بروز سقط زودرس یا دیررس بین زنان دریافت کننده آنتی‌اکسیدان در مقایسه با گروه آنتی‌اکسیدان کم به دست نیامد (RR: 1.12؛ 95% CI؛ 0.24 تا 5.29، یک کارآزمایی، 110 زن).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information