روش آمنوره شیردهی در تنظیم خانواده

روش آمنوره شیردهی (LAM)، یک روش پیشگیری از بارداری است که در آن مادر از نحوه استفاده از شیردهی (تغذیه با شیر مادر) برای پیشگیری از بارداری مطلع بوده و حمایت می‌شود. تغذیه با شیر مادر، در حالی که نوزاد غذای کمکی نمی‌گیرد، بازگشت باروری و دوره‌های قاعدگی را به تاخیر می‌اندازد، که یک محافظت طبیعی (فیزیولوژیکی) در برابر بارداری است. در این مرور، اثربخشی LAM را، به عنوان یک روش پیشگیری از بارداری در زنان شیرده کامل در مقایسه با زنان شیرده بدون هیچ‌گونه حمایت، بررسی کردیم. هیچ تفاوت بارزی را در اثربخشی (بارداری)، میان زنانی که از LAM استفاده کردند و در انجام آن حمایت شدند، و زنانی با آمنوره کامل شیردهی که از هیچ روشی استفاده نکردند، نیافتیم. به غیر از این مورد، خود تغذیه با شیر مادر را از دیدگاه سلامت عمومی توصیه می‌کنیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ تفاوت بارزی را در نرخ بارداری در جدول زندگی میان زنانی که از LAM استفاده کردند و در انجام آن حمایت شدند، و زنانی با آمنوره کامل شیردهی که از هیچ روشی استفاده نکردند، نیافتیم. از آنجا که طول آمنوره شیردهی در زنانی که از LAM استفاده کردند، میان جمعیت‌های مورد مطالعه بسیار متفاوت بود، مشخص نیست که LAM، آمنوره شیردهی را افزایش می‌دهد یا خیر.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تخمین زده می‌شود که حدود 40% از بارداری‌ها در جهان غیر-عمدی و بخش عمده‌ای از آنها ناخواسته هستند. دلایل متعددی وجود دارد که برای پیشگیری از این بارداری‌ها، از روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده نمی‌شود یا روش‌های غیر-موثری به کار گرفته می‌شوند، از جمله مشکل در تهیه داروهای ضد‌-بارداری. روش آمنوره شیردهی (lactational amenorrhoea method; LAM)، یک روش پیشگیری از بارداری است که در آن مادر از نحوه استفاده از شیردهی برای پیشگیری از بارداری مطلع بوده و حمایت می‌شود. LAM برای بسیاری از زنان در دسترس و قابل استفاده است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی LAM، آنطور که در بیانیه اجماع Bellagio در سال 1988 تعریف شد، به عنوان یک روش پیشگیری از بارداری در زنان شیرده کامل، که آمنوره باقی می‌مانند، با استفاده از جداول بارداری و قاعدگی.

روش‌های جست‌وجو: 

در MEDLINE؛ EMBASE؛ POPLINE و LILACS تا 10 اکتبر 2014؛ فهرست منابع مطالعات؛ مقالات مروری؛ کتب مرتبط با LAM؛ خلاصه مقالات منتشر شده در کنفرانس‌ها در مورد تغذیه با شیر مادر و سلامت تولید مثل؛ ایمیل‌های جمع‌آوری شده از هماهنگ‌کننده‌های مطالعه، جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

از 459 مطالعه بالقوه مرتبط، 159 مورد خطر بارداری را در طول LAM یا آمنوره شیردهی بررسی کردند. معیارهای ورود ما به شرح زیر بودند: مطالعه آینده‌نگر؛ موارد تحت بررسی در مطالعه (گروه مداخله) و، در صورت دسترسی، گروه کنترل، باید از نظر جنسی فعال می‌بودند؛ بارداری باید با معاینه فیزیکی یا یک تست بارداری تائید می‌شد. نقاط پایانی ما، نرخ قاعدگی در جدول زندگی و نرخ بارداری در جدول زندگی بودند. تعداد 15 مطالعه را وارد کردیم که روی 11 گروه مداخله و سه گروه کنترل گزارش ارائه دادند. یک مطالعه کنترل‌نشده بیشتر را در به‌روز‌رسانی 2007 و یک مطالعه کنترل‌شده دیگر را در این به‌روز‌رسانی 2015، شناسایی کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج کرده، و هرگونه اختلاف‌نظر را از طریق مباحثه حل کردند. مطالعات را به دلیل ناهمگونی، با استفاده از روش‌های نقل قول (narrative) آنالیز کردیم.

نتایج اصلی: 

برای پیامد اولیه، بارداری، دو مطالعه کنترل‌‌شده از کاربران LAM، نرخ بارداری در جدول زندگی را در شش ماه معادل 0.45% و 2.45% گزارش کردند، یک مطالعه کنترل‌شده 5% بارداری‌ها را در غیاب نرخ جدول زندگی در هر ماه، و هشت مطالعه کنترل‌نشده روی کاربران LAM، نرخ بارداری را برابر با 0% تا 7.5% گزارش کردند. نرخ بارداری در جدول زندگی برای زنان شیرده کامل که آمنوره داشتند، اما از هیچ روش پیشگیری از بارداری استفاده نکردند، در یک مطالعه 0.88% و در مطالعه دوم 0.9% تا 1.2% (95% فاصله اطمینان: 0.0 تا 2.4)، بسته به تعریف قاعدگی، گزارش شد. نرخ قاعدگی در جدول زندگی در شش ماه در تمام مطالعات بین 11.1% و 39.4% متغیر بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information