نقش اسپلئوتراپی (قرار گرفتن در معرض هوای حاوی نمک، معمولا زیر زمین) در مدیریت درمانی آسم

اعتقاد بر این است که اسپلئوتراپی (ماندن در محیط‌های زیرزمینی) برای افراد مبتلا به آسم مفید است. در این روش، بیماران دوره‌های کوتاهی را در غارها یا معادن مشخص‌شده سپری می‌کنند، و گاهی تمرینات فیزیکی یا تنفسی خاصی را انجام می‌دهند. چند بخش برای اقامت طولانی‌تر وجود دارد. اعتقاد بر این است که مزایای آن ناشی از کیفیت هوا، آب و هوای زیرزمین، فشار هوا یا تشعشعات است. این ویژگی‌ها بین غارها و معادن متفاوت است (به عنوان مثال، سطوح بالای تشعشع در برخی معادن، و انواع مختلف رطوبت). هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده یافت نشد و انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

به دلیل تعداد کم کارآزمایی‌ها، شواهد موجود اجازه نمی‌دهد یک نتیجه‌گیری قابل اعتماد در مورد این موضوع داشته باشیم که مداخلات اسپلئو-درمانی برای درمان آسم مزمن موثر هستند یا خیر. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده با دوره پیگیری طولانی‌-مدت ضروری است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اسپلئوتراپی (speleotherapy) یا غار-درمانی، که عبارت است از استفاده از محیط‌های زیرزمینی، یک اقدام درمانی در درمان بیماری‌های مزمن انسدادی راه‌های هوایی به شمار می‌رود. این روش تقریبا در بریتانیا یا ایالات متحده ناشناخته است، اما در برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی کاربرد گسترده‌ای دارد.

اهداف: 

بررسی شواهد پیرامون اثربخشی اسپلئوتراپی در درمان آسم.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی (MEDLINE؛ EMBASE؛ پایگاه ثبت تخصصی گروه راه‌های هوایی در کاکرین) را جست‌وجو کرده، با مراکز اسپلئوتراپی و کارشناسان در این زمینه تماس گرفتیم، خلاصه‌مقالات را به صورت دستی جست‌وجو کرده، و کتاب‌شناختی‌های (bibliography) مقالات به‌ دست‌ آمده را برای شناسایی مطالعات احتمالی مرتبط با موضوع بررسی کردیم. آخرین جست‌وجو در اپریل 2006 انجام شد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی کنترل‌ شده (یعنی هم تصادفی‌سازی‌ شده و هم مواردی که روش تخصیص را گزارش نکردند) را وارد کردیم که تاثیرات بالینی اسپلئوتراپی را با مداخله دیگر یا عدم-مداخله در بیماران مبتلا به آسم مزمن مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

اطلاعات مربوط به بیماران، مداخلات، نتایج، و متدولوژی (methodology) به روش استاندارد و توسط دو مرورگر مستقل استخراج شده و به صورت توصیفی خلاصه شدند.

نتایج اصلی: 

سه کارآزمایی شامل 124 کودک مبتلا به آسم معیارهای ورود را داشتند، اما فقط یک کارآزمایی کیفیت روش‌شناسی (methodology) قابل قبولی داشت. دو کارآزمایی گزارش کردند که اسپلئوتراپی تاثیر کوتاه-مدت مفیدی را بر عملکرد ریه بر جای گذاشتند. دیگر پیامدها را نتوانستیم به روشی قابل اعتماد ارزیابی کنیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information