برنامه‌های ارزیابی زایمان برای به تاخیر انداختن پذیرش مادر در بخش‌های زایمان

زنان باردار که با علائم زایمان به بیمارستان مراجعه می‌کنند، ممکن است از ارزیابی رسمی توسط یک برنامه تخصصی بهره‌مند شوند.

برنامه‌های ارزیابی زایمان در بیمارستان، برنامه‌های تخصصی هستند که تائید می‌کنند زنانی که با علائم زایمان به بیمارستان مراجعه کردند، پیش از رفتن به بخش زایمان، وارد مرحله زایمان فعال (باز شدن گردن رحم) شده‌اند یا خیر. زنان با بارداری کامل (full term) در این برنامه‌ها زمانی را در واحد ارزیابی می‌گذرانند، در محوطه قدم می‌زنند، به خانه می‌روند یا در بخش زایمان پذیرش می‌شوند. نتایج این مرور نشان داد که آنها مدت کوتاه‌تری را در بخش زایمان می‌گذرانند، احساس کنترل بیشتری دارند و از داروهای کمتری برای پیشرفت زایمان یا تسکین درد استفاده می‌کنند. شواهد کافی در مورد تاثیرات دیگر بر مادر یا نوزاد یا تولد بدون برنامه‌ریزی خارج از بیمارستان وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برنامه‌های ارزیابی زایمان، با هدف به تعویق انداختن پذیرش در بیمارستان تا زمانی که زایمان وارد فاز فعال شود، ممکن است برای زنان دارای بارداری ترم مفید باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هدف از برنامه‌های ارزیابی زایمان، به تعویق انداختن پذیرش مادران در بیمارستان تا زمانی است که زایمان وارد مرحله فعال شود، و در نتیجه پیشگیری از انجام مداخلات غیر ضروری در زنانی که در وضعیت زایمان فعال قرار ندارند.

اهداف: 

هدف از این مرور، ارزیابی تاثیرات برنامه‌های ارزیابی زایمان بود که هدف آنها، به تاخیر انداختن پذیرش مادر در بیمارستان است، تا زمانی که زایمان وارد فاز فعال شود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (ژانویه 2004) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌ها تصادفی‌سازی شده که برنامه‌های ارزیابی زایمان را با پذیرش مستقیم در بخش‌های زایمان مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

کیفیت کارآزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج اصلی: 

یک مطالعه شامل 209 زن وارد شد. کارآزمایی با کیفیت عالی بود. زنانی که به صورت تصادفی در واحد ارزیابی زایمان قرار گرفتند، نسبت به زنانی که مستقیما در بخش زایمان بستری شدند، زمان کمتری را در بخش زایمان سپری کردند (تفاوت میانگین وزن‌دهی شده: 5.20- ساعت، 95% فاصله اطمینان: 7.06- تا 3.34-)، و کمتر احتمال داشت که حین زایمان، اکسی‌توکسیک‌ها (نسبت شانس: 0.45، 95% فاصله اطمینان: 0.25 تا 0.80) و داروهای بی‌دردی (نسبت شانس 0.36، 95% فاصله اطمینان: 0.16 تا 0.78) دریافت کنند. زنان در گروه ارزیابی زایمان سطوح بالاتری را از کنترل در طول زایمان گزارش کردند (تفاوت میانگین وزن‌دهی شده: 16.00، 95% فاصله اطمینان: 7.52 تا 24.48). شواهد کافی برای ارزیابی تاثیرات مداخله بر نرخ انجام زایمان سزارین و دیگر معیارهای مهم پیامد مادری و نوزادی وجود ندارد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information