احتمال کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی با کاهش یا تغییر چربی‌های موجود در رژیم غذایی

اصلاح چربی در غذا (جایگزینی برخی از چربی‌های اشباع شده (حیوانی) با روغن‌های گیاهی و دانه‌های اشباع نشده) ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد، اما مشخص نیست که چربی‌های تک اشباع نشده یا چند اشباع نشده، مفیدتر هستند یا خیر. جایگزینی چربی‌های اشباع شده با غذاهای نشاسته‌ای (کاهش کل چربی مصرفی) هیچ فواید واضحی برای سلامت ندارد. بیماری‌های قلبی و عروقی شامل حملات قلبی، آنژین صدری، سکته مغزی، مرگ ناگهانی قلبی‌عروقی و نیاز به جراحی قلب است. به نظر می‌رسد اگر حداقل دو سال به اصلاح چربی‌هایی که می‌خوریم پایبند باشیم، محافظت بهتری ایجاد می‌کند. مشخص نیست افرادی که در حال حاضر سالم هستند، به اندازه افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی (افراد مبتلا به هیپرتانسیون، بالا بودن سطح چربی‌های سرم یا دیابت) و افرادی که از قبل بیماری قلبی داشته‌اند، سود می‌برند یا خیر، اما پیشنهاد این است که همه آنها تا حدودی بهره‌مند می‌شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

یافته‌ها حاکی از کاهش کوچک اما بالقوه مهم در خطر بروز بیماری قلبی‌عروقی با اصلاح چربی رژیم غذایی است، اما این یافته با کاهش چربی کل در کارآزمایی‌های طولانی‌تر دیده نشد. ارائه توصیه‌های مربوط به شیوه زندگی به همه کسانی که در معرض ابتلا به خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی بوده و به گروه‌های جمعیتی کم خطر، باید شامل کاهش دائمی چربی‌های اشباع شده در رژیم غذایی و جایگزینی نسبی آنها با چربی اشباع نشده باشد. نوع ایده‌آل چربی اشباع نشده، نامشخص است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کاهش و اصلاح چربی‌های رژیم غذایی تاثیرات متفاوتی بر عوامل خطر قلبی‌عروقی (مانند کلسترول سرم) دارد، اما تاثیرات آنها بر پیامدهای مهم سلامت کمتر مشخص هستند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر کاهش و/یا اصلاح چربی‌های موجود در رژیم غذایی بر مورتالیتی، مورتالیتی قلبی‌عروقی، موربیدیتی قلبی‌عروقی و پیامدهای فردی از جمله انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی و تشخیص سرطان در کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده با حداقل دوره 6 ماه.

روش‌های جست‌وجو: 

برای این به‌روزرسانی مرور، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، MEDLINE و EMBASE تا جون 2010 جست‌وجو شدند. فهرست منابع مطالعات و مرورهای وارد شده نیز کنترل شدند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌ها معیارهای زیر را داشتند: 1) تصادفی‌سازی شده با گروه کنترل مناسب، 2) داشتن قصد کاهش یا اصلاح مصرف چربی یا کلسترول (به استثنای مداخلات انجام شده با منحصرا چربی امگا-3)، 3) غیر چند فاکتوری، 4) انسان بزرگسال با یا بدون بیماری قلبی‌عروقی، 5) دوره مداخله حداقل شش ماه، 6) در دسترس بودن داده‌های مورتالیتی یا موربیدیتی قلبی‌عروقی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

تعداد شرکت‌کنندگانی که دچار پیامدهای سلامت در هر بازوی درمانی شدند، به‌طور مستقل از هم در متاآنالیز اثرات تصادفی، متارگرسیون، زیر گروه‌بندی، آنالیز حساسیت (sensitivity) و نمودار قیفی (funnel plot) استخراج شدند.

نتایج اصلی: 

این مرور به‌روز شده نشان می‌دهد که کاهش چربی اشباع شده با کاهش و/یا اصلاح چربی رژیم غذایی، خطر بروز حوادث قلبی‌عروقی را تا 14% کاهش می‌دهد (RR: 0.86؛ 95% CI؛ 0.77 تا 0.96، 24 مقایسه، 65,508 شرکت‌کننده که 7% از آنها دچار یک رویداد قلبی‌عروقی شدند، I2 = 50%). آنالیز زیر گروه پیشنهاد کرد که این کاهش در حوادث قلبی‌عروقی در مطالعات اصلاح کننده چربی (نه کاهش - که مستقیما به میزان تاثیر آن بر کلسترول تام و LDL سرم و تری‌گلیسیرید مربوط می‌شود)، حداقل دو سال طول کشیده و در مطالعات مردان (نه زنان) مشاهده شد. هیچ تاثیر واضحی از تغییرات چربی رژیم غذایی بر مورتالیتی کل (RR: 0.98؛ 95% CI؛ 0.93 تا 1.04، 71,790 شرکت‌کننده) یا مورتالیتی قلبی‌عروقی (RR: 0.94؛ 95% CI؛ 0.85 تا 1.04، 65,978 شرکت‌کننده) دیده نشد. این یافته با انجام تجزیه‌و‌تحلیل زیر گروه‌بندی یا آنالیز حساسیت (sensitivity) تغییری نکرد.

مطالعات اندکی کاهش چربی را با اصلاح آن در رژیم‌های غذایی مقایسه کردند، بنابراین انجام مقایسه مستقیم امکان‌پذیر نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information