یادآورهای رایانه‌ای در محل ارائه نقطه مراقبت به منظور بهبود مراقبت و سلامت

مشخص است که پزشکان همیشه مراقبت‌های توصیه‌شده یا مطابق با آخرین تحقیقات را ارائه نمی‌دهند. در تلاش برای کاهش این فاصله بین آنچه توصیه می‌شود و آنچه انجام می‌شود، استراتژی‌های زیادی انجام شده‌اند. یک روش بالقوه کم-هزینه برای انجام این کار می‌تواند استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای باشد که هنگام تصمیم‌گیری اطلاعات مهم را به پزشکان یادآوری می‌کند. به عنوان مثال، پزشک ممکن است برای کودک مبتلا به عفونت گوش آنتی‌بیوتیک تجویز کند. در آن زمان، رایانه‌ای که پزشک با آن کار می‌کند یک پنجره بازشو با یادآوری شواهد برای بهترین دوز و مدت زمان تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها نشان می‌دهد.

در این مرور 28 مطالعه یافت شد که تاثیر یادآور‌های مختلف رایانه‌ای روی صفحه را ارزیابی کردند. این مطالعات یادآورهایی را برای تجویز داروهای خاص، هشدار در مورد تداخلات دارویی، ارائه واکسیناسیون، یا درخواست آزمایش مورد آزمون قرار دادند. این مرور مزایای کوچک تا متوسطی را نشان داد. یادآور‌ها شیوه درمان پزشک را با میانه (median) 4% بهبود بخشید. در هشت مورد از مطالعات، سلامت بیماران تا میانه 3% بهبود یافت.

اگرچه برخی از مطالعات مزایای بیشتری را نسبت به میانه این اثرات نشان دادند، هیچ یادآور یا ویژگی خاصی از نحوه عملکرد آن‌ها به طور مداوم با این مزایای بزرگ‌تر مرتبط نبود. تحقیقات بیشتری لازم است تا مشخص شود چه نوع یادآور و در چه زمانی کار می‌کند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

یادآور‌های رایانه‌ای در محل ارائه مراقبت به‌طورکلی به بهبودهای کوچک تا متوسط در رفتار ارائه دهنده خدمات دست می‌یابند. اقلیتی از مداخلات اثرات بزرگ‌تری را نشان دادند، اما هیچ یادآور خاص یا ویژگی‌های زمینه‌ای به‌طور قابل‌توجهی با بزرگی اثر مداخله مرتبط نبود. تحقیقات بیشتر باید ویژگی‌های طراحی و عوامل زمینه‌ای را که به‌طور مداوم با بهبودهای بزرگ‌تر در رفتار ارائه‌دهنده مرتبط هستند، شناسایی کنند تا یادآور‌های رایانه‌ای بیش از یک آزمون و خطا موفق شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فراهم آوردن فرصت برای بهبود مراقبت با ارائه پشتیبانی تصمیم به پزشکان در محل مراقبت، یکی از انگیزه‌های اصلی برای پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی بالینی پیچیده است. مرورهای قبلی سیستم‌های یادآور رایانه و سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری اثرات متفاوتی را گزارش کرده‌اند، احتمالا به این دلیل که آن‌ها یادآور‌های رایانه‌ای را از هشدارهای ایمیل، یادآوری‌های کاغذی تولید شده توسط کامپیوتر، و دیگر روش‌های ارائه «یادآوری‌های رایانه» متمایز نکرده‌اند.

اهداف: 

ارزیابی اثرات مداخله روی فرآیندها و پیامدهای مراقبت مربوط به یادآوری‌های رایانه‌ای روی صفحه که به پزشکان در محل مراقبت ارائه می‌شود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه EPOC در کاکرین، MEDLINE؛ EMBASE؛ و CINAHL و CENTRAL را تا جولای 2008 جست‌وجو کرده، و کتاب‌شناختی‌ها مقالات کلیدی را غربالگری کردیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات مربوط به یک یادآور که از طریق یک سیستم رایانه‌ای به‌طور معمول توسط پزشکان استفاده می‌شود، با یک طراحی تصادفی‌ یا نیمه-تصادفی شده و گزارش حداقل یک پیامد شامل یک نقطه پایانی بالینی یا پایبندی به یک فرآیند توصیه شده از مراقبت.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را از نظر واجد شرایط بودن غربالگری کرده و داده‌ها را خلاصه کردند. برای هر مطالعه، میانه (median) بهبودی را در پایبندی به فرآیندهای مراقبت هدف محاسبه کرده و همچنین پیامد را با بزرگ‌ترین پیشرفت مشخص کردیم. سپس میانه بهبودی مطلق را در پایبندی به فرآیند در تمام مطالعات با استفاده از میانه پیامد از هر مطالعه و بهترین پیامد محاسبه کردیم.

نتایج اصلی: 

بیست-هشت مطالعه (که در مجموع سی-دو مقایسه را گزارش کردند) وارد شدند. یادآور‌های رایانه‌ای میانه بهبودی را در پایبندی به فرآیند 4.2% (دامنه بین-چارکی (IQR)): 0.8% تا 18.8%) در تمام پیامدهای فرآیند گزارش شده، 3.3% (IQR: 0.5% تا 10.6%) برای درخواست دارو، 3.8% (IQR: 0.5% تا 6.6%) برای واکسیناسیون، و 3.8% (IQR: 0.4% to تا 16.3%) برای درخواست آزمایش بهبود بخشیدند. در تجزیه‌و‌تحلیل حساسیت با استفاده از بهترین پیامد از هر مطالعه، میانه بهبود معادل 5.6% (IQR: 2.0% تا 19.2%) در تمام معیارهای فرآیند و 6.2% (IQR: 3.0% تا 28.0%) در همه معیارهای درخواست دارو بود.

در هشت مقایسه‌ای که نقاط پایانی بالینی دو-حالتی را گزارش کردند‌، بیماران گروه مداخله میانه مطلق بهبودی 2.5% (IQR: 1.3% تا 4.2%) را داشتند. فشار خون شایع‌ترین نقطه پایانی بالینی گزارش شده بود که بیماران گروه مداخله میانه کاهش 1.0 میلی‌متر جیوه را در فشار خون سیستولیک (IQR: 2.3 میلی‌متر جیوه کاهش تا 2.0 میلی‌متر جیوه افزایش) نشان دادند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information