نقش مهارکننده‌های کربنیک انهیدراز در مدیریت درمانی نارسایی تهویه‌ای هیپرکاپنی در بیماری مزمن انسدادی ریه

برخی از افراد مبتلا به بیماری مزمن ریوی پیشرفته (COPD - برونشیت مزمن یا آمفیزم) ممکن است دچار نارسایی تنفسی شوند. این وضعیت شامل تغییرات شیمیایی است که به‌نوبه‌خود می‌توانند تحریک تنفس را کاهش دهند. داروی استازولامید برای درمان بیماری ارتفاع‌زدگی یا کوه‌گرفتگی (mountain sickness) استفاده می‌شود و در برخی شرایط می‌تواند تنفس را تحریک کند. مرور کارآزمایی‌ها نشان داد که چند روز استفاده از استازولامید می‌تواند سطح اکسیژن را در خون افراد مبتلا به COPD بهبود بخشد. مشخص نیست که این تغییر منجر به پیامدهای بهتری شود، بنابراین انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. اطلاعات کافی در مورد بی‌خطری (safety) مصرف دارو گزارش نشده است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

استازولامید می‌تواند افزایش اندکی در PO2 و کاهش در PCO2 شریانی ایجاد کند. این نتیجه‌گیری‌ها از چند مطالعه کوتاه‌مدت و کوچک به دست آمدند که همه از کیفیت بالایی برخوردار نبودند. مشخص نیست که این بهبود فیزیولوژیکی با مزایای بالینی برای بیمار مرتبط است یا خیر.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مهارکننده‌های کربنیک انهیدراز (carbonic anhydrase inhibitor) مانند استازولامید (acetazolamide) باعث اسیدوز متابولیک خفیف شده و ممکن است تنفس را تحریک کنند. برخی از بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) شدید دچار نارسایی تهویه‌ای هیپرکاپنی (hypercapnic ventilatory failure) مزمن می‌شوند. از نظر تئوری، آنها ممکن است از استفاده از این داروها با کاهش سطح دی‌اکسید کربن (PCO2) شریانی و افزایش اکسیژن (PO2) شریانی سود ببرند.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف استازولامید در درمان نارسایی تهویه‌ای هیپرکاپنی ناشی از COPD.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی گروه راه‌های هوایی در کاکرین با اصطلاحات از پیش تعیین شده جست‌وجو، بررسی شد. جست‌وجو‌ها تا اکتبر 2010 به‌روز بودند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌هایی در مرور گنجانده شدند که تحت کنترل با دارونما (placebo) بوده، و در بیماران مبتلا به نارسایی تهویه‌ای مزمن پایدار ناشی از COPD انجام شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها توسط دو نویسنده (PJ و MG) استخراج و آنالیز شده و توافق با اجماع نظر حاصل شد. در جایی که داده‌ها می‌توانستند تجمیع شوند، با استفاده از یک مدل اثرات ثابت (fixed effect) آنالیز شده و به عنوان تفاوت میانگین (MD) وزن‌دهی شده و 95% فاصله اطمینان (95% CI) مرتبط با آن گزارش شدند.

نتایج اصلی: 

چهار کارآزمایی در مرور گنجانده شدند. از این تعداد، دو مطالعه تصادفی‌سازی شده موازی، یک مورد مطالعه متقاطع (crossover) و دیگری طراحی‏ مرحله‏‌ای (sequential design) داشت. در مجموع 84 بیمار وارد شدند. سطح کیفیت مطالعه مختلط بوده و دوره کوتاهی (معمولا دو هفته) داشتند. همه مطالعات جهت و اندازه تاثیر مشابهی را نشان دادند. در مطالعات تصادفی‌سازی شده موازی، استازولامید باعث اسیدوز متابولیک شده و کاهش غیر قابل‌توجهی را در PCO2 (MD؛ 0.41- کیلو پاسکال (kPa)؛ 95% CI؛ 0.91- تا 0.09؛ N=2) و افزایش قابل‌توجهی را در PO2 (MD؛ 1.54 کیلو پاسکال؛ 95% CI؛ 0.97 تا 2.11؛ N = 2) ایجاد کرد. یک مطالعه بهبود کیفیت خواب را گزارش کرد اما هیچ داده‌ای در مورد پیامدهایی مانند وضعیت سلامت، نشانه‌ها، نرخ تشدید حملات، بستری شدن در بیمارستان یا مرگ‌ومیر وجود نداشت. عوارض جانبی به ندرت گزارش شدند. به‌روزرسانی جست‌وجو در اکتبر 2005 هیچ مطالعه دیگری را شناسایی نکرد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information