شواهد ناکافی از کارآزمایی‌های مقایسه کننده CAPD (دیالیز در منزل بدون دستگاه) با دیالیز در بیمارستان برای افراد مبتلا به نارسایی کلیه

هنگامی که کلیه افراد از کار می‌افتند (بیماری پیشرفته کلیه)، آنها برای حفظ عملکرد کلیه به پیوند یا دیالیز نیاز دارند. دیالیز می‌تواند شامل مراجعه منظم به بیمارستان برای استفاده از دستگاه کلیه مصنوعی (همودیالیز)، یا دیالیز در منزل، باشد. دیالیز خانگی (CAPD - دیالیز صفاقی سرپایی مداوم) یک گزینه «خودت انجام بده (do it yourself)» است که نیازی به دستگاه ندارد. این روش شامل یک لوله است که به‌طور دائم از طریق شکم جاگذاری می‌شود تا مایعی به نام دیالیزیت (dialysate) هر روز تخلیه و جایگزین شود. این مرور فقط یک کارآزمایی را یافت که اثرات CAPD و همودیالیز را مقایسه کرد. هیچ نتیجه‌گیری به دست نیامد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

داده‌های کافی برای نتیجه‌گیری در مورد اثربخشی نسبی CAPD در مقایسه با همودیالیز انجام شده در بیمارستان یا منزل برای بزرگسالان مبتلا به ESKD وجود ندارد. باید تلاش‌هایی برای شروع و تکمیل RCT‌های با قدرت کافی انجام شود، که روش‌های مختلف دیالیز را با هم مقایسه کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

درمان جایگزینی کلیه (renal replacement therapy; RRT) با دیالیز و پیوند تنها ابزار حفظ زندگی برای بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته کلیه (end-stage kidney disease; ESKD) است. اگرچه پیوند درمان انتخابی است، تعداد کلیه‌های اهدا شده محدود بوده و پیوند ممکن است با شکست مواجه شود. از این رو بسیاری از بیماران به دیالیز طولانی‌مدت یا حتی مادام‌العمر نیاز دارند. دیالیز صفاقی سرپایی مداوم (continuous ambulatory peritoneal dialysis; CAPD) جایگزینی برای همودیالیز انجام شده در بیمارستان یا منزل برای بیماران مبتلا به ESKD است.

اهداف: 

ارزیابی مزایا و مضرات CAPD در مقابل همودیالیز انجام شده در بیمارستان یا منزل برای بزرگسالان مبتلا به ESKD.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL در کتابخانه کاکرین شماره 12، 2011)، پایگاه ثبت تخصصی گروه کلیه در کاکرین (12 ژانویه 2012)؛ MEDLINE (1966 تا می ‌2002)، EMBASE (1980 تا می 2002)، BIOS؛ CINAHL؛ SIGLE و NRR را، بدون محدودیت زبانی، جست‌وجو کردیم. فهرست منابع مقالات بازیابی شده و خلاصه مقالات کنفرانس‌ها جست‌وجو شده و با محققین شناخته شده و شرکت‌های زیست پزشکی تماس گرفته شد.

تاریخ انجام آخرین جست‌وجو: 12 ژانویه 2012.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) یا شبه-RCT‌هایی که CAPD را با همودیالیز انجام شده در بیمارستان یا منزل برای بزرگسالان مبتلا به ESKD مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به طور مستقل از هم کیفیت روش‌شناسی (methodology) مطالعات را ارزیابی کردند. داده‌ها از مطالعات وارد شده در یک فرم استاندارد توسط یک نویسنده خلاصه شده و توسط نویسنده دیگر بررسی شد. آنالیزهای آماری با استفاده از مدل اثرات تصادفی (random-effects model) انجام شده و نتایج در قالب خطر نسبی (RR) برای پیامدهای دو حالتی (dichotomous outcome) و تفاوت میانگین (MD) برای پیامدهای پیوسته (continuous outcome) با 95% فواصل اطمینان (CI) بیان شدند.

نتایج اصلی: 

یک کارآزمایی، که فقط به صورت خلاصه گزارش شد، در جست‌وجوی اخیر شناسایی شد. تفاوت آماری در میزان مرگ‌ومیر یا امتیاز سال‌های زندگی تعدیل شده بر حسب کیفیت در دو سال میان بیماران دیالیز صفاقی یا همودیالیز وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information