آیا لوبلین می‌تواند به افراد برای ترک سیگار کمک کند؟

لوبلین یک آلکالوئید مشتق از برگ‌های یک گیاه تنباکوی هندی است، و به‌طور گسترده‌ای در داروهای تجاری سیگار استفاده می‌شود. عوارض جانبی آن شامل سرگیجه، تهوع و استفراغ بوده، و قرص‌ها و پاستیل‌های حاوی لوبلین ممکن است منجر به تحریک گلو شوند. این مرور هیچ کارآزمایی طولانی-مدتی را نیافت که بتواند شواهدی را ارائه دهد که لوبلین به افراد در ترک سیگار کمک می‌کند. یک مطالعه بزرگ فقط با شش هفته دوره پیگیری نتوانست شواهدی را از مزایای کوتاه-مدت آن ارائه دهد، بدین معنا که لوبلین یک درمان موثر نیست.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های طولانی‌-مدت وجود ندارد که نشان دهد لوبلین می‌تواند به ترک سیگار کمک کند، و شواهد کوتاه‌-مدت حاکی از آن است که هیچ فایده‌ای ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

لوبلین (lobeline) یک آگونیست نسبی نیکوتین است، که در انواع محصولات تجاری موجود برای کمک به ترک سیگار به کار رفته است.

اهداف: 

هدف از این مرور، ارزیابی تاثیرات لوبلین بر ترک طولانی-مدت سیگار بود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه اعتیاد به دخانیات در کاکرین را جست‌وجو کردیم (آخرین جست‌وجو در دسامبر 2011 انجام شد).

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده که به مقایسه لوبلین با دارونما (placebo) یا یک کنترل درمانی جایگزین پرداخته، و میزان ترک سیگار را با حداقل شش ماه دوره پیگیری گزارش کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌های مربوط به نوع افراد سیگاری، دوز و فرم لوبلین، معیارهای پیامد، روش تصادفی‌سازی، و کامل شدن دوره پیگیری را در دو نسخه استخراج کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود کامل را از جمله دوره پیگیری طولانی‌-مدت داشته باشد. یک کارآزمایی بزرگ نتوانست تاثیر مداخله را بر پرهیز کوتاه-مدت تشخیص دهد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information