جراحی درمانی برای انسداد ناشی از کارسینوم اولیه کولورکتال چپ: رزکسیون اولیه یا مرحله‌‌ای؟

زمانی که افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ در طرف چپ آن هستند، در مورد اینکه برداشتن انسداد روده و سرطان باید در یک مرحله انجام شود یا به صورت مرحله‌ای، هیچ شواهد محکمی وجود ندارد. سرطان کولورکتال (روده) شایع است. این وضعیت می‌تواند روده را مسدود کرده، و باعث گشاد شدن شدید روده و معده، درد و استفراغ شود. از جراحی برای حذف انسداد، همچنین سرطان استفاده می‌شود. زمانی که سرطان در روده بزرگ راست باشد، انسداد و سرطان معمولا به طور همزمان برداشته می‌شوند. با این حال، اگر سرطان در کولون چپ یا راست روده باشد، ممکن است برای بیمار بهتر باشد که انسداد و سرطان با روش‌های جراحی جداگانه برداشته شوند.
این مطالعه مروری هیچ شواهدی را از کارآزمایی‌های مقایسه‌ای پیدا نکرد که نشان دهد کدام یک از این تکنیک‌ها برای افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ چپ ترجیح داده می‌شود. بنابراین انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

تعداد محدود کارآزمایی‌های شناسایی‌شده همراه با ضعف‌های روش‌شناسی (methodology) آنها اجازه ارزیابی قابل اعتمادی را از نقش هر یک از استراتژی‌های درمانی در درمان بیماران مبتلا به انسداد روده ناشی از کارسینوم کولورکتال نمی‌دهد. به نظر می‌رسد انجام RCT در مقیاس بزرگ و با کیفیت بالا برای تعیین اینکه کدام درمان موثرتر است، الزامی است. با این حال، این تردید وجود دارد که آنها می‌توانند به موقع و به‌طور رضایت‌بخشی در این زمینه جراحی خاص انجام شوند یا خیر.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در 8% تا 29% از بیماران مبتلا به کارسینوم کولورکتال، انسداد، نشانه اصلی در تشخیص است، و 85% از بیمارانی که تحت جراحی اورژانسی کولورکتال قرار می‌گیرند، انسداد ناشی از کارسینوم کولورکتال را دارند. پیش‌آگهی بیمارانی که تحت جراحی اورژانسی برای انسداد قرار می‌گیرند، اغلب ضعیف است. تاکنون از دو نوع روش جراحی برای این بیماری استفاده شده است: رزکسیون اولیه (آناستوموز اولیه یا روش هارتمن (Hartmann)) با درمان همزمان کارسینوم و انسداد، یا رزکسیون مرحله‌ای (درمان انسداد پیش از رزکسیون).
با این حال، هیچ یک از استراتژی‌ها هیچ مزیتی نسبت به دیگری پیدا نکرده است.

اهداف: 

تعیین اینکه رزکسیون اولیه در بیماران مبتلا به انسداد ناشی از کارسینوم کولورکتال چپ دارای مزیت‌هایی نسبت به برداشتن مرحله‌ای از نظر موربیدیتی و مورتالیتی است یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجو در بانک اطلاعاتی الکترونیکی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین؛ Medline؛ Cancerlit؛ Embase. جست‌وجوی دستی در مهم‌ترین مجلات در زمینه انکولوژی و جراحی از سال 2003 به بعد تا زمان نگارش.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده (RCT) و کارآزمایی‌های بالینی کنترل‌شده (CCT)، که در آن گروهی از بیمارانی که به دلیل انسداد روده ناشی از کارسینوم کولورکتال اولیه چپ تحت رزکسیون اولیه قرار داشتند، با گروهی از بیماران مقایسه شدند که برای همان شرایط تحت رزکسیون مرحله‌ای قرار گرفتند. از آنجایی که فقط یک مطالعه از این نوع در دسترس بود، همه مطالعات دیگر را، به جز مورد-شاهدی، بر اساس بهترین شواهد موجود در نظر گرفتیم.
مطالعات بدون محدودیت در زبان در نظر گرفته شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو محقق (GLDS؛ CG) تمامی استنادها و چکیده‌های مشتق از استراتژی جست‌جوی الکترونیکی را بررسی کردند. گزارش‌های کارآزمایی‌های بالقوه مرتبط به‌طور کامل بازیابی شدند. هر دو محقق به‌طور مستقل از هم معیارهای انتخاب را در گزارش کارآزمایی‌ها اعمال کردند. محققین نسبت به نام موسسات، مجلات یا نویسندگان کارآزمایی‌ها کورسازی نشده نبودند. نظر فرد سوم (SP؛ ML) برای حل اختلافات به دست آمد.

نتایج اصلی: 

تعداد 2043 استناد را شناسایی کردیم: Medline 1205 ؛Embase 635 ؛Cancerlit 203. یک مطالعه برای گنجاندن شناسایی شد، اما پس از آن حذف شد (Kronborg 1995).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information