استفاده از دستگاه‌های رطوبت‌گیر در منزل برای کنترل آسم

مزایای سلامت رطوبت‌زدایی از محیط در منزل بیماران مبتلا به آسم مورد بررسی قرار گرفتند. فقط دو مطالعه واجد شرایط برای گنجاندن در مرور بودند. شواهد فعلی مزیت بالینی کمی را از استفاده از رطوبت‌زدایی با استفاده از دستگاه‌های مکانیکی بر وضعیت بالینی بیماران مبتلا به آسم نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد موجود مبنی بر مزایای بالینی رطوبت‌زدایی با استفاده از ونتیلاسیون مکانیکی با رطوبت‌گیرها اندک است و افزودن یک کارآزمایی دوسو کور جدید به این مرور، مزیت قابل توجهی را برای اکثر معیارهای کنترل آسم از چنین مداخلات محیطی نشان نمی‌دهد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اجرای اقدامات کنترل رطوبت در محیط منزل بیماران مبتلا به آسم توصیه شده، زیرا یک محیط مرطوب گرم باعث رشد مایت‌های گردوغبار خانگی می‌شود. با این حال، در مورد سودمندی این اقدامات اتفاق نظر وجود ندارد.

اهداف: 

بررسی تاثیر رطوبت‌زدایی از محیط منزل بر کنترل آسم.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان همکاری کاکرین و گروه راه‌های هوایی در کاکرین جست‌وجو شدند. جست‌وجو‌ها تا مارچ 2013 به‌روز بودند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده در مورد استفاده از معیارهای کنترل رطوبت در محیط منزل بیماران مبتلا به آسم برای گنجاندن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها با استفاده از فرم از پیش طراحی‌شده استخراج اطلاعات توسط دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم استخراج شدند.

نتایج اصلی: 

کارآزمایی دوم در به‌روزرسانی 2013 این مرور اضافه شد. کارآزمایی برچسب-باز (open-label) اولیه، مداخله‌ای را شامل سیستم بازیابی حرارت ونتیلاسیون مکانیکی با یا بدون استفاده از جاروبرقی با راندمان بالا در 40 منزل از بیماران مبتلا به آسم که تست‌های مثبت برای حساسیت به مایت گردوغبار خانگی داشتند، مقایسه کرد. کارآزمایی دوسو کور (double-blind) جدید همچنین سیستم بازیابی حرارت ونتیلاسیون مکانیکی را با دستگاه دارونما (placebo) در منازل 120 بزرگسال مبتلا به آلرژی به مایت گردوغبار خانگی مقایسه کرد. کارآزمایی جدید که در معرض خطر پائین سوگیری قرار داشت، تفاوت معنی‌داری را در جریان اوج صبحگاهی نشان نداد (تفاوت میانگین (MD): 13.59؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.66- تا 29.84)، که پیامد اولیه کارآزمایی بود. با این حال، بهبودی آماری قابل توجهی در فقط جریان اوج عصر وجود داشت (MD: 24.56؛ 95% CI؛ 8.97 تا 40.15). تفاوت معنی‌داری در کیفیت زندگی، نیاز به دریافت داروی نجات (rescue medication)، نیاز به مصرف کورتیکواستروئیدهای خوراکی، مراجعه به پزشک عمومی، بخش اورژانس (ED) یا بستری شدن در بیمارستان به دلیل آسم گزارش نشد. بر خلاف کارآزمایی قبلی، تفاوت معنی‌داری در تعداد مایت گردوغبار خانگی و سطوح آنتی‌ژن در کارآزمایی جدید وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information