استفاده از تکنیک الکساندر در مدیریت بالینی آسم مزمن

در طول حمله آسم، راه‌های هوایی باریک شده و باعث بروز مشکلات تنفسی، خس‌خس سینه و سرفه می‌شود. آسم می‌تواند ناشی از آلرژی، گرده گل، استرس یا آلودگی هوا بوده و کشنده باشد. تکنیک الکساندر (Alexander Technique) شکلی از درمان و دربرگیرنده مجموعه‌ای از حرکات است که برای اصلاح وضعیت بدن طراحی شده و بدن را در یک راستا طبیعی قرار داده و به ایجاد آرامش کمک می‌کند. تکنیک الکساندر توسط افراد مبتلا به آسم به منظور بهبود تنفس استفاده شده است. مرور کارآزمایی‌ها نشان داد که شواهد کافی برای نشان دادن تاثیرات تکنیک الکساندر در کاهش نیاز به استفاده از دارو برای آسم وجود ندارد. انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای بررسی ادعاهای پزشکان مبنی بر اینکه AT می‌تواند تاثیر مثبتی بر نشانه‌های آسم مزمن داشته باشد و در نتیجه به افراد مبتلا به آسم کمک کند تا دارو را کاهش دهند، انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده با طراحی قوی و خوب مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

«تکنیک الکساندر (Alexander technique)» یک شکل آموزش داده شده از درمان است که شامل یک سری حرکات طراحی شده برای اصلاح وضعیت بدن و قرار گرفتن آن در یک راستای طبیعی با هدف کمک به عملکرد موثر آن بوده، و گزارش شده که به آرامش بیمار کمک می‌کند. برخی از پزشکان ادعا می‌کنند که این روش برای کسانی که خواهان سهولت و کارآیی بیشتر تنفس هستند، از جمله مبتلایان به آسم، مزایایی دارند.

اهداف: 

هدف از انجام این مرور، ارزیابی اثربخشی تکنیک الکساندر در بیماران مبتلا به آسم مزمن و پایدار بود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی گروه راه‌های هوایی در کاکرین، پایگاه ثبت کارآزمایی‌های رشته پزشکی تکمیلی (طب مکمل) در کاکرین، و کتاب‌شناختی‌های (bibliography) مقالات مرتبط را جست‌وجو کردیم. آخرین جست‌وجو در جون 2012 انجام شد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) از تکنیک الکساندر (AT) برای بهبود نشانه‌های آسم مزمن پایدار، که به مقایسه درمان با مداخله دیگر یا عدم مداخله پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ کارآزمایی‌ای یافت نشد که معیارهای انتخاب را داشته باشد.

نتایج اصلی: 

هیچ متاآنالیزی قابل انجام نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information